User Tools

Site Tools


t-n-qu-n-r-u-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-n-qu-n-r-u-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cb/​SaracensHeadpubsign.jpg/​220px-SaracensHeadpubsign.jpg"​ width="​220"​ height="​274"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​c/​cb/​SaracensHeadpubsign.jpg 1.5x" data-file-width="​286"​ data-file-height="​356"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Dấu hiệu của người đứng đầu Saracen ở Broad Street, Bath, Anh</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Tên quán rượu</​b>​ được sử dụng để xác định và phân biệt các quán rượu. Nhiều quán rượu được nhiều thế kỷ, từ thời điểm khách hàng của họ thường không biết chữ, nhưng có thể nhận ra những dấu hiệu hình ảnh. Tên quán rượu có nhiều nguồn gốc khác nhau, từ những vật thể được sử dụng như những dấu hiệu nhận dạng đơn giản cho những chiếc áo khoác của các vị vua hoặc quý tộc địa phương và những chủ đất. Các tên khác đến từ các sự kiện lịch sử, các công ty gan, và các hội nghề nghiệp hoặc thợ thủ công.
 +</​p><​p>​Không giống như Ireland, nơi tên của các quán rượu có xu hướng dựa trên tên của chủ sở hữu, hoặc chủ sở hữu cũ, ở Anh quốc, điều này là bất thường, có thể vì các quán rượu muốn tên có thể liên quan đến một hình ảnh trên ký hiệu pub của họ, các phương tiện chính để xác định chúng trong độ tuổi bị hạn chế về đọc viết. Tại Úc, một tỷ lệ lớn các quán rượu cũ có tên kết thúc bằng &​quot;​khách sạn&​quot;,​ và nói chung tên của họ phản ánh các quy ước đặt tên khách sạn.  ​
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Methodology">​Phương pháp luận</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Mặc dù từ <​i>​Các</​i>​ xuất hiện trên nhiều biển báo pub, nó không được coi là một phần quan trọng của tên, và do đó bị bỏ qua trong các ví dụ sau. Từ <​i>​Ye</​i>​ cũng bị bỏ qua vì nó chỉ là một lỗi chính tả cổ xưa của <​i>​Các</​i>​. Y đại diện cho một nhân vật lỗi thời (þ, chữ Thorn, ngày nay chỉ được sử dụng bằng tiếng Iceland) cho <​i>​th</​i>​ âm thanh và các hình thức sau đó của nó trông giống như một bản tin <​i>​y</​i>​. Nó không bao giờ được phát âm với âm thanh y.<sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Tương tự, các cách viết cổ xưa khác như &​quot;​olde worlde&​quot;​ không được phân biệt dưới đây.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Animals">​Động vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Tên như <​i>​Cáo và Chó săn</​i>,​ <​i>​Chó và vịt</​i>,​ <​i>​Chó và súng</​i>,​ v.v., tham khảo săn bắn.<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Tên động vật kết hợp với màu sắc, chẳng hạn như <​i>​White Hart</​i>​ và <​i>​sử tử đỏ</​i>,​ thường là huy chương. Một màu trắng nổi bật là huy hiệu của Vua Richard II, trong khi một con sư tử màu đỏ là huy hiệu của John of Gaunt và một con lợn màu xanh của Earls of Oxford.<​sup id="​cite_ref-Simpson249_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Branding">​Xây dựng thương hiệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Một số chuỗi quán rượu ở Vương quốc Anh áp dụng cùng tên hoặc tương tự cho nhiều quán rượu như một phương tiện biểu đạt thương hiệu. Các ví dụ chính của điều này là &​quot;​Mặt trăng dưới nước&​quot;,​ thường được sử dụng bởi chuỗi JD Wetherspoon,​ và lấy cảm hứng từ bài luận năm 1946 của George Orwell trong <​i>​Tiêu chuẩn buổi tối</​i>,​ &​quot;​Mặt trăng dưới nước&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​) và thương hiệu &​quot;​Tap and Spile&​quot;​ được sử dụng bởi chuỗi Century Inns không còn tồn tại. &​quot;​Slug và rau diếp&​quot;​ là một ví dụ khác của một chuỗi các quán rượu thực phẩm với một thương hiệu nổi tiếng - người sáng lập Hugh Corbett đã sở hữu một số lượng nhỏ các quán rượu, mà ông đã rechristened với tên hài hước hoặc vô nghĩa, với tác dụng phân biệt chúng từ đối thủ cạnh tranh .
