User Tools

Site Tools


t-ch-c-theo-d-i-nh-n-quy-n-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ch-c-theo-d-i-nh-n-quy-n-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div>​
  
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg/​220px-Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg"​ width="​220"​ height="​153"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg/​330px-Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7b/​Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg/​440px-Msc_2008-Saturday%2C_14.00_-_16.00_Uhr-Moerk026_Roth.jpg 2x" data-file-width="​1700"​ data-file-height="​1179"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền</​b>​ (<​b>​HRW</​b>​) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế tiến hành nghiên cứu và vận động nhân quyền. HRW có trụ sở tại thành phố New York với các văn phòng ở Amsterdam, Beirut, Berlin, Brussels, Chicago, Geneva, Johannesburg,​ Luân Đôn, Los Angeles, Moscow, Nairobi, Seoul, Paris, San Francisco, Sydney, Tokyo, Toronto, Washington, DC, và Zürich.<​sup id="​cite_ref-FAQ_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Nhóm này gây áp lực cho chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và những người lạm dụng nhân quyền tố cáo lạm dụng và tôn trọng nhân quyền, và nhóm thường làm việc thay mặt cho người tị nạn, trẻ em, người di cư và tù nhân chính trị.
 +</​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền năm 1997 được chia sẻ trong Giải Nobel Hòa bình với tư cách là một thành viên sáng lập Chiến dịch Quốc tế về Cấm Mìn, và nó đóng một vai trò hàng đầu trong hiệp ước cấm các vũ khí cụm.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​Chi phí hàng năm của tổ chức là 50,6 triệu đô la trong năm 2011<sup id="​cite_ref-Financial_Statements,​_Year_Ended_June_30,​_2011_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ và 69,2 triệu đô la trong năm 2014,<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ và 75,5 triệu đô la trong năm 2017.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​Lịch sử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền được đồng sáng lập bởi Robert L. Bernstein<​sup id="​cite_ref-Bernstein_19102009_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ và Aryeh Neier<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ như một tổ chức phi chính phủ tư nhân của Mỹ năm 1978, dưới cái tên Helsinki Watch, để theo dõi sự tuân thủ của Liên Xô sau đó với Hiệp ước Helsinki.<​sup id="​cite_ref-OH_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Helsinki Watch đã thông qua một thực hành công khai &​quot;​đặt tên và làm xấu hổ&​quot;​ các chính phủ lạm dụng thông qua các phương tiện truyền thông và thông qua trao đổi trực tiếp với các nhà hoạch định chính sách. Bằng cách chiếu sáng sự chú ý của quốc tế về vi phạm nhân quyền ở Liên Xô và các đối tác châu Âu của nó, Helsinki Watch cho biết nó đã góp phần vào sự biến đổi dân chủ của khu vực này vào cuối những năm 1980.<​sup id="​cite_ref-OH_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p><​p><​b>​Đồng hồ Châu Mỹ</​b>​ được thành lập năm 1981 trong khi các cuộc nội chiến đẫm máu nhấn chìm Trung Mỹ. Dựa trên thực tế trên thực tế, đồng hồ châu Mỹ không chỉ giải quyết các hành vi lạm dụng nhận thức của các lực lượng chính phủ mà còn áp dụng luật nhân đạo quốc tế để điều tra và vạch trần tội ác chiến tranh của các nhóm nổi dậy. Ngoài việc nâng cao mối quan tâm của mình ở các nước bị ảnh hưởng, đồng hồ châu Mỹ còn kiểm tra vai trò của các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ, trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự và chính trị cho các chế độ lạm dụng.
 +</​p><​p><​b>​Asia Watch</​b>​ (1985), <​b>​Đồng hồ châu Phi</​b>​ (1988), và <​b>​Đồng hồ Trung Đông</​b>​ (1989) đã được thêm vào cái được gọi là &​quot;<​b>​Ủy ban giám sát</​b>​Vào năm 1988, tất cả các ủy ban này được thống nhất dưới một chiếc ô để thành lập Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Profile">​Hồ sơ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Căn cứ vào Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) phản đối những vi phạm về những gì được coi là quyền con người cơ bản theo UDHR. Điều này bao gồm án tử hình và phân biệt đối xử trên cơ sở khuynh hướng tình dục. HRW ủng hộ các quyền tự do liên quan đến các quyền cơ bản của con người, như quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí. HRW tìm cách đạt được sự thay đổi của các chính phủ gây áp lực và các nhà hoạch định chính sách của họ để hạn chế lạm dụng nhân quyền, và bằng cách thuyết phục các chính phủ mạnh hơn sử dụng ảnh hưởng của họ đối với các chính phủ vi phạm nhân quyền.<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup><​sup id="​cite_ref-FAQ_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố các báo cáo nghiên cứu về các hành vi vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế được đưa ra bởi Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và những gì nó được coi là các tiêu chuẩn nhân quyền được quốc tế chấp nhận. Các báo cáo này được sử dụng làm cơ sở để thu hút sự chú ý của quốc tế vào việc lạm dụng và gây áp lực cho các chính phủ và các tổ chức quốc tế cải cách. Các nhà nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ tìm hiểu về tình trạng nghi ngờ cũng như sử dụng ngoại giao, giữ liên lạc với nạn nhân, tạo các tập tin về công chúng và cá nhân, và cung cấp an ninh cần thiết cho họ trong các tình huống quan trọng và trong thời gian thích hợp. Các vấn đề được đưa ra bởi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong các báo cáo bao gồm phân biệt đối xử xã hội và giới tính, tra tấn, sử dụng quân sự trẻ em, tham nhũng chính trị, lạm dụng trong hệ thống tư pháp hình sự và hợp pháp hóa phá thai.<​sup id="​cite_ref-OH_8-2"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ HRW đã ghi lại và báo cáo nhiều vi phạm pháp luật về chiến tranh và luật nhân đạo quốc tế.
