User Tools

Site Tools


home3284

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home3284 [2018/12/20 04:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​ <p> Vùng lân cận Philadelphia thuộc Hạt Philadelphia,​ Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Đồi hạt dẻ </b> là một khu phố thuộc khu vực Tây Bắc Philadelphia thuộc thành phố Philadelphia,​ Pennsylvania của Hoa Kỳ. Nó được biết đến với thu nhập cao và giá trị bất động sản, cũng như các trường tư. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Boundaries">​ Ranh giới </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Đồi hạt dẻ được giới hạn như sau: </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​ZIP_code">​ Mã ZIP </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> USPS không chính thức tương quan tên khu phố với mã ZIP của Philadelphia (tất cả được gọi đơn giản là &​quot;​Philadelphia&​quot;​ hoặc &​quot;​Phila&​quot;​). <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Tuy nhiên , mã ZIP 19118 gần như hoàn toàn đồng nhất với ranh giới đồng thuận về văn hóa của Đồi Hạt Dẻ. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Chestnut_Hill_Baptist.JPG/​170px-Chestnut_Hill_Baptist.JPG"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Chestnut_Hill_Baptist.JPG/​255px-Chestnut_Hill_Baptist.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​56/​Chestnut_Hill_Baptist.JPG/​340px-Chestnut_Hill_Baptist.JPG 2x" data-file-width="​1673"​ data-file-height="​2230"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Nhà thờ Baptist Chestnut Hill được xây dựng năm 1835 </​div></​div></​div>​ <p> Ngôi làng Chestnut Hill là một phần của Thị trấn Đức do Francis Daniel Pastorius đặt ra và bao gồm các khu định cư ban đầu được gọi là Sommerhausen và Crefeld, cũng như một phần của Cresheim. Nó phục vụ như một cửa ngõ giữa Philadelphia và các trang trại gần đó. Trong thời kỳ Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ (cuối thế kỷ 18), khu vực này là một trong nhiều điểm nghỉ hè do độ cao của nó cao hơn 400 mét500 (120 đến 150 m) so với mực nước biển và nhiệt độ mát hơn so với Trung tâm Thành phố lịch sử. Chestnut Hill vẫn được biết đến như một trong những khu vực giàu có hơn ở Philadelphia. Tuy nhiên, có nhiều cư dân nằm trong thu nhập của tầng lớp trung lưu / thấp hơn. </​p><​p>​ Đồi Hạt Dẻ (cùng với nhiều thị trấn và vùng nông nghiệp khác của Hạt Philadelphia) đã trở thành một phần của Thành phố Philadelphia vào năm 1854 như là một phần của Đạo luật Hợp nhất, khi Quận và Thành phố trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Cũng trong năm đó, Đường sắt Đồi Hạt Dẻ mở ra, dễ dàng di chuyển đến và đi từ Thành phố Center. </​p><​p>​ Trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, Đồi Hạt Dẻ là nhà của Bệnh viện Đa khoa Quân đội Hoa Kỳ, được xây dựng để phục vụ các binh sĩ quân đội Liên minh. </​p><​p>​ Từ giữa thế kỷ 19 đến giữa ngày 20, khu phố đóng vai trò là &​quot;​vùng ngoại ô đường sắt&​quot;​ và &​quot;​vùng ngoại ô xe điện&​quot;​ của Center City; mặc dù nó là một phần của Philadelphia,​ nó là một phần xa xôi hoạt động như một cộng đồng phòng ngủ. (Nó vẫn phục vụ chức năng này, mặc dù các xe điện đã biến mất.) Khu phố này chứa rất nhiều tòa nhà dân cư thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 bởi nhiều kiến ​​trúc sư nổi tiếng nhất Philadelphia. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Architecture_and_housing_stock">​ Cổ phiếu kiến ​​trúc và nhà ở </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG/​220px-Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG/​330px-Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bf/​Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG/​440px-Thomas_Mill_Covered_Bridge.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Thomas Mill Covered Bridge </​div></​div></​div>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Inglewood_Cottage_2008.jpg/​220px-Inglewood_Cottage_2008.jpg"​ width="​220"​ height="​152"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​b/​b3/​Inglewood_Cottage_2008.jpg 1.5x" data-file-width="​293"​ data-file-height="​202"/> ​ </​div></​div>​ <p> Năm 2011, Chestnut Hill có giá bán nhà trung bình là $ 629.500 của trung tâm thành phố. Giá này đã tăng 57% so với giá trung bình năm 2005 của nó. </​p><​p>​ Danh sách Hạt dẻ trên Sổ đăng ký Địa danh Lịch sử Quốc gia: </p> <p> Các tài sản lịch sử và đáng chú ý khác bao gồm: </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_transportation">​ Giao thông công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Giao thông công cộng ở phía đông nam Pennsylvania,​ bao gồm Philadelphia và các quận lân cận, được cung cấp bởi SEPTA, cơ quan vận chuyển hàng loạt của khu vực. </p> <​h3><​span id="​Regional_rail_.28commuter_rail.