User Tools

Site Tools


t-ch-c-abu-nidal-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ch-c-abu-nidal-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> <b> Tổ chức Abu Nidal </b> (<b> ANO </b>) là tên gọi phổ biến nhất cho nhóm dân quân Palestine <b> Fatah - Hội đồng Cách mạng </b> (<i> Fatah al -Majles al-Thawry </​i>​). ANO được đặt tên theo người sáng lập Abu Nidal. Nó được tạo ra bởi sự chia rẽ từ phe Fatah của Yasser Arafat của PLO năm 1974. Nhóm này đã được chỉ định là một tổ chức khủng bố của Hoa Kỳ, <sup id="​cite_ref-StateDepartment2014_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Vương quốc Anh, <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Nhật Bản, <sup id="​cite_ref-Japan_ban_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Israel và châu Âu <sup id="​cite_ref-eu2011_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ ANO là thế tục và chống phương Tây, nhưng không đặc biệt gắn liền với một hệ tư tưởng rộng lớn như chủ nghĩa cánh tả hay chủ nghĩa Mác. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Formation_and_background">​ Hình thành và nền </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> ANO ban đầu được hình thành do kết quả của sự phân chia lại năm 1974 tại PLO, sau khi Fatah của Arafat đã đẩy mạnh việc sửa đổi các mục tiêu của PLO, được coi là một bước tiến để thỏa hiệp với Israel. Abu Nidal sau đó chuyển đến Ba&#​39;​athist Iraq, nơi ông thành lập ANO, mà sớm bắt đầu một chuỗi luẩn quẩn của các cuộc tấn công khủng bố.
 +</​p><​p>​ Nó đã không xác định rõ vị trí tư tưởng của nó, nhưng rõ ràng phản đối bất kỳ hình thức thỏa hiệp hay đàm phán nào với Israel. Nó được biết đến như một trong những nhóm dân quân Palestine kiên quyết nhất bao giờ hết. Nó có một thành viên ước tính vài trăm, nhưng sức mạnh của nó ngày nay vẫn chưa được biết đến.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​ANO_attacks">​ Cuộc tấn công ANO </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<p> ANO đã thực hiện các cuộc tấn công tại 20 quốc gia, giết chết hoặc làm bị thương gần 1.650 người. Mục tiêu bao gồm Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Israel, vừa phải người Palestine, PLO và nhiều quốc gia Ả Rập và Châu Âu khác. Nhóm đã không tấn công các mục tiêu phương Tây từ cuối những năm 1980.
 +</​p><​p>​ Các cuộc tấn công lớn bao gồm các cuộc tấn công tại Rome và Vienna Airport vào tháng 12 năm 1985, hội đường Neve Shalom ở Istanbul và chuyến bay Pan Am Flight 73 ở Karachi vào tháng 9 năm 1986 và tàu tham quan thành phố <i> của Poros </i> tấn công ở Hy Lạp vào tháng 7 năm 1988.
 +</​p><​p>​ ANO đặc biệt chú ý đến lập trường kiên quyết của mình về đàm phán với Israel, đối xử với bất cứ điều gì ít hơn tất cả các cuộc đấu tranh quân sự chống Israel là sự phản bội. Điều này đã dẫn nhóm thực hiện nhiều cuộc tấn công chống lại PLO, điều đã làm rõ ràng nó đã chấp nhận một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột. Fatah-RC được cho là đã ám sát Phó trưởng PLO Abu Iyad và trưởng an ninh PLO Abu Hul ở Tunis vào tháng 1 năm 1991. Nó ám sát một nhà ngoại giao Jordan tại Lebanon vào tháng 1 năm 1994 và liên quan đến việc giết người đại diện PLO ở đó. Đáng chú ý PLO vừa phải Issam Sartawi đã bị Fatah-RC giết chết vào năm 1983. Vào cuối những năm 1970, nhóm cũng đã thực hiện vụ ám sát không thành công đối với tổng thống Palestine hiện nay và chủ tịch PLO, Mahmoud Abbas. Những cuộc tấn công, và nhiều người khác, dẫn đến việc PLO đưa ra một bản án tử hình <i> trong sự vắng mặt </i> chống lại Abu Nidal. Vào đầu những năm 1990, nó đã cố gắng giành quyền kiểm soát trại tị nạn ở Lebanon, nhưng điều này đã bị cản trở bởi các tổ chức PLO.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​ Đọc thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181114231813
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.184 seconds
 +Real time usage: 0.276 seconds
 +Preprocessor visited node count: 881/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 32762/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2417/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 12577/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.57 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 241.324 ​     1 -total
 + ​47.36% ​ 114.297 ​     1 Template:​Reflist
 + ​31.98% ​  ​77.179 ​     3 Template:​Cite_web
 + ​24.12% ​  ​58.201 ​     1 Template:​Expand_Spanish
 + ​21.59% ​  ​52.112 ​     2 Template:​Ambox
 + ​21.34% ​  ​51.496 ​     1 Template:​Expand_language
 + ​12.11% ​  ​29.231 ​     1 Template:​Refimprove
 + ​11.62% ​  ​28.044 ​     1 Template:​Distinguish
 +  9.42%   ​22.733 ​     1 Template:​Cite_act
 +  6.19%   ​14.930 ​     1 Template:​DMCA
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​2360-0!canonical and timestamp 20181114231813 and revision id 858186042
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ch-c-abu-nidal-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)