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Found_objects">​Tìm thấy đối tượng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg/​220px-The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg/​330px-The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b9/​The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg/​440px-The_%27Crooked_Billet%27%2C_Worsthorne%2C_Lancashire_-_geograph.org.uk_-_553587.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​427"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Trước khi các dấu hiệu quán trọ được sơn trở nên phổ biến, các công dân thời trung cổ thường xác định cơ sở của họ bằng cách treo hoặc đứng một vật thể đặc biệt bên ngoài quán rượu. Truyền thống này có niên đại từ thời La Mã, khi những người sở hữu cây tabernae sử dụng để treo một số lá nho bên ngoài tài sản của họ để cho thấy rượu được bán ở đâu.<​sup id="​cite_ref-HUK_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​Khởi động</​li>​
 +<​li>​Đồng ấm đun nước</​li>​
 +<​li>​Crooked Billet (một nhánh cong từ một cái cây)</​li></​ul><​p>​Đôi khi đối tượng được tô màu, chẳng hạn như <​i>​Blue Post</​i>​ hoặc là <​i>​Cửa xanh</​i>​.<​sup id="​cite_ref-Dict_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Heraldry">​Huy hiệu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Tính phổ biến của phần tử đặt tên <​i>​cánh tay</​i>​ cho thấy làm thế nào quan trọng huy hiệu đã được trong việc đặt tên của quán rượu. Các biểu tượng đơn giản hơn của huy hiệu huy chương của hoàng tộc hoặc quý tộc địa phương làm phát sinh nhiều tên pub phổ biến nhất.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Items_appearing_in_coats_of_arms">​Các vật phẩm xuất hiện trong vòng tay</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​The_White_Hart_Signboard.jpg/​170px-The_White_Hart_Signboard.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​The_White_Hart_Signboard.jpg/​255px-The_White_Hart_Signboard.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​12/​The_White_Hart_Signboard.jpg/​340px-The_White_Hart_Signboard.jpg 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Gạc:​ mặc dù điều này thường được coi là một dẫn xuất của biểu tượng màu trắng của Richard II, nó cũng có thể là một tiếng vang của một nhân vật ngoại giáo, Herne the Hunter.</​li>​
 +<​li>​Nhân viên gấu và rầy rưới: một huy hiệu của tai của Warwick. Đề cập đến việc làm mồi (xem <​i>​Chó và gấu</​i>​ trong phần Thể thao).</​li>​
 +<​li>​Black Griffin: một quán rượu ở Lisvane, Cardiff, được đặt theo tên của những cánh tay được mang bởi các lãnh chúa của trang viên.</​li>​
 +<​li>​Old Black Lion là tên của một quán rượu cổ đối diện với ga đường sắt ở Northampton.</​li>​
 +<​li>​Blue Boar, tên của nhiều quán rượu ở Westminster,​ Norwich, Billericay, Maldon, Witney và các nơi khác, từ huy hiệu của Earls of Oxford.<​sup id="​cite_ref-Simpson249_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Lâu đài: đôi khi ban đầu được gọi là Huy hiệu Castile ở Tây Ban Nha, và có nghĩa là rượu vang Tây Ban Nha đã có sẵn bên trong.<​sup id="​cite_ref-Sign_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li>​Checkers hoặc Checkers: thường xuất phát từ huy hiệu của một chủ đất địa phương (xem Chequy), tên và dấu hiệu này có nguồn gốc ở La Mã cổ đại khi một ban kiểm tra chỉ ra rằng một quán bar cũng cung cấp dịch vụ ngân hàng. Ban kiểm tra đã được sử dụng như một trợ giúp để đếm và là nguồn gốc của từ <​i>​kho bạc</​i>​. Quán rượu cuối cùng sử dụng chính tả cũ hơn, hiện tại của Mỹ <​i>​người kiểm tra</​i>​ ở Baldock, Hertfordshire,​ nhưng đóng cửa vào khoảng năm 1990; tất cả các quán rượu hiện nay sử dụng chính tả &​quot;​q&​quot;​ hiện đại (nhưng cũng xem Checkers, trong Plants và horticulture bên dưới).</​li>​
