User Tools

Site Tools


laef4416

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4416 [2018/12/20 04:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Địa điểm được chỉ định điều tra dân số tại Pennsylvania,​ Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Folsom </b> là một địa điểm được chỉ định điều tra dân số (CDP) tại Hạt Delwar, Pennsylvania,​ Hoa Kỳ. Nó là một phần của thị trấn Ridley. Dân số là 8.323 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Folsom nằm ở phía bắc thị trấn Ridley tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 39 ° 53′31 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 75 ° 19′34 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 39,89194 ° N 75.32611 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 39,89194; -75.32611 </​span></​span></​span></​span>​ (39,891978, -75.326231). <sup id="​cite_ref-GR1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Nó giáp với phía tây bắc của quận Swarthmore, về phía bắc bởi Springfield Town và quận của Ruthledge, về phía đông bởi Pennsylvania Route 420, về phía đông của Pennsylvania bởi quận của Công viên Triển vọng, về phía nam bởi quận của Công viên Ridley và về phía tây nam của Woodlyn ở Ridley Town. Folsom cách 11 km (18 km) về phía tây nam của Center City, Philadelphia. ​ </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Folsom CDP có tổng diện tích 1,2 dặm vuông (3,2 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. [19659014] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ năm 2000, có 8.072 người, 3.162 hộ gia đình và 2.203 gia đình cư trú trong CDP. Mật độ dân số là 6.455,1 người trên mỗi dặm vuông (2.493,3 / km²). Có 3.235 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 2.587,0 / dặm vuông (999,2 / km²). Thành phần chủng tộc của CDP là 96,51% da trắng, 1,83% người Mỹ gốc Phi, 0,01% người Mỹ bản địa, 1,07% người châu Á, 0,11% từ các chủng tộc khác và 0,47% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 0,59% dân số.  </​p><​p>​ Có 3.162 hộ gia đình, trong đó 28,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 56,6% là vợ chồng sống chung, 9,7% có chủ hộ là nữ không có chồng và 30,3% không có gia đình. . 26,4% tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 13,8% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,55 và quy mô gia đình trung bình là 3,12.  </​p><​p>​ Trong CDP, dân số được trải ra, với 22,8% dưới 18 tuổi, 7,0% từ 18 đến 24, 29,1% từ 25 đến 44, 21,2% từ 45 đến 64 và 19,9% là 65 tuổi từ tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 91,5 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 88,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong CDP là $ 50,750 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 63,405. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 46,938 so với $ 30,789 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người cho CDP là 23.131 đô la. Khoảng 2,1% gia đình và 3,5% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 2,8% những người dưới 18 tuổi và 5,8% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Schools">​ Trường học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Folsom là nhà của hai trong số chín trường của Ridley School District. Trường trung học Ridley và Trường tiểu học Edgewood. Edgewood tọa lạc tại 525 Đại lộ số 8 trong khu dân cư Folsom; trong khi Ridley High School nằm trên một trong những con đường đông đúc hơn của Folsom tại 901 Morton Avenue. ​ </​p> ​   <p> Cửa hàng tiện lợi Wawa đầu tiên, được mở vào ngày 16 tháng 4 năm 1964, được đặt tại Folsom tại ngã tư đại lộ MacDade và Đại lộ Swarthmore, và đóng cửa vào ngày 27 tháng 6 năm 2016 để ủng hộ một &​quot;​siêu Wawa&​quot;​ mở ra đường . Một cuộc diễu hành đã được tổ chức từ Wawa ban đầu đến địa điểm mới. <sup id="​cite_ref-WawaTime_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup><​sup id="​cite_ref-Wood_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-Wood_S_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Census_2010-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Định danh địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Folsom CDP, Pennsylvania&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 31 tháng 12, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Folsom+CDP%2C+Pennsylvania&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_SF1%2FG001%2F1600000US4226432&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-WawaTime-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Wawa - Giới thiệu về Wawa - Các cột mốc&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (. Swf, .html) </​span><​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 17 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Wawa+%E2%80%94+About+Wawa+%E2%80%94+Milestones&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wawa.com%2FWawaWeb%2FTimeline.