 +</​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng hỗ trợ các nhà văn trên toàn thế giới, những người đang bị bức hại vì công việc của họ và đang cần hỗ trợ tài chính. Các khoản tài trợ của Hellman / Hammett được tài trợ bởi bất động sản của nhà viết kịch Lillian Hellman trong các quỹ được thiết lập dưới tên của cô và của người bạn đồng hành lâu năm của cô, nhà tiểu thuyết Dashiell Hammett. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ tài chính, Hellman / Hammett trợ giúp nâng cao nhận thức quốc tế của các nhà hoạt động đang im lặng vì đã nói ra trong việc bảo vệ nhân quyền.<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​p>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg/​220px-Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg"​ width="​220"​ height="​123"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg/​330px-Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg/​440px-Nabeel_Rajab_and_Abdulhadi_Alkhawaja_helping_an_old_woman_after_police_attacked_a_peaceful_protest_in_August_2010.jpg 2x" data-file-width="​700"​ data-file-height="​391"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nabeel Rajab giúp một bà già sau khi cảnh sát Bahrain tấn công một cuộc biểu tình ôn hòa vào ngày 14 tháng 8 năm 2010</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Mỗi năm, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền giới thiệu Giải thưởng Nhân quyền Bảo vệ cho các nhà hoạt động trên toàn thế giới, những người chứng minh khả năng lãnh đạo và can đảm trong việc bảo vệ nhân quyền. Những người đoạt giải thưởng làm việc chặt chẽ với HRW trong việc điều tra và vạch trần các vi phạm nhân quyền.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup><​sup id="​cite_ref-SocialSciences.in_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là một trong sáu tổ chức phi chính phủ quốc tế thành lập Liên minh ngừng sử dụng binh sĩ trẻ em năm 1998. Đây cũng là đồng chủ tịch của Chiến dịch quốc tế về cấm bom mìn, một liên minh toàn cầu của các nhóm xã hội dân sự đã vận động thành công để giới thiệu Hiệp ước Ottawa, một hiệp ước cấm sử dụng mìn chống nhân sự.
 +</​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là thành viên sáng lập của Tổ chức Trao đổi Tự do Quốc tế về Phát triển Biểu thức, một mạng lưới toàn cầu của các tổ chức phi chính phủ theo dõi kiểm duyệt trên toàn thế giới. Nó cũng đồng sáng lập Cluster Munition Coalition, mang đến một quy ước quốc tế cấm vũ khí. HRW tuyển dụng hơn 275 nhân viên - các chuyên gia, luật sư, nhà báo và các nhà nghiên cứu quốc gia - và hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới.<​sup id="​cite_ref-WWA_15-0"​ class="​reference">​[15]</​sup> ​ HRW duy trì quyền truy cập trực tiếp vào phần lớn các quốc gia mà nó báo cáo. Cuba, Bắc Triều Tiên, Sudan, Iran, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Uzbekistan và Venezuela nằm trong số ít các quốc gia đã chặn truy cập cho các nhân viên của HRW.<sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​p><​p>​Giám đốc điều hành hiện tại của HRW là Kenneth Roth, người đã giữ chức vụ này từ năm 1993. Roth tiến hành điều tra về hành vi lạm dụng ở Ba Lan sau khi luật pháp được tuyên bố năm 1981. Sau đó ông tập trung vào Haiti, vừa xuất hiện từ chế độ độc tài Duvalier nhưng vẫn tiếp tục cản trở các vấn đề. Nhận thức của Roth về tầm quan trọng của quyền con người bắt đầu với những câu chuyện mà cha anh đã nói về việc thoát khỏi Đức Quốc xã vào năm 1938. Roth tốt nghiệp trường Luật Yale và Đại học Brown.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Allegations_of_bias">​Các cáo buộc về thiên vị</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​p>​HRW đã bị chỉ trích vì nhận thức thiên vị của các chính phủ quốc gia mà họ đã điều tra về các vi phạm nhân quyền,<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup><​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup><​sup id="​cite_ref-economist_hrw_ethiopia_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup> ​ bởi NGO Monitor,<​sup id="​cite_ref-HRW_profile_from_NGO-Monitor_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup> ​ và bởi người sáng lập của HRW, và cựu Chủ tịch, Robert L. Bernstein.<​sup id="​cite_ref-Bernstein_19102009_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Những cáo buộc về thiên vị đã bao gồm ảnh hưởng quá mức bởi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, tuyên bố rằng HRW bị thiên vị cả hoặc chống lại Israel (và tập trung quá mức vào cuộc xung đột Ả Rập-Israel). HRW cũng đã bị chỉ trích vì phương pháp nghiên cứu kém và kiểm tra thực tế lỏng lẻo, và bỏ qua những hành vi lạm dụng nhân quyền của các chế độ ít cởi mở hơn. HRW thường được giải quyết công khai và thường từ chối, chỉ trích báo cáo và phát hiện của nó.<sup id="​cite_ref-Knuckey_21-0"​ class="​reference">​[21]</​sup><​sup id="​cite_ref-cookonhrwone_22-0"​ class="​reference">​[22]</​sup><​sup id="​cite_ref-cookcounterpunch_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup><​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup><​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup><​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup><​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Comparison_with_Amnesty_International">​So sánh với Tổ chức Ân xá Quốc tế</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền và Tổ chức Ân xá Quốc tế là hai tổ chức nhân quyền quốc tế duy nhất ở phương Tây hoạt động trong hầu hết các tình huống áp bức hoặc lạm dụng nghiêm trọng trên toàn thế giới.<​sup id="​cite_ref-SocialSciences.in_14-1"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Sự khác biệt chính nằm trong cấu trúc của nhóm và phương pháp thúc đẩy sự thay đổi.
 +</​p><​p>​Tổ chức Ân xá Quốc tế là một tổ chức thành viên hàng loạt. Huy động các thành viên đó là công cụ vận động chính của tổ chức. Các sản phẩm chính của Human Rights Watch là nghiên cứu về khủng hoảng và các báo cáo dài, trong khi Tổ chức Ân xá Quốc tế vận động và viết báo cáo chi tiết, nhưng cũng tập trung vào các chiến dịch viết thư hàng loạt, chấp nhận cá nhân là &​quot;​tù nhân lương tâm&​quot;​ và vận động hành lang. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền sẽ công khai vận động hành động cụ thể cho các chính phủ khác để chống lại các vi phạm nhân quyền, bao gồm việc đặt tên các cá nhân cụ thể để bắt giữ hoặc trừng phạt chống lại một số quốc gia, gần đây kêu gọi trừng phạt trừng phạt chống lại các nhà lãnh đạo hàng đầu ở Sudan. một chiến dịch giết người ở Darfur. Nhóm cũng đã kêu gọi các nhà hoạt động nhân quyền đã bị giam giữ ở Sudan để được thả.<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​p><​p>​Các tài liệu về lạm dụng nhân quyền thường bao gồm phân tích sâu rộng về nguồn gốc lịch sử và chính trị của các xung đột liên quan, một số trong đó đã được công bố trên các tạp chí hàn lâm. Mặt khác, báo cáo của AI có khuynh hướng chứa ít phân tích hơn, và thay vào đó tập trung vào việc lạm dụng các quyền cụ thể.<​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[[<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2013)">​cần trích dẫn</​span></​i>​]</​sup></​p><​p>​Trong năm 2010, <​i>​Thơi gian</​i>​ London viết rằng HRW có &​quot;​tất cả nhưng bị lu mờ&​quot;​ Tổ chức Ân xá Quốc tế. Theo <​i>​Thơi gian</​i>,​ thay vì được hỗ trợ bởi một thành viên đại chúng, như AI là, HRW phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu có, những người muốn xem báo cáo của tổ chức làm cho tiêu đề. Vì lý do này, theo <​i>​Thơi gian</​i>,​ HRW có xu hướng &​quot;​tập trung quá nhiều vào những nơi mà các phương tiện truyền thông đã quan tâm&​quot;,​ đặc biệt là trong phạm vi bảo hiểm không cân xứng của Israel.<​sup id="​cite_ref-Nazi_scandal_engulfs_Human_Rights_Watch_29-0"​ class="​reference">​[29]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Financing_and_services">​Tài chính và dịch vụ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2008, HRW đã báo cáo nhận được khoảng 44 triệu đô la tiền quyên góp công cộng.<​sup id="​cite_ref-FS-2008_30-0"​ class="​reference">​[30]</​sup> ​ Trong năm 2009, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết họ nhận được gần 75% hỗ trợ tài chính của họ từ Bắc Mỹ, 25% từ Tây Âu và dưới 1% so với phần còn lại của thế giới.<​sup id="​cite_ref-SA-2009-07_31-0"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p><​p>​Theo đánh giá tài chính năm 2008, HRW báo cáo rằng nó không chấp nhận bất kỳ khoản tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp nào từ chính phủ và được tài trợ thông qua các khoản đóng góp từ các cá nhân và cơ sở cá nhân.<​sup id="​cite_ref-Financials_32-0"​ class="​reference">​[32]</​sup></​p><​p>​Nhà tài chính và nhà từ thiện George Soros của Quỹ Xã hội Mở đã công bố trong năm 2010 ý định của ông sẽ tài trợ 100 triệu USD cho HRW trong khoảng thời gian 10 năm để giúp mở rộng nỗ lực của mình trên phạm vi quốc tế. Ông nói, &​quot;​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền là một trong những tổ chức hiệu quả nhất mà tôi hỗ trợ. Nhân quyền củng cố nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi: họ là trung tâm của các xã hội cởi mở&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-George_Soros_to_Give_$100_Million_to_Human_Rights_Watch_33-0"​ class="​reference">​[33]</​sup><​sup id="​cite_ref-WashingtonPost2010-09_34-0"​ class="​reference">​[34]</​sup><​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup> ​ Khoản quyên góp này tăng nhân viên điều hành của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền 300 người lên 120 người. Khoản đóng góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức.<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​p><​p>​Charity Navigator đã cho phép Human Rights Watch xếp hạng bốn sao tổng thể và xếp hạng tài chính của nó tăng từ ba ngôi sao trong năm 2015 lên mức tối đa là bốn vào tháng 6 năm 2016.<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup> ​ Better Business Bureau cho biết Human Rights Watch đáp ứng các tiêu chuẩn về trách nhiệm giải trình từ thiện.<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xuất bản chương trình và chi tiết chi tiêu dịch vụ hỗ trợ sau cho năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2011.