 +<​li>​Eagle và Child, Oxford, xuất phát từ cánh tay của Earls of Derby, là một nơi gặp gỡ của các Cây Mực.</​li>​
 +<​li>​Voi và Lâu đài: một sự tham nhũng của những từ &​quot;​Infanta of Castile&​quot;,​ có thể được lấy từ đỉnh của Công ty Cutlers.</​li>​
 +<​li>​Lamb và Flag: một biểu tượng tôn giáo phổ biến, với Agnus Dei cầm lá cờ đỏ đại diện cho sự phục sinh của Chúa Kitô sớm hơn là lá cờ của nước Anh. Đây là thiết bị của Đền Thờ Trung, một xã hội hợp pháp ở London, được trao một điều lệ năm 1608 để chiếm đất trước đây thuộc sở hữu của Hiệp sĩ Templar. Đây là một trong bốn Tòa án của Tòa án, vẫn là những người huấn luyện cho các huấn luyện viên ngày nay. Lamb &amp; Flag (Oxford) là một trong nhiều quán rượu có tên này.</​li>​
 +<​li>​Olde Man và Scythe, Bolton, lấy từ đỉnh của gia đình Pilkington.</​li>​
 +<​li>​Lông đà điểu đã được sử dụng như một huy hiệu hoàng gia kể từ thời Edward III, đặc biệt là <i>Ba lông</​i>​ huy hiệu của Hoàng tử xứ Wales.</​li>​
 +<​li>​Red Dragon của Cadwaladr: biểu tượng của xứ Wales, và một huy hiệu huy chương của Henry VII và nhiều nhân vật hoàng gia khác.</​li>​
 +<​li><​span id="​Red_Lion"/>​Red Lion là tên của hơn 600 quán rượu. Vì vậy, nó có thể đứng cho một quán rượu kiểu Anh. Con sư tử là một trong những chi phí phổ biến nhất trong áo khoác vũ khí, chỉ đứng sau thập tự giá, và do đó Red Lion như một dấu hiệu quán rượu có thể có nhiều nguồn gốc: trong vòng tay hoặc đỉnh của một chủ đất địa phương, bây giờ có lẽ đã quên; như một huy hiệu cá nhân của John of Gaunt, người sáng lập của Nhà Lancaster; hoặc trong vòng tay hoàng gia của Scotland, dính liền với vòng tay của nước Anh sau khi Stuart kế vị năm 1603.<​sup id="​cite_ref-Pubnames_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-Simpson249_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​Rising Sun: biểu tượng của phương Đông và lạc quan. Mặt trời Trong Splendor cũng là một huy hiệu gan của Edward IV</​li>​
 +<​li>​Silver Lion, Lilley, Hertfordshire:​ từ cánh tay của gia đình Sowerby.</​li>​
 +<​li>​Spread Eagle: từ miêu tả về huy chương của một con đại bàng &#​39;​được hiển thị&#​39;;​ có lẽ xuất phát từ cánh tay của Đức, cho thấy rằng các loại rượu vang Đức đã có sẵn bên trong.<​sup id="​cite_ref-Sign_7-1"​ class="​reference">​[7]</​sup></​li>​
 +<​li>​Swan,​ một huy hiệu của nhiều nhân vật Lancastrian — xem Dunstable Swan Jewel</​li>​
 +<​li>​Talbot hoặc Talbot Arms đề cập đến một giống chó săn thực sự, giờ đã tuyệt chủng, cũng là một con chó săn huy chương, và là huy hiệu của gia đình Talbot, Earls of Shrewsbury.</​li>​
 +<​li>​Unicorn</​li>​
 +<​li>​Gấu trắng</​li>​
 +<​li>​White Hart: huy hiệu gan của Vua Richard II của nước Anh. Nó trở nên phổ biến như một dấu hiệu quán trọ trong triều đại của mình rằng nó đã được chấp nhận bởi nhiều quán trọ và quán rượu sau này.<​sup id="​cite_ref-Simpson249_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​li>​
 +<​li>​White Horse: dấu hiệu của House of Hanover, được nhiều nhà nghỉ thế kỷ 18 thông qua để thể hiện sự trung thành với triều đại Hoàng gia mới. Một con ngựa trắng cũng là biểu tượng của Quận Kent. Cái tên cũng có thể ám chỉ đến những con ngựa phấn được chạm khắc trên sườn đồi.</​li>​
