User Tools

Site Tools


laef4418

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4418 [2018/12/20 04:15] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​table class="​plainlinks metadata ambox ambox-content ambox-Update"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=" Ambox hiện tại red.svg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​42px-Ambox_current_red.svg.png"​ width="​42"​ height="​34"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​63px-Ambox_current_red.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​98/​Ambox_current_red.svg/​84px-Ambox_current_red.svg.png 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​290"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​p>​ Bài viết này cần được <b> cập nhật </b>. <span class="​hide-when-compact">​ Vui lòng cập nhật bài viết này để phản ánh các sự kiện gần đây hoặc thông tin mới có sẵn. </​span>​ <​small><​i>​ (Tháng 4 năm 2017) </​i></​small></​p></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Thành phố ở Iowa, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Fonda </b> là một thành phố thuộc Hạt Pocahontas, Iowa, Hoa Kỳ. Dân số là 631 tại cuộc điều tra dân số năm 2010.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Thành phố Fonda ban đầu được gọi là Marvin. Tuy nhiên, Marvin được coi là quá giống với Manson, Iowa và do thư bị trộn lẫn, các quan chức thị trấn đã đổi tên thành Fonda vào năm 1874. Thành phố gần nhất có chung tên, &​quot;​Fonda&​quot;,​ là Fonda, New York. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Vị trí địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​FondaCountryside.JPG/​220px-FondaCountryside.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​FondaCountryside.JPG/​330px-FondaCountryside.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ea/​FondaCountryside.JPG/​440px-FondaCountryside.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Đặc trưng địa hình xung quanh Fonda, 3 dặm (5 km) về phía nam của thị trấn. Lưu ý các rặng núi ở hai bên của một ổ gà cỏ để ráo nước, trung tâm của bức ảnh. </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​SunkenLake.JPG/​220px-SunkenLake.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​SunkenLake.JPG/​330px-SunkenLake.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​SunkenLake.JPG/​440px-SunkenLake.JPG 2x" data-file-width="​2272"​ data-file-height="​1704"/>​ <div class="​thumbcaption">​ nhà Muskrat và đuôi mèo có thể nhìn thấy trong hồ Sunken Đảo, một phần của Sunken Grove WMA, 4 dặm (6 km) về phía tây bắc của Fonda. [19659013] Big Lạch tuyết, chạy phía sau Nhà thờ Công giáo OLGC ở phía tây của thị trấn. </​div></​div></​div> ​ <p> Fonda nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 42 ° 34′58 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 94 ° 50′45 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / [19659018] 42,58278 ° N 94.84583 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 42.58278; -94,84583 [19659020] (42,582819, -94,​845810). [19659021] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 1,05 dặm vuông (2,72 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả của nó đất. <sup id="​cite_ref-Gazetteer_files_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​ Thị trấn nằm ở rìa phía tây của Des Moines Lobe, khu vực được dán băng gần đây nhất của Iowa. Des Moines Lobe là một phần của khu vực ổ gà thảo nguyên ở Trung Tây. Địa hình không đều trong địa hình nhẹ nhàng của nó. Các vùng đất ngập nước, thất thường băng hà, các dải núi đồng tâm và các khu vực bằng phẳng rộng lớn đặc trưng cho vùng đất xung quanh Fonda. Ở trạng thái tự nhiên, đất bị thoát nước kém, mặc dù con người đã thêm một mạng lưới gạch rộng lớn để di chuyển nước từ ổ gà đến các nhánh sông địa phương. Các viên gạch bao quanh Fonda trống rỗng vào Big Cedar Creek, một nhánh của sông Raccoon. Tuyến đường thủy này, trải qua quá trình phân luồng vào đầu những năm 1900, chảy qua thị trấn ở đầu phía tây của nó. Bằng chứng về con đường nguyên bản quanh co của nó vẫn còn tồn tại, đặc biệt là trong Sân Gôn Fonda và trong sân trường phía sau Nhà thờ Công giáo Đức Mẹ tốt lành. ​ </​p><​p>​ Bốn dặm (6 km) về phía tây bắc của thị trấn, Khu Sunken Grove Wildlife Management (WMA) tồn tại như một lời nhắc nhở về quá khứ. Các vùng đất ngập nước lớn không thoát nước được bao quanh bởi các khu rừng và thảo nguyên. Khu vực này là nơi sinh sống của những đàn chim di cư lớn và những quần thể động vật hoang dã vĩnh viễn. Bưu kiện công cộng này gần đây đã được mở rộng và liền kề với Leo Shimon WMA. Cùng với nhau, hai khu vực bao gồm 1.148 mẫu Anh (4,65 