 +</p>
 +<​table><​tbody><​tr style="​text-align:​center;​ background:#​f0f0f0;"><​td><​b>​Dịch vụ chương trình</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​Chi phí năm 2011 (USD)</​b><​sup id="​cite_ref-Financial_Statements,​_Year_Ended_June_30,​_2011_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Châu phi</​td>​
 +<td>$ 5,859,910
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Mỹ</​td>​
 +<td>$ 1.331,448
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Á</​td>​
 +<​td>​4.629.535 đô la
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Âu và Trung Á</​td>​
 +<td>$ 4.123.959
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trung Đông và Bắc Phi</​td>​
 +<td>$ 3,104,643
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hoa Kỳ</​td>​
 +<td>$ 1,105,571
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quyền trẻ em</​td>​
 +<td>$ 1.551.463
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Sức khỏe &amp; Nhân quyền</​td>​
 +<td>$ 1,962,015
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tư pháp quốc tế</​td>​
 +<​td>​1.325.749 đô la
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quyền của người phụ nữ</​td>​
 +<​td>​2.083.890 đô la Mỹ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Các chương trình khác</​td>​
 +<td>$ 11,384,854
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ background:#​f0f0f0;"><​b>​Dịch vụ hỗ trợ</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quản lý và chung</​td>​
 +<td>$ 3.130.051
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Gây quỹ</​td>​
 +<td>$ 9,045,910
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã xuất bản chương trình và chi tiết chi tiêu dịch vụ hỗ trợ sau cho năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2008.
 +</p>
 +<​table><​tbody><​tr style="​text-align:​center;​ background:#​f0f0f0;"><​td><​b>​Dịch vụ chương trình</​b>​
 +</td>
 +<​td><​b>​Chi phí 2008 (USD)</​b><​sup id="​cite_ref-FS-2008_30-1"​ class="​reference">​[30]</​sup></​td></​tr><​tr><​td>​Châu phi</​td>​
 +<td>$ 5,532,631
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Mỹ</​td>​
 +<td>$ 1,479,265
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Á</​td>​
 +<​td>​3.212.850 đô la Mỹ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Châu Âu và Trung Á</​td>​
 +<td>$ 4,001,853
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Trung Đông và Bắc Phi</​td>​
 +<td>$ 2,258,459
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Hoa Kỳ</​td>​
 +<td>$ 1,195,673
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quyền trẻ em</​td>​
 +<​td>​1.642.064 đô la
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Tư pháp quốc tế</​td>​
 +<td>$ 1,385,121
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quyền của người phụ nữ</​td>​
 +<td>$ 1,854,228
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Các chương trình khác</​td>​
 +<td>$ 9.252.974
 +</​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center;​ background:#​f0f0f0;"><​b>​Dịch vụ hỗ trợ</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Quản lý và chung</​td>​
 +<​td>​1.984.626 đô la
 +</​td></​tr><​tr><​td>​Gây quỹ</​td>​
 +<​td>​8.641.358 đô la Mỹ
 +</​td></​tr><​tr><​td>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_staff">​Nhân viên đáng chú ý</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​212px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg/​210px-Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg"​ width="​210"​ height="​140"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg/​315px-Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​44/​Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg/​420px-Kenneth_Roth_%28Human_Rights_Watch%29_%286806930135%29.jpg 2x" data-file-width="​3682"​ data-file-height="​2454"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên đáng chú ý của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền:<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Robert L. Bernstein, Chủ tịch sáng lập Emeritus</​li>​
 +<​li>​Kenneth Roth, Giám đốc điều hành</​li>​
 +<​li>​Jan Egeland, Phó Giám đốc và Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Châu Âu</​li>​
 +<​li>​John Studzinski, Phó Chủ tịch;<​sup id="​cite_ref-hrw_40-0"​ class="​reference">​[40]</​sup> ​ phát triển cánh tay châu Âu;<sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup><​sup id="​cite_ref-influential_42-0"​ class="​reference">​[42]</​sup> ​ nguyên Giám đốc; thành viên của Ban chấp hành; Chủ tịch Ủy ban Đầu tư<sup id="​cite_ref-tate2007_43-0"​ class="​reference">​[43]</​sup><​sup id="​cite_ref-debretts_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup><​sup id="​cite_ref-ippr_45-0"​ class="​reference">​[45]</​sup><​sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup><​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup></​li>​
 +<​li>​Minky Worden, Giám đốc truyền thông</​li>​
 +<​li>​Jamie Fellner, Cố vấn cao cấp của Chương trình Nhân quyền Hoa Kỳ</​li>​
 +<​li>​Brad Adams, Giám đốc châu Á</​li>​
 +<​li>​Scott Long, Lesbian, Gay, người lưỡng tính, và Quyền chuyển nhượng Giám đốc</​li>​
 +<​li>​Sarah Leah Whitson, Giám đốc Trung Đông và Bắc Phi</​li>​
 +<​li>​Joe Stork</​li>​
 +<​li>​Marc Garlasco, cựu nhân viên, đã từ chức do vụ bê bối liên quan đến bộ sưu tập kỷ vật Đức Quốc xã của ông<sup id="​cite_ref-The_Guardian_48-0"​ class="​reference">​[48]</​sup></​li>​
 +<​li>​Sharon Hom</​li>​
 +<​li>​Tae-Ung ​​Baik, cựu tư vấn nghiên cứu</​li>​
 +<​li>​Nabeel Rajab, thành viên của Ủy ban Tư vấn của Phòng Trung Đông của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền</​li>​