 +<​li>​Sư tử trắng: huy hiệu gan của Công tước Norfolk</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Livery_companies">​Công ty Livery</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg/​170px-Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg"​ width="​170"​ height="​207"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg/​255px-Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​9d/​Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg/​340px-Three_Compasses%2C_Hornsey%2C_N8_%282509772818%29.jpg 2x" data-file-width="​1050"​ data-file-height="​1280"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ba la bàn, Hornsey, London N8</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Tên bắt đầu với từ &​quot;​Ba&​quot;​ thường dựa trên cánh tay của một công ty London Livery hoặc guild thương mại:
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Landowners">​Chủ đất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhiều áo khoác của cánh tay xuất hiện như dấu hiệu quán rượu, thường tôn vinh một chủ đất địa phương.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Percy Arms, Otterburn, Northumberland,​ kỷ niệm trận Otterburn năm 1388, nơi Sir Henry Percy, con trai của Bá tước Northumberland,​ lãnh đạo quân đội Anh. Ngoài ra còn có một Percy Arms ở Tynemouth, North Tyneside, và nhiều địa điểm khác ở Đông Bắc nước Anh.</​li>​
 +<​li>​Stanley Arms, Huyton, gần Liverpool: sau Frederick Stanley, Bá tước Derby thứ 16.</​li>​
 +<​li>​Melbourne Arms, Duston, Northampton:​ sau khi cựu chủ đất địa phương Lord Melbourne</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Occupations">​Nghề nghiệp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg/​220px-The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg"​ width="​220"​ height="​146"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg/​330px-The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1d/​The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg/​440px-The_Mechanics_Arms%2C_Hindley_Green_-_geograph.org.uk_-_77601.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​425"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vũ khí cơ học, Hindley Green</​div></​div></​div>​
 +<​dl><​dd><​i>​Xem thêm Các giao dịch, công cụ và sản phẩm bên dưới</​i></​dd></​dl><​p>​Một số dấu hiệu &​quot;​Vũ khí&​quot;​ ám chỉ nghề nghiệp. Những điều này có thể cho thấy những người thực hiện công việc như vậy hoặc cánh tay của công ty thích hợp ở London. Lớp tên này có thể chỉ là một cái tên nhưng có những câu chuyện đằng sau một số người trong số họ.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Vũ khí pháo binh Bunhill Row, London EC1: nằm cạnh trụ sở của Công ty pháo binh danh dự, trung đoàn lâu đời nhất của Quân đội Anh.</​li>​
 +<​li>​Blacksmith&#​39;​s Arms, với sự chơi chữ của cánh tay thợ rèn thực sự và sức mạnh của họ</​li>​
 +<​li>​Cánh tay của thợ gốm, ví dụ: Hitchin, Hertfordshire:​ Chủ nhà đầu tiên, William Huckle, người đã mở quán rượu này vào năm 1846, là một thợ nề thương mại.</​li>​
 +<​li>​Nhà xây dựng vũ khí: Kensington Court Place, London</​li>​
 +<​li>​Carpenters Arms - Một loạt các quán rượu, liên quan đến nghề nghiệp hoặc nhiều khả năng đến với guild thợ mộc.<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Fisherman&#​39;​s Arms, Birgham gần Coldstream</​li>​
 +<​li>​Foundryman&#​39;​s Arms Northampton</​li>​
 +<​li>​Cánh tay của Mason</​li>​
 +<​li>​Mechanics Arms (nay được đổi tên thành Old Neighborhood),​ gần Stroud, Gloucestershire. Trong bối cảnh này, một thợ máy là một người thợ săn xương.</​li>​
 +<​li>​Thợ ống nước vũ khí (Lower Belgrave Street, London SW1).</​li>​