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Regional_rail_(commuter_rail)">​ Đường sắt khu vực (đường sắt đi lại) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG/​220px-8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG/​330px-8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG/​440px-8608_Chestnut_Hill_SEPTA.JPG 2x" data-file-width="​2494"​ data-file-height="​1870"/> ​ </​div></​div>​ <p> Hai tuyến đường sắt khu vực SEPTA phục vụ Đồi hạt dẻ: Đường phía tây hạt dẻ và Đường phía tây hạt dẻ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Buses">​ Xe buýt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Đồi hạt dẻ được phục vụ bởi các tuyến xe buýt SEPTA từ cả Bộ phận Giao thông Thành phố (23, 77 và L) và Phân khu Ngoại ô (94 và 97). </p> <​h3><​span id="​Trolleys_.28trams.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trolleys_(trams)">​ Xe đẩy (xe điện) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Xe điện ở vùng đông nam Pennsylvania được gọi là xe đẩy <i>. </i> Mạng lưới xe đẩy của khu vực này rất rộng lớn trước Thế chiến II, nhưng đã bị thu hẹp kể từ thời kỳ đó. Hạt dẻ trước đây được phục vụ bởi xe đẩy. Dịch vụ xe đẩy đến Đồi Hạt Dẻ bắt đầu vào năm 1894 và các tuyến xe đẩy vẫn chạy dọc theo con đường chính được lát gạch Bỉ của khu phố, Đại lộ Germantown, được phục vụ bởi SEPTA Tuyến 23. SEPTA &​quot;​tạm ngưng&​quot;​ dịch vụ xe đẩy thường xuyên vào năm 1992. Từ Năm 1992 cho đến năm 1996, dịch vụ chỉ dành cho cuối tuần chạy giữa Đồi Hạt Dẻ và Núi Airy, được đặt tên lại là &​quot;​Xe đẩy Đồi Hạt Dẻ&​quot;​. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Các chuyến đi thuê xe đẩy lẻ tẻ chạy dọc Đại lộ Germantown và đến Bắc Philadelphia cho đến năm 2003. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​  Năm 2010, Bộ Giao thông Vận tải Pennsylvania đã hoàn thành công việc khôi phục các phân khúc của cơ sở hạ tầng xe đẩy và đường phố ở Đồi Hạt Dẻ, Núi Airy và Germantown. Kể từ năm 2011, phát ngôn viên của SEPTA tuyên bố công khai rằng không có kế hoạch khôi phục dịch vụ xe đẩy trên Tuyến 23, <sup id="​cite_ref-newsworks.org_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ mặc dù có những tuyên bố trái ngược trong báo cáo ngân sách vốn hàng năm của họ. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ của cơ sở hạ tầng Tuyến đường 23 không phổ biến với một bộ phận lớn cư dân địa phương. <sup id="​cite_ref-newsworks.org_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Chủ đề này tạo ra cảm xúc nóng bỏng vì nó liên quan đến vấn đề lớn hơn của vụ bê bối xe điện Đại Mỹ. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2013)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ Thảo luận thêm về các đối số và phản biện nằm ngoài phạm vi của bài viết này. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Colleges_and_universities">​ Cao đẳng và đại học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Primary_and_secondary_schools">​ Trường tiểu học và trung học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_education">​ Giáo dục công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​8301_Germantown_Jenks_School.JPG/​220px-8301_Germantown_Jenks_School.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​8301_Germantown_Jenks_School.JPG/​330px-8301_Germantown_Jenks_School.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d4/​8301_Germantown_Jenks_School.JPG/​440px-8301_Germantown_Jenks_School.JPG 2x" data-file-width="​2158"​ data-file-height="​1619"/> ​ </​div></​div>​ <p> Cư dân được khoanh vùng đến các trường học trong Khu học chánh Philadelphia. Học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 8 được phân vùng đến Trường John Story Jenks, <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ trong khi học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 được phân vùng đến trường trung học Roxborough. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Học sinh trước đây được phân vùng vào trường trung học Germantown. <sup id="​cite_ref-Highschooldirectory_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​ <​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Private_education">​ Giáo dục tư nhân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ ] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​ <p> Đồi hạt dẻ là nhà của một số trường tư. Có lẽ nổi tiếng nhất là Học viện K-12 Chestnut Hill (nam) và Springside School (nữ), kể từ năm 2010 sáp nhập với tư cách là Học viện Springs Chestnut Hill bán hợp tác. Ba trường tư thục khác ở Đồi Hạt Dẻ là Trường Crefeld (7-12), và Học viện K-8 Norwood-Fontbonne và Đức Mẹ An ủi. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (August 2012)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ </​sup>​ 19659016] Nhiều &​quot;​Hillnut Hillers&​quot;​ cũng gửi con đến các trường tư ở các khu vực lân cận như Trường Hiến chương William Penn, Trường bạn bè Germantown, Học viện Germantown, Trường dự bị Saint Joseph, Trường bạn bè Abington, Trường trung học LaSalle, Trường trung học Mount Saint Joseph. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (November 2011)">​ cần trích dẫn </​span></​i>​] </​sup>​ và Trường trung tâm (Abington, Pennsylvania) <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Public_libraries">​ Thư viện công cộng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg/​220px-Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg"​ width="​220"​ height="​128"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg/​330px-Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8e/​Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg/​440px-Phila_FLP_ChestnutHill01.jpg 2x" data-file-width="​2296"​ data-file-height="​1340"/> ​ </​div></​div>​ <p> Thư viện miễn phí Philadelphia hoạt động Chi nhánh Đồi Hạt Dẻ tại 8711 Đại lộ Germantown. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​p>​ <​h2><​span id="​Parks.2C_arboretums.2C_and_recreation"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Parks,​_arboretums,​_and_recreation">​ Công viên, vườn cây và giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Cộng đồng trước đây đã tổ chức Lễ hội Harry Potter Hill, nhưng vào năm 2018 hủy bỏ kể từ khi chủ sở hữu bản quyền cracke giảm sử dụng vì lợi nhuận của thương hiệu. Trong năm 2017, đã có 50.000 người tham dự sự kiện của năm đó. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_notable_civic_institutions">​ Các tổ chức dân sự đáng chú ý khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Philly_Cricket_Club.JPG/​220px-Philly_Cricket_Club.JPG"​ width="​220"​ height="​132"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Philly_Cricket_Club.JPG/​330px-Philly_Cricket_Club.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Philly_Cricket_Club.JPG/​440px-Philly_Cricket_Club.JPG 2x" data-file-width="​2265"​ data-file-height="​1359"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Câu lạc bộ cricket Philadelphia </​div></​div></​div>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket"><​span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​ul><​li>​ R. Tucker Abbott, nhà nghiên cứu về bệnh sốt rét và tác giả </li> <li> Willie Anderson, người chơi gôn, người chiến thắng trong bốn giải Hoa Kỳ Opens </li> <li> E. Digby Baltzell, tác giả và nhà xã hội học </li> <li> James Bond, nhà nghiên cứu về loài chim; tên của đặc vụ bí mật giả tưởng của Ian Fleming </li> <li> Thương gia Adolph E. Borie, nhà tài chính nội chiến, Bộ trưởng Hải quân </li> <li> Joseph S. Clark, cựu thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Pennsylvania </li> <li> Joe Daley, tay golf chuyên nghiệp </li> <li> George Gordon Meade Easby, cháu chắt của Tướng George Meade </li> <li> Philo Taylor Farnsworth, (19 tháng 8 năm 1906 - 11 tháng 3 năm 1971) là một nhà phát minh và nhà tiên phong truyền hình </li> <li> Melissa Fitzgerald, nữ diễn viên </li> <li> William J. Green, III , cựu thị trưởng Philadelphia </li> <li> Albert M. Greenfield, doanh nhân, nhà hoạt động chính trị, và nhà từ thiện </li> <li> Henry H. Houston, doanh nhân và nhà phát triển đường sắt </li> <li> W. Thacher Longstreth, cựu Ủy viên hội đồng thành phố At-Large </li> <li> Alexander Lawton Mackall, nhà báo, biên tập viên, và chuyên gia ẩm thực </li> <li> David Morse, diễn viên </li> <li> Georges Perrier, cựu cư dân và đầu bếp nổi tiếng, và chủ cũ và đầu bếp tại Le Bec Fin, và một số nhà hàng khác ở Philadelphia. </li> <li> Alan Porter, trọng tài bóng chày Major League </li> <li> Henry C. Pitz, Illustrator </li> <li> Frank Rizzo, cựu thị trưởng Philadelphia </li> <li> Brian L. Roberts, CEO của Comcast Corporation </li> <li> Witold Rybczynski, kiến ​​trúc sư và học giả chính sách đô thị </li> <li> Hugh Scott, Dân biểu và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ </li> <li> Denise Scott Brown, kiến ​​trúc sư </li> <li> Frederick Winslow Taylor, kỹ sư, nhà lý luận quản lý, và nhà tư vấn </li> <li> cầu thủ bóng đá với câu lạc bộ Đan Mạch AaB </li> <li> Robert Venturi, kiến ​​trúc sư </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1268 Cached time: 20181212041347 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.860 seconds Real time usage: 1.067 seconds Preprocessor visited node count: 3770/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 134386/​2097152 bytes Template argument size: 8764/​2097152 bytes Highest expansion depth: 16/40 Expensive parser function count: 4/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 13339/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.571/​10.000 seconds Lua memory usage: 6.7 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 930.408 ​     1 -total ​ 65.47% ​ 609.164 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 51.33% ​ 477.537 ​     1 Template:​Infobox ​ 11.40% ​ 106.068 ​     1 Template:​Reflist ​  ​8.88% ​  ​82.601 ​     1 Template:​Commons_category ​  ​8.42% ​  ​78.344 ​     3 Template:​Cite_web ​  ​6.99% ​  ​65.071 ​     1 Template:​Commons ​  ​6.73% ​  ​62.617 ​     1 Template:​Sister_project ​  ​6.31% ​  ​58.711 ​     1 Template:​Side_box ​  ​6.20% ​  ​57.672 ​     3 Template:​Citation_needed --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​292663-0!canonical and timestamp 20181212041346 and revision id 871285022 ​ --> </​div></​pre>​ 