 +<​li>​José Miguel Vivanco, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ở Châu Mỹ</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Publications">​Ấn phẩm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền công bố các báo cáo về nhiều chủ đề khác nhau<sup id="​cite_ref-HRW-pub_49-0"​ class="​reference">​[49]</​sup> ​ và biên soạn hàng năm <​i>​Báo cáo thế giới</​i>​ trình bày tổng quan về tình trạng nhân quyền trên toàn thế giới.<​sup id="​cite_ref-HRW-WR_50-0"​ class="​reference">​[50]</​sup> ​ Nó đã được xuất bản bởi Seven Stories Press từ năm 2006; ấn bản hiện tại, <​i>​Báo cáo thế giới 2017: Demagogues đe dọa nhân quyền</​i>,​ được phát hành vào tháng 1 năm 2017 và bao gồm các sự kiện của năm 2016.<​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup><​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup> ​ Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã báo cáo rộng rãi về các chủ đề như Rydandan Genocide năm 1994,<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup>​Cộng hòa Dân chủ Congo<​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup> ​ và đăng ký người phạm tội tình dục của Mỹ do quá rộng và ứng dụng của họ cho người chưa thành niên.<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup><​sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</​sup></​p><​p>​Vào mùa hè năm 2004, Thư viện Sách và Bản thảo hiếm hoi tại Đại học Columbia ở New York đã trở thành tổ chức lưu trữ cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, một bộ sưu tập tích cực ghi lại hàng chục cuộc điều tra nhân quyền trên khắp thế giới. Kho lưu trữ được chuyển từ vị trí trước đó của nó tại Thư viện Norlin tại Đại học Colorado, Boulder. Bản lưu trữ bao gồm các tệp quản trị, tài liệu quan hệ công chúng, cũng như các tệp hồ sơ và quốc gia. Với một số trường hợp ngoại lệ để xem xét an ninh, cộng đồng Đại học Columbia và công chúng có quyền truy cập vào các ghi chú hiện trường, các cuộc phỏng vấn được ghi âm và ghi âm với các nạn nhân bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, băng video và âm thanh, và các tài liệu khác ghi lại hoạt động của tổ chức từ khi thành lập vào năm 1978 Helsinki Watch.<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-FAQ-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Các câu hỏi thường gặp&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2015-01-21</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Frequently+Asked+Questions&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnode%2F75138&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lịch sử&​quot;​. Ngày 21 tháng 4 năm 2015.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=History&​rft.date=2015-04-21&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fhistory&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Financial_Statements,​_Year_Ended_June_30,​_2011-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo tài chính, Năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2011&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2012-06-26</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Financial+Statements%2C+Year+Ended+June+30%2C+2011&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frelated_material%2Ffinancial-statements-2011.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo tài chính, Năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2014&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2016-08-03</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Financial+Statements%2C+Year+Ended+June+30%2C+2014&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frelated_material%2Ffinancial-statements-2014.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo thường niên 2017&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-08-10</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Report+2017&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fsupporting_resources%2Fenglish_annual_report_2017.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Bernstein_19102009-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Bernstein,​ Robert L. (2009-10-19). &​quot;​Quyền giám sát, bị mất trong Mideast&​quot;​. The NY Times<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-10-20</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Rights+Watchdog%2C+Lost+in+the+Mideast&​rft.date=2009-10-19&​rft.aulast=Bernstein&​rft.aufirst=Robert+L.&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2009%2F10%2F20%2Fopinion%2F20bernstein.html%3F_r%3D1%26em&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Một cuộc nói chuyện của Aryeh Neier, Đồng sáng lập của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Chủ tịch của Tổ chức Xã hội Mở&​quot;​. <​i>​đại học Harvard</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Harvard+University&​rft.atitle=A+Talk+by+Aryeh+Neier%2C+Co-Founder+of+Human+Rights+Watch%2C+President+of+the+Open+Society+Foundations&​rft_id=http%3A%2F%2Fhrp.law.harvard.edu%2Fevents-calendar%2Fwednesday-april-18-a-talk-by-aryeh-neier-co-founder-of-human-rights-watch-president-of-the-open-society-foundations%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-OH-8"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lịch sử của chúng tôi&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Our+History&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fnode%2F75134&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lịch sử của chúng tôi&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW.org)<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​28 tháng 2</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Our+History&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnode%2F75134&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Chauhan,​ Yamini. &​quot;​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền&​quot;​. <​i>​Encyclopædia Britannica</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Encyclop%C3%A6dia+Britannica&​rft.atitle=Human+Rights+Watch&​rft.aulast=Chauhan&​rft.aufirst=Yamini&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2FEBchecked%2Ftopic%2F1459072%2FHuman-Rights-Watch&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​Từ điển lịch sử về Nhân quyền và Tổ chức Nhân đạo</​i>;​ Biên tập bởi Thomas E. Doyle, Robert F. Gorman, Edward S. Mihalkanin; Rowman &amp; Littlefield,​ 2016; Pg. 137-138</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tài trợ của Hellman-Hammett,<​i>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. &​quot;​Năm nhà hoạt động giành giải thưởng Xem quyền con người&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​23 tháng 2</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Five+Activists+Win+Human+Rights+Watch+Awards&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft.au=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2008%2F09%2F14%2Ffive-activists-win-human-rights-watch-awards&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-SocialSciences.in-14"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​SocialSciences.in. &​quot;​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​23 tháng 2</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Human+Rights+Watch&​rft.au=SocialSciences.in&​rft_id=http%3A%2F%2Fsocialsciences.in%2Farticle%2Fhuman-rights-watch&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WWA-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Chúng ta là ai&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Who+We+Are&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fnode%2F75136&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Lewis,​ Ori. &​quot;​Israel cấm nhân viên Theo dõi Nhân quyền, nhóm cáo buộc bán rong ...&​quot;​ <​i>​Hoa Kỳ</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2018-05-30</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=U.S.&​rft.atitle=Israel+bans+Human+Right+Watch+worker%2C+accuses+group+of+peddling...&​rft.aulast=Lewis&​rft.aufirst=Ori&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-israel-palestinians-rights%2Fisrael-bans-human-right-watch-worker-accuses-group-of-peddling-pro-palestinian-line-idUSKBN16313N&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Sau khi báo cáo theo dõi nhân quyền, Ai Cập nói luật Broke Law&​quot;​. <​i>​Thời báo New York.</​i>​ Ngày 12 tháng 8 năm 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Ả-rập Xê-út bị xúc phạm bởi sự chỉ trích của Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Ân xá Nhân quyền&​quot;​. Ya Libnan. Ngày 1 tháng 7 năm 2016.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-economist_hrw_ethiopia-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Một hàng về nhân quyền&​quot;​. <​i>​The Economist</​i>​. 2009-02-05.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Economist&​rft.atitle=A+row+over+human+rights&​rft.date=2009-02-05&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.economist.com%2Fresearch%2FarticlesBySubject%2Fdisplaystory.cfm%3Fsubjectid%3D1521509%26story_id%3D13061682&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HRW_profile_from_NGO-Monitor-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)&​quot;​. <​i>​Giám sát NGO</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2014-08-10</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=NGO+Monitor&​rft.atitle=HUMAN+RIGHTS+WATCH+%28HRW%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ngo-monitor.org%2Farticle%2Fhuman_rights_watch_hrw_&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Knuckey-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​Sự biến đổi về tìm kiếm sự thật về quyền con người</​i>;​ Sarah Knuckey; Báo Đại học Oxford, 2015; Pgs. 355-376</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cookonhrwone-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Cook,​ Jonathan (7 tháng 9 năm 2006). &​quot;​Hành lang Israel hoạt động ma thuật của nó, một lần nữa&​quot;​. CounterPunch.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Israel+Lobby+Works+Its+Magic%2C+Again&​rft.pub=CounterPunch&​rft.date=2006-09-07&​rft.aulast=Cook&​rft.aufirst=Jonathan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.counterpunch.org%2F2006%2F09%2F07%2Fthe-israel-lobby-works-its-magic-again%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-cookcounterpunch-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Whitson,​ Sarah Leah (ngày 22 tháng 9 năm 2006). &​quot;​Tên lửa của Hezbollah và thương vong dân sự: Đáp ứng cho Jonathan Cook&​quot;​. Counterpunch<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2006-10-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Hezbollah%27s+Rockets+and+Civilian+Casualties%3A+A+Response+to+Jonathan+Cook&​rft.pub=Counterpunch&​rft.date=2006-09-22&​rft.aulast=Whitson&​rft.aufirst=Sarah+Leah&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.counterpunch.org%2Fwhitson0922&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/><​sup class="​noprint Inline-Template"><​span style="​white-space:​ nowrap;">​[[<​i><​span title="​ Dead link since May 2017">​liên kết chết</​span></​i>​]</​span></​sup></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Cook,​ Jonathan (ngày 26 tháng 9 năm 2006). &​quot;​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vẫn từ chối Lebanon quyền tự vệ&​quot;​. Z Communications. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2007<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2006-10-14</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Human+Rights+Watch+still+denying+Lebanon+the+right+to+defend+itself&​rft.pub=Z+Communications&​rft.date=2006-09-26&​rft.aulast=Cook&​rft.aufirst=Jonathan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.zmag.org%2Fcontent%2Fshowarticle.cfm%3FItemID%3D11048&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Người Palestine đang bị từ chối quyền kháng chiến không bạo lực?» CounterPunch:​ Cho biết các sự kiện, đặt tên cho &quot;. CounterPunch. 