 +<​li>​Waterman&#​39;​s Arms</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Historic_events">​Sự kiện lịch sử</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​ul><​li>​Dolphin:​ thường bị lôi cuốn bởi người Pháp <​i>​Dauphin</​i>,​ kỷ niệm những trận đánh mà nước Anh đánh bại Pháp. Chúng bao gồm &​quot;​The Dolphin&​quot;​ ở Wellington, Somerset được đặt tên để vinh danh chiến thắng của Wellington trong trận Waterloo.<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​li>​
 +<​li>​Festival Inn: tên của một quán rượu ở Poplar, London, được xây dựng tại thời điểm của Liên hoan Anh năm 1951.</​li>​
 +<​li>​Tay và Shears: quán rượu nổi tiếng của thành phố London này có tên gọi do Hội chợ Bartholomew. Thợ may sẽ tụ họp trong quán rượu vào đêm trước buổi hội chợ và vẫy những chiếc kéo của họ thông báo rằng hội chợ nên bắt đầu.<​sup id="​cite_ref-hand_11-0"​ class="​reference">​[11]</​sup></​li>​
 +<​li>​Magna Charta ở Lowdham, Nottinghamshire,​ có tên của nó được viết khác với tài liệu lịch sử mà sau đó nó được đặt tên.</​li>​
 +<​li>​Man on the Moon, Northfield, Birmingham: ban đầu được gọi là <​i>​Người đàn ông trên mặt trăng</​i>​ và được đổi tên vào ngày trăng hạ cánh đầu tiên vào năm 1969.</​li>​
 +<​li>​Rose và Crown: Edward III đã sử dụng một bông hồng vàng như một huy hiệu cá nhân, và hai người con trai của ông đã thích nghi nó bằng cách thay đổi màu sắc: John of Gaunt, Công tước Lancaster thứ nhất, sử dụng bông hồng đỏ và Edmund of Langley, Công tước xứ York thứ nhất , dùng hoa hồng trắng. Các cuộc xung đột triều đại giữa con cháu của họ được gọi chung là Cuộc chiến Hoa hồng. Năm 1485 Henry Tudor, hậu duệ của Lancaster, đã đánh bại Richard III của triều đại York và kết hôn với cháu gái của Richard Elizabeth của York. Kể từ đó, Tudor đỏ và trắng kết hợp, thường được trao vương miện, đã trở thành biểu tượng của chế độ quân chủ của nước Anh.</​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG/​220px-Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG/​330px-Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4b/​Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG/​440px-Royal_Oak_Pub%2C_Fishguard%2C_Wales%2C_UK.JPG 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg/​220px-Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg/​330px-Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg/​440px-Ye_Old_Trip_to_Jerusalem_2005.jpg 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ye Olde chuyến đi đến Jerusalem</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Đầu của Saracen và đầu của Turk: Saracens và Turk nằm trong số những kẻ thù của Crusaders. Đây cũng là một ám chỉ đến những tên cướp biển Barbary đã đột kích các bờ biển từ Thập tự chinh cho đến đầu thế kỷ 19.</​li>​
 +<​li>​Trafalgar:​ kỷ niệm trận chiến Trafalgar. Có rất nhiều quán rượu được gọi là Nelson, và một quán rượu Emma Hamilton ở Wimbledon Chase, nơi Nelson sống với cô ấy. Quán rượu nổi tiếng là quán rượu Trafalgar Tavern, một phần của Di sản Thế giới Hàng hải Greenwich tại Greenwich.</​li>​
 +<​li>​Olde Trip đến Jerusalem, Nottingham, một trong những người yêu cầu quyền sở hữu danh hiệu quán rượu lâu đời nhất ở Anh, được cho là nơi dừng chân cho những người Thập tự chinh trên đường đến Đất Thánh. &​quot;​Chuyến đi&​quot;​ ở đây có ý nghĩa cũ của một điểm dừng, không phải là hành trình hiện đại. Quán rượu từng được gọi là <​i>​Hành hương</​i>,​ đó có lẽ là câu chuyện có thật đằng sau cái tên. Các quán rượu có ngày 1189 sơn trên nề của nó, đó là năm vua Richard I lên ngôi. Giống như nhiều quán rượu lớn tuổi, chuyến đi mang &​quot;​Ye&​quot;​ trước tên của nó, với một E vào cuối &​quot;​cũ&​quot;​ khác &​quot;​olde worlde&​quot;​ ảnh hưởng.