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Wood-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Wood, Anthony R. (16 tháng 4 năm 2009). &​quot;​Một chút sữa với một ý tưởng lớn Làm thế nào thành công đến với Wawa&​quot;​. Người hỏi Philadelphia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 14 tháng 6, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=A+little+dairy+with+a+big+idea+How+success+came+to+Wawa&​rft.date=2009-04-16&​rft.aulast=Wood&​rft.aufirst=Anthony+R.&​rft_id=http%3A%2F%2Farticles.philly.com%2F2009-04-16%2Fnews%2F25287891_1_wawa-coffee-sellers-professor-of-food-marketing&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Wood_S-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​ Wood, Sam (ngày 21 tháng 7 năm 2014). &​quot;​Cửa hàng đầu tiên của Wawa được xây dựng cách đây 50 năm để đóng cửa&​quot;​. Người hỏi Philadelphia <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 21 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Wawa%27s+first+store+built+50+years+ago+to+close&​rft.date=2014-07-21&​rft.aulast=Wood&​rft.aufirst=Sam&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.philly.com%2Fphilly%2Fbusiness%2FSite_of_first_Wawa_to_close.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFolsom%2C+Pennsylvania"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1242 ​ Cached time: 20181212042637 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.500 seconds ​ Real time usage: 0.620 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4111/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 71410/​2097152 bytes  Template argument size: 11668/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 26/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 15884/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.231/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.12 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 535.228 1 -total ​  ​61.69% 330.160 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​41.60% 222.669 1 Template:​Infobox ​  ​22.49% 120.362 1 Template:​Reflist ​  ​17.19% 91.980 4 Template:​Cite_web ​  9.59% 51.323 1 Template:​Short_description ​  9.14% 48.916 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  8.79% 47.069 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  7.37% 39.452 2 Template:​Convert ​  6.91% 36.992 6 Template:​Rnd ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​132422-0!canonical and timestamp 20181212042636 and revision id 866529389 ​  ​--> ​ </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Penthouse sang chảnh của anh chàng độc thân ở Hưng Yên 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Ngắm căn hộ Penthouse “sang chảnh” với diện tích sàn lên tới 176m2, được thiết kế tiện nghi đến từng cm của anh Hùng ở Hưng Yên. </​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Bài liên quan:<​span style="​color:​ #​0000ff;">​ Thiết kế nội thất căn hộ Duplex sang trọng có 1-0-2 tại Đà Nẵng / Thiết kế nội thất Penthouse Royal City ấn tượng với sắc xanh sức sống</​span></​strong></​span></​p><​h2><​span id="​1Thiet_ke_phong_khach_don_gian_loi_cuon"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​1.Thiết kế phòng khách đơn giản lôi cuốn.</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Là một doanh nhân trẻ nên anh Hùng luôn thích sự đơn giản và tiện ích nhưng không kém phần sang trọng. Phòng khách rộng rãi chiếm diện tích khá lớn trong căn hộ thông tầng này. Gỗ luôn là chất liệu phổ biến được yêu thích của giới kinh doanh bởi lẽ sự giản đơn, nhẹ nhành nhưng thể hiện phần tinh tế và khéo léo cũng như giá trị thẩm mỹ của gỗ khá cao hơn tất cả những nguyên liệu khác. Đi kèm là bộ sofa văng nhung xanh tinh tế – thể hiện màu hòa bình, yên ắng trong căn hộ. Từ hướng phòng khách nhìn ra xa là bầu trời, cảnh vật xung quanh của thành phố. Thiết kế của kính từ trần nhà đến nền nhà để quan sát và ngắm cảnh cũng như mang đến những ý tưởng tuyệt vời nhất cho những người kinh doanh như anh Hùng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24367"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01.jpg"​ class="​size-full wp-image-24367 