2006-11-30. Bản gốc lưu trữ ngày 2011-06-28<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2013-08-18</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Palestinians+Are+Being+Denied+the+Right+of+Non-Violent+Resistance%3F+%C2%BB+CounterPunch%3A+Tells+the+Facts%2C+Names+the+Names&​rft.pub=CounterPunch&​rft.date=2006-11-30&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.counterpunch.org%2Fcook11302006.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phải rút lại thông cáo báo chí đáng xấu hổ của họ; <​i>​CounterPunch</​i>;​ Ngày 29 tháng 11 năm 2006</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) Whitewashes Israel, Luật Hỗ trợ Hamas: Những phản ánh về Thảm sát Mới nhất của Israel; <​i>​Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa</​i>;​ Norman Finkelstein;​ Ngày 20 tháng 7 năm 2014</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Reuters.com&​quot;​. <​i>​arquivo.pt</​i>​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2009-01-09.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=arquivo.pt&​rft.atitle=Reuters.com&​rft_id=http%3A%2F%2Fafrica.reuters.com%2Ftop%2Fnews%2FusnJOE4AQ00Q.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Nazi_scandal_engulfs_Human_Rights_Watch-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Nghiên cứu của NGO Monitor đặc trưng trong Sunday Times: &​quot;​Vụ bê bối phát xít nhấn chìm Tổ chức Theo dõi Nhân quyền&​quot;,​ ngày 28 tháng 3 năm 2010. Truy cập 2012-07-19.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-FS-2008-30"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo tài chính. Năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2008&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Financial+Statements.+Year+Ended+June+30%2C+2008&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frelated_material%2FFinancialStatements2008.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-SA-2009-07-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Xem Nhân quyền Thăm Saudi Arabia&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. 2009-07-17<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Human+Rights+Watch+Visit+to+Saudi+Arabia&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft.date=2009-07-17&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fnode%2F84512&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Financials-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Tài chính&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. 2008-09-22<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-23</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Financials&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft.date=2008-09-22&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fnews%2F2008%2F09%2F22%2Ffinancials&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-George_Soros_to_Give_$100_Million_to_Human_Rights_Watch-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​George Soros tặng 100 triệu USD cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=George+Soros+to+Give+%24100+Million+to+Human+Rights+Watch&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fnews%2F2010%2F09%2F07%2Fglobal-challenge&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-WashingtonPost2010-09-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Colum Lynch (2010-09-12). &​quot;​Với món quà Soros trị giá 100 triệu đô la, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu&​quot;​. Bưu điện Washington. <​q>​Khoản quyên góp, món quà lớn nhất từ ​​nhà đầu tư và nhà từ thiện người Hungary, được đặt ra trước niềm tin rằng lãnh đạo Hoa Kỳ về quyền con người đã bị giảm đi bởi một thập kỷ chính sách khắc nghiệt trong cuộc chiến chống khủng bố.</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=With+%24100+million+Soros+gift%2C+Human+Rights+Watch+looks+to+expand+global+reach&​rft.date=2010-09-12&​rft.au=Colum+Lynch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.washingtonpost.com%2Fwp-dyn%2Fcontent%2Farticle%2F2010%2F09%2F11%2FAR2010091105057.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Xem trang 16 về đóng góp của Quỹ Xã hội mở&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=See+page+16+for+the+Open+Society+Foundation%27s+contribution&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Frelated_material%2Ffinancial-statements-2011.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Pilkington,​ Ed (7 tháng 9 năm 2010). &​quot;​George Soros tặng 100 triệu USD cho Tổ chức Theo dõi Nhân quyền&​quot;​. <​i>​Người giám hộ</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=the+Guardian&​rft.atitle=George+Soros+gives+%24100+million+to+Human+Rights+Watch&​rft.date=2010-09-07&​rft.aulast=Pilkington&​rft.aufirst=Ed&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2010%2Fsep%2F07%2Fgeorge-soros-100-million-human-rights-watch&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Xếp hạng từ thiện - Theo dõi nhân quyền&​quot;​. <​i>​Charity Navigator - Đánh giá nhân quyền từ thiện lớn nhất của Mỹ.</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Better Business Bureau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền: Nhân dân của chúng tôi Lưu trữ ngày 17 tháng 9 năm 2009, tại Máy Wayback.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-hrw-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​John J. Studzinski. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Wachman,​ Richard. &​quot;​Cracking mã Studzinski&​quot;​. <​i>​Người quan sát</​i>​. Ngày 7 tháng 10 năm 2006.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-influential-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Những người Mỹ có ảnh hưởng nhất ở Anh: 20 đến 11&​quot;​. <​i>​Máy điện đàm</​i>​. Ngày 22 tháng 11 năm 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-tate2007-43"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Sự đóng góp cung cấp nền tảng cho sự phát triển Tate Modern Transform mới&​quot;​. Tate Modern. Ngày 22 tháng 5 năm 2007.