 +Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy, sang trọng 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Đã từ lâu, những mẫu biệt thự kiểu Pháp đã có mặt trên khắp đất nước Việt Nam. Với những chi tiết kiến trúc cùng họa tiết hoa văn phức tạp nó mang trong mình sự cuốn hút, tinh tế và sang trọng tạo nên vẻ đẹp sang trọng, lộng lẫy và mỹ lệ. Bởi vậy, những mẫu thiết kế biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy luôn có sức hút làm mê mẩn, siêu lòng những gia chủ khó tính nhất. Sau đây, Vietnamarch xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức vẻ đẹp của những mẫu biệt thự Pháp đẹp lộng lẫy khiến nhiều người mê mẩn này!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Xem thêm:​ Mẫu biệt thự 2 tầng “độc đáo, tạo bạo, mới lạ” đến bất ngờ</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​IMe_man_voi_nhung_mau_nha_biet_thu_kieu_Phap_dep_long_lay"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​I. Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Căn biệt thự kiểu Pháp này gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên nhờ vẻ đẹp sang trọng và tráng lệ với hệ thống phào, gờ chỉ được trang trí tinh xảo, họa tiết hoa văn độc đáo. Phần thiết kế các thước cột vuông vức, khỏe khoắn vừa tạo thế vững chắc, kiên cố, vừa tạo vẻ bề thế nguy nga. Nhìn tổng thể từ bố cục chung đồ sộ, đăng đối cho đến những kiến trúc nhỏ đều sáng tạo toát lên vẻ đẹp cao sang, lộng lẫy.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Biệt thự lựa chọn gam màu trắng nhẹ nhàng, tinh tế kết hợp với lối kiến trúc sang trọng, đẳng cấp tạo nên vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy cho căn biệt thự này. Điểm nổi bật hút hồn người nhìn khiến ai cũng phải mê mẩn bởi thiết kế mái thái xanh đen đắt giá.  Phần nội thất cửa gỗ khỏe khoắn, kết hợp ô kính dày dặn trong một không gian xanh mát giống như một nét chấm phá cho bức nền ngôi nhà sang trọng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​33174"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​me-man-voi-nhung-mau-nha-biet-thu-kieu-phap-dep-long-lay/​mau-biet-thu-phap-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-biet-thu-phap-1"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-33174 size-full"​ title="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1.jpg"​ alt="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-1-768x576.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy 01</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu thiết kế biệt thự kiểu Pháp cổ điển mang tới vẻ đẹp đồ sộ và uy nghi khác hẳn với các kiểu kiến trúc khác. Mẫu thiết kế với các chi tiết đường diềm, hoa văn, khóa đầu vòm mang nét thiết kế riêng biệt, mềm mại, lộng lẫy giống như những thước ngọc, hoa vàng. Nhờ những chi tiết ấy mà toát lên được vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa, đẳng cấp cho căn biệt thự.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​33175"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​me-man-voi-nhung-mau-nha-biet-thu-kieu-phap-dep-long-lay/​mau-biet-thu-phap-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2.jpg"​ data-orig-size="​920,​632"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-biet-thu-phap-2"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-33175 size-full"​ title="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2.jpg"​ alt="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" width="​920"​ height="​632"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-2-768x528.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy  02</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mẫu biệt thự kiểu Pháp 3 tầng này toát lên vẻ uy nghi đồ sộ thể hiện được đẳng cấp riêng của gia chủ. Các chi tiết phào mềm mại, hoa văn tinh xảo là điểm nhấn của biệt thự kiểu Pháp thêm độc đáo và bền vững với thời gian. Đó chính là điểm mê hoặc, đặc trưng của mẫu thiết kế biệt thự này. Ngoài ra, sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp lộng lẫy đầy mê hoặc của ngôi nhà kết hợp với không gian xanh, vườn cây xanh tốt mang đến cho bạn một không gian sống đẹp.