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen01-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vẻ đẹp hiện đại trong thiết kế nội thất phòng khách căn hộ Penthouse</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​em><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">&​gt;&​gt;​ Xem thêm bộ sưu tập ghế sofa phòng khách VNA:</​span></​strong></​em></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​img class="​aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​08/​mau-ghe-Sofa-dep-slogan.gif"​ alt=" width="​920"​ height="​95"/></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Vẻ đẹp độc đáo ấy còn thể hiện ra sự sáng tạo đặc biệt từ chiếc xe được bày trí đầy rươu. Không phải là một tủ rượu lộng lẫy sang trọng mà là chiếc xe rượu đơn giản hết sức bình dị. Bức tường gạch cách tân thể hiện sự cá tính trong căn hộ thông tầng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24368"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02.jpg"​ class="​size-full wp-image-24368 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen02-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tận hưởng khung trời bên ngoài </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Qua thiết kế <​strong><​em>​nội thất Penthouse</​em></​strong>​ này, có thể thấy được rằng gia chủ là một người giản dị, yêu những điều giản đơn nhưng lại có cá tính rất mạnh mẽ mà ít ai có được.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24370"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04.jpg"​ class="​alignnone size-full wp-image-24370"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen04-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Giản dị, mạnh mẽ trong từng nội thất</​span></​p><​h2><​span id="​2Thiet_ke_phong_bep_va_ban_an_su_dung_do_noi_that_cong_nghiep_co_dien"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​2.Thiết kế phòng bếp và bàn ăn sử dụng đồ nội thất công nghiệp cổ điển</​strong></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bếp được thiết kế tông gỗ xám tạo khối nền cho phòng khách nổi bật. Cách thiết kế các nội thất trong căn bếp cũng khác biệt đến lạ làm nổi bật hơn những món đồ nội thất mang phong cách công nghiệp cổ điển.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24369"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03.jpg"​ class="​size-full wp-image-24369 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen03-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Căn bếp giản dị nhưng đẹp mắt với nội thất gỗ tinh tế</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bàn ăn được thiết kế khiêm luôn thư viện với tủ sách đầy sắc màu và đẹp mắt trong lối thiết kế phong cách Scandia công nghiệp hiện đại. Tông gỗ xám chính là gam màu yêu thích và chủ đạo của căn hộ chung cư này.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24371"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05.jpg"​ class="​size-full wp-image-24371 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen05-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Đẹp mắt trong lối thiết kế nội thất Penthouse mang phong cách Scandia công nghiệp hiện đại.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Độc đáo và bất ngờ với phòng làm việc “ẩn giấu” sau kệ sách hoàn hảo, không gian vừa có thể chuyển đổi thành phòng ngủ khi có khách đến.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24372"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06.jpg"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06.jpg"​ class="​size-full wp-image-24372 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen06"​ width="​920"​ height="​460"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Sự độc đáo với phòng làm việc “ẩn giấu”</​span></​p><​h2><​span id="​3Phong_ngu_mat_me_va_thoang_dang"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3.Phòng ngủ mát mẻ và thoáng đãng</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tầng 2 là không gian phòng ngủ đẹp mắt được thiết kế đơn giản mang phong cách hiện đại và nhẹ nhàng. Nền gỗ ấm cúng, không gian hàng lang mát rượi vừa thưởng thức nhịp điệu của cuộc sống vừa tận hưởng những làn gió mát trong lành trên cao. Độc đáo trong căn phòng chính là nền kính ở ban công rất độc đáo tạo cảm giác mạnh cũng nhưng có thể nhìn thấy được cảnh vật bên dưới chân chúng ta. Các KTS tinh tế trong việc thiết kế hai mặt tiền vừa ngắm hoàng hôn vừa ngắm thành phố và bình minh buổi sáng. Là căn phòng được thiết kế sử dụng tối đa ánh sáng từ thiên nhiên. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24374"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08.jpg"​ class="​size-full wp-image-24374 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen08-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất phòng ngủ Penthosue nhẹ nhàng sâu lắng, mang phong cách lịch lãm</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Trong phòng ngủ được thiết lập nhiều khu vực: phòng thay áo quần được thiết kế theo kiểu store trưng bày những bộ áo quần đẹp mắt nhất cũng như được trau chuốt dưới ánh đèn vàng sang trọng, là một doanh nhân thì áo quần vẻ bề ngoài là đều quan trọng nhất. Nội thất tủ áo quần và kệ giày được thiết kế đơn giản nhưng lại toát lên một vẻ đẹp lịch lãm và bắt mắt. Phòng vệ sinh mở, bồn tắm kính chiếm diện tích nhỏ nhất trong phòng.Nơi đây được trồng những loại cây ưa mát để tạo nên vẻ đẹp thẫm mỹ cho căn phòng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24373"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07.jpg"​ class="​size-full wp-image-24373 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen07-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ánh sáng tràn ngập cả một căn phòng nhờ bao phủ toàn kính</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24375"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09.jpg"​ class="​size-full wp-image-24375 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen09"​ width="​920"​ height="​690"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Độc đáo với phòng thay áo quần</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Ngoài phòng ngủ lịch lãm với diện tích rộng rãi thì sân vườn giải trí cũng lộng lẫy không kém phần.Sân vườn rộng 73m2 được sử dụng lan can kính giúp góc nhìn không bị hạn chế dù chủ nhà ngoài ở bất kì vị trí nào. Được thiết kế sáng tạo với cửa gỗ đóng mở tự động, bộ bàn ghế sofa được mắt được trang trí một cách tinh tế.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24378"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12.jpg"​ class="​size-full wp-image-24378 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen12-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Khu vườn long lanh dưới ánh đèn vàng rực rỡ</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Quanh sân vườn được trồng cây xanh với độ cao vừa phải vừa có thể tráng được gió bão mà vẫn tạo điểm nhấn tự nhiên cho không gian ngoài trời. Bên cạnh bộ bàn ghế sofa chính là hồ bơi lý tưởng giúp gia chủ nghỉ dưỡng thoải mái sau những giờ làm việc căng thẳng. Ở đây, chủ nhà có thể ngồi uống trà tiếp khách hoặc đãi tiệc.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​24376"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​penthouse-sang-chanh-cua-anh-chang-doc-than-o-hung-yen/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10.jpg"​ data-orig-size="​920,​613"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10.jpg"​ class="​size-full wp-image-24376 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10.jpg"​ alt="​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10"​ width="​920"​ height="​613"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10-90x60.jpg 90w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2016/​11/​thiet-ke-can-ho-chung-cu-hung-yen10-300x200.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​h2><​span id="​4_Lien_he_don_vi_thiet_ke_noi_that_Penthouse_chuyen_nghiep"><​span id="​6_Lien_he_don_vi_chuyen_thiet_ke_noi_that_biet_thu_Vinhomes_Riverside"​ style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_noi_that_biet_thu_Vinhomes_Riverside">​4. Liên hệ đơn vị thiết kế nội thất Penthouse chuyên nghiệp.</​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​font-size:​ 13.3333px;">​Bạn sở hữu một căn hộ thông tầng rộng, view đẹp hãy tìm ngay một công ty thiết kế nội thất chuyên nghiệp để giúp không gian sống hoàn hảo hơn.</​span></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Kiến trúc nội thất Vietnamarch.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Địa chỉ: 61 Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Điện thoại: 04.6681.2328 – Hotline:<​strong>​ 0918.248.297.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Website:​ vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Email:​ [email protected]</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​382</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Penthouse sang chảnh của anh chàng độc thân ở Hưng Yên </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4416.txt · Last modified: 2018/12/20 04:15 (external edit)