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Literature">​Văn chương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg/​220px-The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg/​330px-The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c9/​The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg/​440px-The_%27Moon_Under_Water%27%2C_High_Street%2C_Watford_-_geograph.org.uk_-_610214.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​427"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Mèo và Custard Pot ở Shipton Moyne được cho là bắt nguồn từ cuốn sách <​i>​Handley Cross hoặc Hunt của ông Jorrocks</​i>​ bởi R. S. Surtees.<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​li>​
 +<​li>​Jabez Clegg ở Manchester, giờ đã đóng cửa, được đặt tên theo nhân vật chính trong tiểu thuyết của Isabella Banks <​i>​The Manchester Man</​i>​.<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​li>​
 +<​li>​Hobbit ở Southampton,​ được đặt tên theo sự sáng tạo của J. R. R. Tolkien và bị đe dọa bởi hành động pháp lý của các luật sư phim Mỹ, vì điều này.<​sup id="​cite_ref-BBC_14-0"​ class="​reference">​[14]</​sup></​li>​
 +<​li>​Lass O &#​39;​Gowrie ở Manchester, được đặt tên theo bài thơ của Carolina Nairne.<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​li>​
 +<​li>​Các quán rượu Moon và Sixpence ở Portland, Oregon; Whitby, North Yorkshire; Harrow, Middlesex; và Soho, London được đặt tên theo tiểu thuyết cùng tên của Somerset Maugham.<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li>​
 +<​li>​Moon Under Water, lấy cảm hứng từ bài luận của George Orwell mô tả quán rượu hoàn hảo của anh<sup id="​cite_ref-GuardianPerfectPub_17-0"​ class="​reference">​[17]</​sup></​li>​
 +<​li>​Peveril of the Peak, ở Manchester, kỷ niệm một con ngựa dù đã từng kết nối Manchester và London, nhưng bản thân quán rượu tuyên bố nó được đặt tên cho cuốn tiểu thuyết của Sir Walter Scott.<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​li>​
 +<​li>​Sherlock Holmes ở Charing Cross, London có một bản sao của nghiên cứu của thám tử vĩ đại.<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​li>​
 +<​li>​Herbert Wells ở Woking, một thị trấn bị hư hại hư hại bởi những kẻ xâm lược sao Hỏa trong H. G. Wells <​i>​Cuộc chiến của thế giới</​i>​. Bức tượng sao Hỏa cao 7,6 mét đứng ở Crown Passage trong thị trấn, và một sao Hỏa được mô tả trong một bức vẽ trong quán rượu.<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​li>​
 +<​li>​Edgar Wallace, The Strand, Luân Đôn, được đặt theo tên của nhà văn bí ẩn những năm 1930.<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​li>​
 +<​li>​John Masefield ở New Ferry, được đặt tên cho cựu nhà thơ đoạt giải thưởng người đã phục vụ trong một số năm trên một tàu huấn luyện hải quân, HMS <​i>​Conway</​i>,​ ra khỏi bến phà mới.<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Myths_and_legends">​Thần thoại và huyền thoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Hình ảnh từ thần thoại và truyền thuyết là gợi cảm và đáng nhớ.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Black Horse (Black Bess): thường được đặt tên sau chuyến đi qua đêm huyền thoại từ London đến York vào năm 1737 bởi Dick Turpin. Tài khoản hư cấu này đã được phổ biến trong một cuốn tiểu thuyết, <​i>​Rookwood</​i>​ (1834), kết quả là một sự gia tăng của nỗi nhớ Dick Turpin và tên quán rượu liên quan.</​li>​
 +<​li>​Fiddler&#​39;​s Green, một nơi huyền thoại trong thế giới bên kia, nơi sự tồn tại bao gồm tất cả sự giải trí và không có công việc.</​li>​