km <sup> 2 </​sup>​) đất. Đây là một chút ít hơn hai dặm vuông. ​ </​p><​p>​ Phần còn lại của khu vực xung quanh Fonda là nông nghiệp. Các cánh đồng ngô và đậu tương rộng lớn được xen kẽ bởi diện tích và khu vực nuôi lợn (còn được gọi là một hoạt động cho ăn động vật tập trung). Sức sống của thị trấn và của khu vực đã bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi từ cách nuôi trồng duy trì sang mô hình công nghiệp. Ít nông dân hơn, ít đa dạng hơn trong các sản phẩm nông nghiệp, nhiều hóa chất nông nghiệp và làm đất nhiều hơn đã làm đảo lộn hệ thống kinh tế của thị trấn và vùng nông thôn xung quanh. Thang máy AgPartners của Fonda thuộc sở hữu một phần của Cargill. Nhiều khu ổ chuột quanh thị trấn thuộc sở hữu của các tập đoàn, như New Fashion Pork, có trụ sở tại Jackson, MN.  </​p><​p>​ Hạt Pocahontas đã chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn về số lượng trang trại. Năm 1969, có 1.369 trang trại. Đến năm 1997, con số đã giảm xuống còn 778. Quy mô trang trại trung bình đã tăng từ 265 lên 459 mẫu Anh (107 đến 186 ha) trong cùng khoảng thời gian đó. Năm 1969, 844 trang trại đã bán 176.705 lợn. Năm 1997, 162 trang trại đã bán được 248.666 con lợn. ​ Năm 1982, 14 trang trại gia cầm chứa 69.911 lớp. Đến năm 1997, không có trang trại và không có lớp tồn tại. Năm 1982, có 26.728 mẫu Anh (108,16 km <sup> 2 </​sup>​) đồng cỏ và diện tích trong quận. Đến năm 1997, số tiền đó đã giảm xuống còn 16.840 mẫu Anh (68,15 km <sup> 2 </​sup>​). ​ </​p><​p>​ Des Moines, nằm 135 dặm (217 km) về phía nam và phía đông của Fonda, nhận được một phần lớn của nước uống từ sông Raccoon (và do đó Big Cedar Creek). Từ 1978 đến 2004, ô nhiễm tại nhà máy lấy nước của nó do nitrat (một hóa chất nông nghiệp) đã tăng từ 4,5 mg / L lên 7,7 mg / L. Tiêu thụ nitrat có liên quan đến hội chứng em bé màu xanh.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Fonda đã thấy dân số giảm dần trong những thập kỷ gần đây. Năm 1980, thị trấn có 863 cư dân và năm 1990 có 731. Dân số ước tính năm 2004 là 596.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2010_census">​ Điều tra dân số năm 2010 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ năm 2010, có 631 người, 259 hộ gia đình và 157 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 601,0 người trên mỗi dặm vuông (232,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 329 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 313,3 trên mỗi dặm vuông (121,0 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của thành phố là 94,3% da trắng, 0,5% người Mỹ gốc Phi, 0,3% người châu Á, 0,5% người dân đảo Thái Bình Dương, 2,5% từ các chủng tộc khác và 1,9% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 8,7% dân số.  </​p><​p>​ Có 259 hộ gia đình trong đó 29,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 49,0% là vợ chồng sống chung, 5,4% có chủ hộ là nữ không có chồng, 6,2% có chủ hộ nam không có vợ hiện tại, và 39,4% là những người không phải là gia đình. 35,5% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 18,9% có một người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,29 và quy mô gia đình trung bình là 2,97.  </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong thành phố là 46,1 tuổi. 23,8% cư dân dưới 18 tuổi; 8.2% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 16,7% là từ 25 đến 44; 30,5% là từ 45 đến 64; và 20,9% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của thành phố là 49,3% nam và 50,7% nữ.  </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ năm 2000, có 648 người, 288 hộ gia đình và 160 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 632,8 người trên mỗi dặm vuông (245,3 / km²). Có 339 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình là 331,1 trên mỗi dặm vuông (128,3 / km²). Thành phần chủng tộc của thành phố là 98,61% da trắng, 0,31% người Mỹ gốc Phi và 1,08% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,70% dân số.  </​p><​p>​ Có 288 hộ trong đó 23,6% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 44,4% là vợ chồng sống chung, 7,3% có chủ hộ là nữ không có chồng và 44,1% không có gia đình. 41,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 26,4% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,13 và quy mô gia đình trung bình là 2,89.  </​p><​p>​ Tuổi lây lan: 22,8% dưới 18 tuổi, 4,5% từ 18 đến 24, 22,5% từ 25 đến 44, 17,7% từ 45 đến 64 và 32,4% từ 65 tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 45 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 91,2 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 90,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thành phố là 26.731 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 37.500 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 26,597 so với $ 16,667 đối với nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là 15.626 đô la. Khoảng 7,1% gia đình và 11,1% dân số sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm 18,8% những người dưới 18 tuổi và 10,7% những người từ 65 tuổi trở lên.  </​p> ​   <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9c/​SEmainstreetfonda.JPG/​220px-SEmainstreetfonda.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9c/​SEmainstreetfonda.JPG/​330px-SEmainstreetfonda.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​9/​9c/​SEmainstreetfonda.JPG/​440px-SEmainstreetfonda.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Phía đông của Phố chính ở Fonda bao gồm các doanh nghiệp địa phương, trung tâm công dân cao cấp và Bảo tàng Fonda. Không giống như phía đối diện của đường phố, khối này vẫn còn nguyên vẹn trong suốt thời kỳ suy thoái của Fonda. </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​OldBankBistro.JPG/​220px-OldBankBistro.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​OldBankBistro.JPG/​330px-OldBankBistro.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e6/​OldBankBistro.JPG/​440px-OldBankBistro.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Ngân hàng quốc gia đầu tiên trước đây, hiện là nhà hàng Old Bank Bistro. Haymarket Bar được gắn ở bên trái. </​div></​div></​div> ​ <div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1c/​McMullenCompany.JPG/​220px-McMullenCompany.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1c/​McMullenCompany.JPG/​330px-McMullenCompany.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​1/​1c/​McMullenCompany.JPG/​440px-McMullenCompany.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/>​ <div class="​thumbcaption">​ Cửa hàng phần cứng cũ, được khôi phục một phần và nhà ở Công ty McMullen, một cửa hàng đồ cổ. </​div></​div></​div> ​ <p> Newell được phục vụ bởi Khu trường học cộng đồng Newell-Fonda,​ <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​ điều hành trường trung học Newell-Fonda ở Newell. ​ </​p><​p>​ Đó là ở Khu trường học Fonda cho đến ngày 1 tháng 7 năm 1993, khi nó hợp nhất thành Newell-Fonda. <sup id="​cite_ref-Mergerlist_9-0"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References"></​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Gazetteer Hoa Kỳ 2010&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-FactFinder-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-05-11 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2016-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Flickinger, Robert Elliott (1904). <i> Lịch sử tiên phong của Hạt Pocahontas, Iowa </i>. G. Sanborn. tr. 364. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Pioneer+History+of+Pocahontas+County%2C+Iowa&​rft.pages=364&​rft.pub=G.+Sanborn&​rft.date=1904&​rft.au=Flickinger%2C+Robert+Elliott&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DP8A_AAAAYAAJ%26pg%3DPA364%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​Newell-Fonda.&​quot;​ Bộ Giáo dục Iowa. Truy cập vào ngày 25 tháng 7 năm 2018. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Mergerlist-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ &​quot;​HÀNH ĐỘNG TÁI TẠO &amp; GIẢI QUYẾT TỪNG NĂM 1965-66.&​quot;​ Bộ Giáo dục Iowa. Truy cập vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. </​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Kelly,​ Henry Ansgar (Andy)&​quot;​. Khoa tiếng Anh UCLA <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 12 tháng 12, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Kelly%2C+Henry+Ansgar+%28Andy%29&​rft.pub=UCLA+Department+of+English&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.english.ucla.edu%2Fall-faculty%2F540-kelly&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ruth Stafford Peale, Vợ của Tiến sĩ quá cố Norman Vincent Peale, chết ở tuổi 101&​quot;​. Dây kinh doanh. Ngày 6 tháng 2 năm 2008 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 1, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ruth+Stafford+Peale%2C+Wife+of+Late+Dr.