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-debretts-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​John Studzinski Lưu trữ 2014-05-21 tại Archive.is. <​i>​Debrett&#​39;​s</​i>​.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ippr-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​John Studzinski Đã lưu trữ 2015-04-08 tại Wayback Machine .. Viện nghiên cứu chính sách công.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​Hoàng gia danh dự cho John Studzinski &#​39;​78,​ giải thưởng kiến ​​trúc cho tên gọi&​quot;​. Bowdoin College Campus Tin tức. <​i>​Bowdoin.edu</​i>​. Ngày 26 tháng 2 năm 2008.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. <​i>​Báo cáo Thế giới Theo dõi Nhân quyền, 2003</​i>​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, 2003. p. 558.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-The_Guardian-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Pilkington,​ Ed (2009-09-15). &​quot;​Điều tra viên theo dõi Nhân quyền bị đình chỉ vì những kỷ vật của Đức Quốc xã&​quot;​. The Guardian<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2010-02-15</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Human+Rights+Watch+investigator+suspended+over+Nazi+memorabilia&​rft.date=2009-09-15&​rft.aulast=Pilkington&​rft.aufirst=Ed&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2F2009%2Fsep%2F15%2Fhuman-rights-watch-nazi-israel&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HRW-pub-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ấn phẩm&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-28</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Publications&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fpublications&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HRW-WR-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo thế giới trước&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2009-07-28</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Previous+World+Reports&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Fen%2Fnode%2F79288&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Báo cáo thế giới 2017: Demagogues đe dọa nhân quyền | Bảy câu chuyện báo chí&​quot;​. Sevenstories.com<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​2017-03-29</​span></​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=World+Report+2017%3A+Demagogues+Threaten+Human+Rights+%26%23124%3B+Seven+Stories+Press&​rft.pub=Sevenstories.com&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.sevenstories.com%2Fbooks%2F3991-world-report-2017&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​i>​Báo cáo thế giới 2017: Demagogues đe dọa nhân quyền,</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Báo cáo diệt chủng Rwanda,<​i>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Congo báo cáo,<​i>​Tổ chức Theo dõi Nhân quyền</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Không có câu trả lời dễ dàng: Luật phạm tội tình dục ở Hoa Kỳ&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ngày 12 tháng 9 năm 2007.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=No+Easy+Answers%3A+Sex+Offender+Laws+in+the+US&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft.date=2007-09-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2F2007%2F09%2F11%2Fno-easy-answers-0&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lớn lên trong sổ đăng ký: Tác hại không thể khắc phục của việc đặt trẻ em vào đăng ký người phạm tội tình dục ở Hoa Kỳ&​quot;​. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Ngày 1 tháng 5 năm 2013.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Raised+on+the+Registry%3A+The+Irreparable+Harm+of+Placing+Children+on+Sex+Offender+Registries+in+the+US&​rft.pub=Human+Rights+Watch&​rft.date=2013-05-01&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.hrw.org%2Freports%2F2013%2F05%2F01%2Fraised-registry&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lưu trữ theo dõi quyền con người di chuyển đến Đại học Columbia&​quot;​. <​i>​lj.libraryjournal.com</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=lj.libraryjournal.com&​rft.atitle=Human+Rights+Watch+Archive+Moves+to+Columbia+University&​rft_id=http%3A%2F%2Flj.libraryjournal.com%2F2004%2F03%2Fljarchives%2Fhuman-rights-watch-archive-moves-to-columbia-university%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AHuman+Rights+Watch"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181115155142
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.636 seconds
 +Real time usage: 0.816 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3256/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 88916/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2617/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 10/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 101726/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.305/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.78 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 673.321 ​     1 -total
 + ​37.21% ​ 250.567 ​     1 Template:​Reflist
 + ​24.40% ​ 164.272 ​    30 Template:​Cite_web
 + ​17.44% ​ 117.449 ​     1 Template:​Infobox_non-profit
 + ​13.06% ​  ​87.950 ​     1 Template:​Infobox
 + ​11.14% ​  ​75.003 ​     1 Template:​Commons_category
 +  6.64%   ​44.675 ​     1 Template:​Primary_sources
 +  5.53%   ​37.202 ​     1 Template:​Ambox
 +  4.74%   ​31.940 ​     1 Template:​Redirect
 +  4.51%   ​30.375 ​     1 Template:​Authority_control
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​46530-0!canonical and timestamp 20181115155141 and revision id 865673479
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ch-c-theo-d-i-nh-n-quy-n-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)