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​33176"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​me-man-voi-nhung-mau-nha-biet-thu-kieu-phap-dep-long-lay/​mau-biet-thu-phap-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​746"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-biet-thu-phap-3"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-33176 size-full"​ title="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3.jpg"​ alt="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" width="​920"​ height="​746"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-3-768x623.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy 03</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Căn biệt thự tạo ấn tượng sang trọng, đẳng cấp ngay từ ánh nhìn đầu tiên, phối hợp màu sắc hài hòa cùng chất liệu trang trí đắt giá. Kiến trúc mái tầng, lớp mang trong mình sự độc đáo, mới lạ. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​33109"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​5-mau-thiet-ke-biet-thu-mai-thai-sang-trong-dep-hut-hon/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​569"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-33109 size-full"​ title="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4.jpg"​ alt="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" width="​920"​ height="​569"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4-768x475.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​7-mau-biet-thu-tan-co-dien-dep-hut-hon-nam-2018-4-280x172.jpg 280w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy 04</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Căn biệt thự 3 tầng kiểu Pháp được thiết kế thể hiện đẳng cấp với các hình khối đối xứng tỷ lệ nhau cùng với các đường nét tinh tế và mềm mại tạo nên một vẻ đẹp mê mẩn lòng người. Sử dụng gam màu trắng với những đường phào chỉ chắc mềm mại. Ban công rộng, thoáng với góc view đẹp nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​33178"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​me-man-voi-nhung-mau-nha-biet-thu-kieu-phap-dep-long-lay/​mau-biet-thu-phap-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5.jpg"​ data-orig-size="​920,​1097"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​mau-biet-thu-phap-5"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-33178 size-full"​ title="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5.jpg"​ alt="​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy" width="​920"​ height="​1097"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​09/​mau-biet-thu-phap-5-768x916.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy 05</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Có thể thấy, mỗi một thiết kế biệt thự kiểu Pháp đều toát lên một phong thái đẳng cấp tinh tế, sang trọng, lộng lẫy và kiêu sa. Những mẫu biệt thự hiện nay có lúc được lược bớt đi sự rườm rà mà thay vào đó là đơn giản, tinh tế trong từng chi tiết để tạo nên một ngôi nhà đẹp.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​II_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_kien_truc_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​II_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_kien_truc_noi_that_chuyen_nghiep"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​2_Lien_he_don_vi_thiet_ke_thi_cong_kien_truc_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​4_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​5_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep">​II. Liên hệ đơn vị thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất chuyên nghiệp</​span></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Hãy đến với chúng tôi – Công ty kiến trúc nội thất VIETNAMARCH để được tư vấn thiết kế các mẫu nhà biệt thự đẹp sang trọng, nhà phố, nhà mái thái, nhà cấp 4, nhà đẹp 2 tầng, 3 tầng … đầy đủ tiện nghi và tối ưu chi phí xây dựng! Chúng tôi nhận tư vấn thiết kế nội thất, kiến trúc, sản xuất đồ nội thất và thi công nội thất chuyên nghiệp cho mọi khách hàng trên toàn quốc. Nếu bạn đang có ý định thiết kế biệt thự hãy liên hệ ngay với chúng tôi để nhận những tư vấn từ các KTS theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​VPTK:​ Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Tel: 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (24/​7)</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Lịch làm việc: 8h30 – 17h30 từ T2 – T6 8h30 – 12h30 T7</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Website: Vietnamarch.com.vn</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Email: [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​44</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Mê mẩn với những mẫu nhà biệt thự kiểu Pháp đẹp lộng lẫy, sang trọng </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home3284.txt · Last modified: 2018/12/20 04:14 (external edit)