+Norman+Vincent+Peale%2C+Dies+at+the+Age+of+101&​rft.pub=Business+Wire&​rft.date=2008-02-06&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.businesswire.com%2Fportal%2Fsite%2Fgoogle%2Findex.jsp%3FndmViewId%3Dnews_view%26newsId%3D20080206006281%26newsLang%3Den&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Trung úy Nathan Woodworth Post&​quot;​. Chính phủ Samoa của Mỹ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 27 tháng 5 năm 2010 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 22 tháng 1, </​span>​ 2011 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Lieutenant+Nathan+Woodworth+Post&​rft.pub=American+Samoa+Government&​rft_id=http%3A%2F%2Famericansamoa.gov%2Fgovernors%2Flieutenant-nathan-woodworth-post&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFonda%2C+Iowa"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links"> ​         <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1332 ​ Cached time: 20181212040716 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.640 seconds ​ Real time usage: 0.867 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4471/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 78482/​2097152 bytes  Template argument size: 9520/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 1/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 28866/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.284/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 7.49 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 729.171 1 -total ​  ​49.48% 360.781 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​33.68% 245.553 1 Template:​Infobox ​  ​15.73% 114.664 10 Template:​Cite_web ​  ​14.04% 102.361 2 Template:​Coord ​  ​11.73% 85.559 1 Template:​Reflist ​  9.80% 71.433 1 Template:​Historical_populations ​  8.85% 64.559 1 Template:​Update ​  8.43% 61.504 1 Template:​Commons_category ​  6.20% 45.206 9 Template:​Convert ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​114143-0!canonical and timestamp 20181212040715 and revision id 865275505 ​  ​--> ​ </​div></​pre>​ 
 +Hoàn thiện nội thất chung cư Times City căn hộ T11-17-16 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Ngày 8-7-2015 Vietnamarch bàn giao căn hộ T11-17-16 chung cư Times City cho gia đình Anh Tài – Chị liên, că hộ được thiết kế và thi công nội thất bởi Vietnamarch,​.Group. Sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng về những sản phẩm đã làm là điều vui mừng nhất đối với chúng tôi, nó là động lực để Kiến trúc sư Vietnamarch luôn lỗ lực, cố gắng để mang đến những không gian sống thật hoàn hảo cho mọi người. Dưới đây là hình ảnh về nội thất của căn hộ T11-17-16, một trong những căn hộ được Vietnamarch thiết kế, thi công hoàn thiện.</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​strong><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>&​gt;&​gt;​ Xem thêm: <span style="​color:​ #​0000ff;">​Thiết kế nội thất chung cư Times City căn hộ T11-03-09</​span></​em></​span></​strong></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Thông tin về dự án: Thiết kế nội thất chung cư times city<​br/></​strong></​span></​p><​table border="​0"><​tbody><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chủ đầu tư:</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Anh Tài – chị Liên</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Địa chỉ:</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​T11-17-16 Chung cư Times City.</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất:</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Kiến trúc – Nội thất Vietnamarch</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thi công nội thất:</​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Xưởng sản xuất đồ nội thất Vietnamarch.,​Group – Phan Long – Tân Hội – Đan Phượng – Hà Nội.</​span></​td></​tr><​tr><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phong cách: </​span></​td><​td><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hiện đại</​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​Yêu cầu của chủ nhà:</​strong>​ Thiết kế căn hộ theo phong cách hiện đại, Phòng bếp và khách thông nhau. Thiết kế 2 phòng ngủ rộng với đầy đủ tủ quần áo, kệ đầu giường, tivi gắn tường, màu sắc tươi trẻ, hiện đại.</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​I. Nội thất phòng khách + phòng ăn hiện đại đầy đủ tiện nghi.</​span></​h3><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bộ sofa góc bằng da, màu kem nổi bật trên sàn gỗ màu trầm là sự lựa chọn thông minh cho phòng khách, vừa giúp tiết kiệm không gian, sắp đặt vị trí hợp lý, vừa toát lên sự hiện đại cho phòng khách.