User Tools

Site Tools


bellasf1653

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bellasf1653 [2018/12/20 04:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Nơi được chỉ định điều tra dân số và cộng đồng chưa hợp nhất ở Michigan, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Sông Ấn </b> là một cộng đồng chưa hợp nhất tại Hạt Cheboygan thuộc bang Michigan của Hoa Kỳ. Đây là một địa điểm được điều tra dân số (CDP) cho mục đích thống kê và không được pháp luật công nhận là đô thị. Dân số là 1.959 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010 và các quan chức. Tuy nhiên, khu vực được bao gồm trong CDP có thể không chính xác tương ứng với khu vực mà người dân địa phương nhận ra bằng tên đó. CDP chiếm nửa phía đông của thị trấn Tuscarora. Thị trấn Mentor và thị trấn Ellis ở phía nam. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ Phần phía đông nam của CDP được phục vụ bởi mã bưu điện Wolverine 49799. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​ Sông Ấn nằm ở điểm sông Sturgeon chảy vào hồ Burt và nơi sông Ấn Độ chảy ra khỏi hồ Burt vào hồ Mullett. I-75 đi qua mặc dù khu vực có hai nút giao gần đó. Mackinaw City và Cầu Mackinac khoảng 25 dặm (40 km) về phía bắc, và Gaylord là 28 dặm (45 km) về phía Nam. Cheboygan là khoảng 21 dặm (34 km) về hướng đông bắc trên M-27. M-68 kết nối với Mỹ 31 tại Alanson, 11 dặm (18 km) về phía tây và với M-33 khoảng 9 dặm (14 km) về phía đông. Sông Ấn cung cấp một kênh có thể điều hướng giữa hồ Burt và Mullett. ​ </​p><​p>​ Công viên bang Burt Lake được bao gồm trong CDP. Nó thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm. Nền kinh tế địa phương một phần dựa trên du khách mùa hè, những người tham gia các môn thể thao dưới nước, cắm trại và các điểm tham quan khác quanh Sông Ấn. Đường mòn Bắc Trung Bộ đi qua thị trấn. Đền thờ quốc gia thập tự giá trong rừng, một khu bảo tồn ngoài trời, nằm ở sông Ấn Độ và dành riêng cho Kateri Tekakwitha, vị thánh đầu tiên của người Mỹ bản địa. ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, CDP có tổng diện tích là 20,2 dặm vuông (52,4 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 12,9 dặm vuông (33,3 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 7.4 dặm vuông (19,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 36,38%, là nước. [19659011] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659005] Theo điều tra dân [19659014] năm 2000, có 2.008 người, 929 hộ gia đình và 614 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 156,4 trên mỗi dặm vuông (60,4 / km²). Có 1.586 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 123,5 mỗi dặm vuông (47,7 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 97,16% Trắng, 0,05% Đen hoặc Mỹ gốc Phi, 0,90% Người Mỹ bản địa, 0,10% Châu Á, 0,20% từ các chủng tộc khác và 1,59% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,44% dân số.  </​p><​p>​ Có 929 hộ gia đình trong đó 23,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,6% là vợ chồng sống chung, 7,4% có chủ hộ là nữ không có chồng và 33,9% không có gia đình. 29,9% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,3% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,16 và quy mô gia đình trung bình là 2,65.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra với 19,0% dưới 18 tuổi, 4,9% từ 18 đến 24, 22,5% từ 25 đến 44, 29,5% từ 45 đến 64 và 24,1% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 47 tuổi. Cứ 100 nữ giới thì có 93,8 nam giới. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 90,6 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là 34.854 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 41,667 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 40,139 so với $ 21,042 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là $ 20,191. Khoảng 5,5% gia đình và 7,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 8,7% những người dưới 18 tuổi và 5,3% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIndian+River%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Hoa Kỳ Khảo sát địa chất Hệ thống thông tin tên địa lý: Sông Ấn Độ, Michigan </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ , Michigan &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 19 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Indian+River+CDP%2C+Michigan&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US2640480&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIndian+River%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​2013 ACS Vintage TIGERweb&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 19 tháng 9, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=2013+ACS+Vintage+TIGERweb&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ftigerweb.geo.census.gov%2Ftigerweb&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AIndian+River%2C+Michigan"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ 49749 ZCTA 5 chữ số, ZCTA 3 chữ số 3 </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ 49799 ZCTA 5 chữ số, 497 ZCTA 3 chữ số - Bản đồ tham khảo - American Fact Downloader, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, điều tra dân số năm 2000 </​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links"> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1247 ​ Cached time: 20181212052634 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.416 seconds ​ Real time usage: 0.534 seconds ​ Preprocessor visited node count: 3852/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 50822/​2097152 bytes  Template argument size: 9248/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 9618/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.170/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.46 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 448.821 1 -total ​  ​66.44% 298.219 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​40.63% 182.357 1 Template:​Infobox ​  ​18.99% 85.240 1 Template:​Reflist ​  ​15.27% 68.544 3 Template:​Cite_web ​  ​11.69% 52.462 1 Template:​Short_description ​  8.56% 38.403 8 Template:​Convert ​  7.88% 35.362 1 Template:​Coord ​  7.79% 34.968 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  6.73% 30.220 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​117285-0!canonical and timestamp 20181212052634 and revision id 840319508 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre> ​ <​br>​ 
 +Mẹo hay khi bài trí nội thất phòng khách nhỏ cho các gia đình 
 +<a href="​https://​bellasofa.vn/">​visit site</​a>​ 
 +Bài trí <​strong>​nội thất phòng khách</​strong>​ là công việc quan trọng bởi nó là bộ mặt của cả gia đình. Khi bài trí cần thiết phải quan tâm đến diện tích không gian để sắp xếp các món đồ nội thất sao cho hài hoà, đẹp mắt. Với những không gian phòng khách nhỏ hẹp bạn đừng bỏ qua những mẹo hay mà bài viết chúng tôi chia sẻ dưới đây nhé.  <img class="​aligncenter size-full wp-image-2361"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​meo-hay-khi-bai-tri-noi-phong-khach-nho-cho-cac-gia-dinh.-1.jpg"​ alt=" width="​800"​ height="​585"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bài trí nội thất phòng khách đẹp</​em></​p> ​ Để có được một không gian nội thất phòng khách đẹp cần tuân thủ các nguyên tắc thiết kế và làm việc chặt chẽ giữa người thiết kế nội thất và chủ nhà. Các thành phần cần lưu ý cho phòng khách đó là: cách bài trí đồ nội thất, thiết kế màu sắc cho nội thất phòng khách, thiết kế ánh sáng cho phòng khách. Hãy tập trung vào các đồ nội thất cơ bản trong phòng khác như kệ ti vi, <​strong>​bàn trà sofa</​strong>,​ tủ giày…khi lên ý tưởng bài tí nhất là đối với những phòng khách hạn chế về diện tích. ​ <​ol> ​   <​li><​strong>​Sử dụng đồ nội thất thông minh </​strong></​li> ​ </​ol> ​ Với những không gian phòng khách nhỏ hẹp thì sử dụng đồ nội thất thông minh luôn là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. Ngoài chức năng chính thì các món đồ này còn có thêm khả năng lưu trữ vô cùng tiện lợi. Một số món đồ nội thất đa năng mà các gia đình có thể tham khảo để nới rộng diện tích phòng khách như <​strong>​ghế sofa</​strong>​ gập, kệ ti vi xoay hay bàn trà kiêm bàn làm việc… ​ <ol start="​2"> ​   <​li><​strong>​Sơn tường màu sáng</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Meo khá hay khi bài trí nội thất phòng khách nhỏ mà bạn nên áp dụng đó chính là sử dụng những gam màu sáng để sơn tường như màu trắng sữa, màu be, màu vàng trứng… để đem lại cảm giác thông thoáng khi nhìn vào. Hạn chế sử dụng những gam màu tối hoặc giấy dán tường có nhiều hoạ tiết gây rối mắt cho người nhìn. ​ <ol start="​3"> ​   <​li><​strong>​Thêm gương trong phòng khách nhỏ hẹp</​strong></​li> ​ </​ol> ​ Để mang lại cảm giác rộng rãi, khoáng đạt cho không gian phòng khách nhỏ hẹp bạn có thể thêm một chiếc gương lớn ngay phía trên bàn trà sofa. Với nguyên lí phản chiếu gương sẽ làm cho diện tích phòng khách gia đình bạn như được nhân đôi, giảm thiểu cảm giác tù túng, ngột ngạt. ​ <img class="​aligncenter size-full wp-image-2360"​ src="​http://​sofagiadinh.net/​wp-content/​uploads/​2018/​01/​meo-hay-khi-bai-tri-noi-phong-khach-nho-cho-cac-gia-dinh.-2.jpg"​ alt=" width="​500"​ height="​380"​ />  <p style="​text-align:​ center"><​em>​Nội thất phòng khách nhỏ</​em></​p> ​ Từ xưa đến nay thiết kế nội thất phòng khách luôn là vấn đề quan trọng được các gia đình quan tâm hàng đầu bởi theo tâm niệm của người Việt thì phòng khách là bộ mặt của cả gia đình. Thiết kế <​strong>​nội thất phòng khách</​strong>​ tưởng chừng là công việc vô cùng đơn giản nhưng không phải vậy mà cần phải triệt để tuân theo những nguyên tắc cơ bản mà bài viết chúng tôi đề cập phía dưới đây. ​ &​nbsp;​ 
 +Mẹo hay khi bài trí nội thất phòng khách nhỏ cho các gia đình </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
bellasf1653.txt · Last modified: 2018/12/20 04:14 (external edit)