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1677"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1605/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349175&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1677 size-full"​ title="​Nội thất phòng khách + phòng ăn hiện đại đầy đủ tiện nghi." src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605.jpg"​ alt="​Nội thất phòng khách + phòng ăn hiện đại đầy đủ tiện nghi." width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1605-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng khách thiết kế hiện đại với bộ sofa trắng ngà</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế một bàn bar đặt giữa không gian của phòng khách và phòng bếp vừa có độ phân chia công năng hợp lý, mà không mất đi tính liên thông, tương hỗ của không gian nhờ không cản tầm nhìn tự nhiên. Đây là thủ pháp được ứng dụng rất tinh tế trong việc thiết kế nội thất cho các căn hộ, đặc biệt là căn hộ chung cư có diện tích hạn chế.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1678"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1604/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349153&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1678 size-full"​ title="​một bàn bar được đặt găn giữa không gian của phòng khách và phòng ăn là sự hiện đại của ngôi nhà." src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604.jpg"​ alt="​một bàn bar được đặt găn giữa không gian của phòng khách và phòng ăn là sự hiện đại của ngôi nhà." width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1604-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hoàn thiện thi công nội thất trong căn hộ T11-17-16 chung cư Times City 02</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1679"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1601/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349119&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1679 size-full"​ title="​Vietnamarch hoàn thiện thiết kế, thi công nội thất cho căn hộ T11-17-16 chung cư Times City" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601.jpg"​ alt="​Vietnamarch hoàn thiện thiết kế, thi công nội thất cho căn hộ T11-17-16 chung cư Times City" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1601-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hoàn thiện <​strong>​nội thất chung cư Times City</​strong>​ căn hộ T11-17-16. Bàn ăn được bố trí giữa phòng khách và phòng bếp.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1680"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1602/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349131&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1680 size-full"​ title="​Tủ rượu trong phòng bếp được thiết kế bằng gỗ sồi Nga" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602.jpg"​ alt="​Tủ rượu trong phòng bếp được thiết kế bằng gỗ sồi Nga" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1602-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/>​Tủ rượu và nội thất đồ gỗ trong phòng ăn được làm hoàn toàn từ gỗ sồi Nga</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1681"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1603/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349143&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1681 size-full"​ title="​ Bộ bàn ăn bằng gỗ sồ Nga dành cho 6 người tạo sự ấm cúng cho không gian sinh hoạt ăn uống."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603.jpg"​ alt=" Bộ bàn ăn bằng gỗ sồ Nga dành cho 6 người tạo sự ấm cúng cho không gian sinh hoạt ăn uống."​ width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1603-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Bộ bàn ăn bằng gỗ sồ Nga dành cho 6 người tạo sự ấm cúng cho không gian sinh hoạt ăn uống.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1685"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1611/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349262&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1685 size-full"​ title="​ Khu vực nấu nướng với đầy đủ tiện nghi và gọn gàng."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611.jpg"​ alt=" Khu vực nấu nướng với đầy đủ tiện nghi và gọn gàng."​ width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1611-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Khu vực nấu nướng với đầy đủ tiện nghi và gọn gàng.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <img data-attachment-id="​1683"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1608/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349226&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1683 size-full"​ title="​Hoàn thiện thi công nội thất chung cư Times City trong căn hộ T11-17-16 phòng khách 07" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608.jpg"​ alt="​Hoàn thiện thi công nội thất chung cư Times City trong căn hộ T11-17-16 phòng khách 07" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1608-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Hoàn thiện thi công nội thất chung cư Times City trong căn hộ T11-17-16 phòng khách 07</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1686"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1606/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349184&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1686 size-full"​ title="​Bàn thờ tổ tiên được đặt trên cao ngay trong phòng khách giúp tiết kiệm được không gian mà vẫn đảm bảo sự tôn trọng cho khu vực linh liêng của gia đình"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606.jpg"​ alt="​Bàn thờ được đặt trên cao ngay trong phòng khách giúp tiết kiệm được không gian mà vẫn đảm bảo sự tôn trọng cho khu vực linh liêng của gia đình"​ width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1606-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Bàn thờ được đặt trên cao trong phòng khách</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​II. Phòng ngủ.</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ được thiết kế trẻ trung, lãng mạn cho đôi vợ chồng trẻ với ga giường màu tím. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1688"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1612/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349275&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1688 size-full"​ title="​Chiếc giường màu tím lãng mạn cho cặp vợ chồng trẻ" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612.jpg"​ alt="​Chiếc giường màu tím lãng mạn cho cặp vợ chồng trẻ" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1612-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chiếc giường màu tím lãng mạn cho cặp vợ chồng trẻ <img data-attachment-id="​1689"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1613/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349288&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1689 size-full"​ title="​Tủ treo quần áo khá rộng rãi, để được nhiều đồ đạc."​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613.jpg"​ alt="​Tủ treo quần áo khá rộng rãi, để được nhiều đồ đạc."​ width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1613-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tủ treo quần áo khá rộng rãi, để được nhiều đồ đạc. <br/> </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​strong>​III. Một phòng ngủ khác dành cho con gái</​strong></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Được thiết kế với đầy đủ bàn học, tủ quần áo, chiếc giường với bộ ga gối màu hồng mộng mơ cho cô con gái nhỏ. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1691"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1616/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349333&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1691 size-full"​ title="​Màu hồng trẻ trung cho phòng ngủ của cô con gái " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616.jpg"​ alt="​Màu hồng trẻ trung cho phòng ngủ của cô con gái " width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1616-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Màu hồng trẻ trung cho phòng ngủ của cô con gái </​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1692"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-times-city-can-ho-t11-17-16/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-t11-17-1618/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618.jpg"​ data-orig-size="​920,​690"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​1436349355&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618-300x225.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1692 size-full"​ title="​Tủ quần áo rộng rãi cho cô ccon gái tha hồ đựng đồ" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618.jpg"​ alt="​Tủ quần áo rộng rãi cho cô ccon gái tha hồ đựng đồ" width="​920"​ height="​690"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​08/​hoan-thien-noi-that-chung-cu-time-city-can-ho-T11-17-1618-300x225.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​span style="​line-height:​ 20px;">​Tủ quần áo rộng rãi cho cô con gái tha hồ đựng đồ</​span></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế: KTS Phạm Tiến</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chịu trách nhiệm thi công: KS. Lê Minh Tú</​span></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ <​em>​Phòng Tư vấn Kiến trúc – Nội Thất Vietnamarch.,​Group</​em></​span></​h3></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Hoàn thiện nội thất chung cư Times City căn hộ T11-17-16 </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4418.txt · Last modified: 2018/12/20 04:15 (external edit)