 +<​li>​George và Dragon: St George là vị thánh bảo trợ của nước Anh và cuộc xung đột của ông với một con rồng là điều cần thiết cho câu chuyện của ông. Dấu hiệu này là một biểu tượng của chủ nghĩa dân tộc Anh.</​li>​
 +<​li>​Green Man: một tinh thần của rừng hoang dã.<sup id="​cite_ref-Temples_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​ Những hình ảnh ban đầu là trong các nhà thờ như một khuôn mặt nhìn chăm chú hoặc làm bằng lá và cánh hoa; nhân vật này là Will of the Wisp, Jack of the Green. Một số dấu hiệu quán rượu sẽ cho thấy người đàn ông màu xanh lá cây khi anh xuất hiện trong các điệu múa kiếm truyền thống bằng tiếng Anh (trong mũ xanh). The Green Man không phải là nhân vật giống Robin Hood, mặc dù cả hai có thể được liên kết. Một số quán rượu là <​i>​Người đàn ông màu xanh lá cây</​i>​ đã trở thành <​i>​Robin Hood</​i>;​ không có quán rượu nào trong quận hạt Nottinghamshire của Robin <​i>​Người đàn ông màu xanh lá cây</​i>​ nhưng mà có <​i>​Robin Hood</​i>​S. Phim năm 1973 <​i>​The Wicker Man</​i>​ có quán rượu Green Man.</​li>​
 +<​li>​Moonrakers:​ Vào thế kỷ 17, một số người của Wiltshire yokels giấu rượu lậu của họ trong Crammer (một cái ao ở Devizes) và sử dụng cào để lấy lại stash của họ. Họ bị các quan chức hải quan bắt giữ trong hành động và họ tuyên bố họ đã cố gắng để cào trong một pho mát, mà thực tế là sự phản chiếu của trăng tròn. Các quan chức hải quan đã nghĩ rằng người dân địa phương hơi đơn giản, trong khi người dân địa phương đã thu hồi hàng nhập lậu mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Tên Moonrakers đã được sử dụng như một biệt danh cho dân gian Wiltshire từ bao giờ và là tên của các quán rượu trong Devizes và Swindon.</​li>​
 +<​li>​Robin Hood, đôi khi hợp tác với người phụ trách thứ hai của mình để tạo nên tên Robin Hood và Little John. Tên Robin Hood khác có thể được tìm thấy trên khắp Arnold, Nottinghamshire. Chúng được trao cho các quán rượu được xây dựng trong các khu nhà mới của những năm 1960 bởi Nhà máy bia tại nhà của Daybrook, Nottinghamshire:​ <​i>​Mũi tên</​i>,​ <​i>​thầy dòng cất xếp</​i>,​ <​i>​Cung</​i>,​ <​i>​Maid Marian</​i>​ và <​i>​Major Oak</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Người phụ nữ im lặng, Phụ nữ yên lặng hoặc người phụ nữ không đầu: Nguồn gốc không chắc chắn, với nhiều câu chuyện địa phương khác nhau, chẳng hạn như chủ nhà có lưỡi bị những kẻ buôn lậu cắt nên cô không thể nói chuyện với chính quyền,<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup> ​ hoặc một vị thánh bị chặt đầu cho Kitô giáo của cô ấy.<​sup id="​cite_ref-dick_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​ Các dấu hiệu quán rượu đôi khi có một hình ảnh của một người phụ nữ bị tàn sát hoặc các cặp đôi: &​quot;​Đây là một người phụ nữ đã bị mất đầu của cô / Cô ấy yên tĩnh bây giờ-bạn thấy cô ấy đã chết&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-dick_25-1"​ class="​reference">​[25]</​sup></​li>​
 +<​li>​Vợ của thuyền trưởng, gần cảng thương mại thời trung cổ Swanbridge trên bờ biển phía nam xứ Wales gần Penarth. Các quán rượu đã được chuyển đổi trong những năm 1970 từ một loạt các khu nhà của ngư dân. Có một truyền thuyết địa phương về một người vợ ma quái giữ bí mật vô tận sau khi chiếc thuyền của chồng bà bị mất trong cơn bão.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Paired_names">​Tên được ghép nối</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Đủ phổ biến ngày nay, việc ghép đôi từ trong tên của quán trọ hoặc quán rượu là rất hiếm trước thế kỷ 17, nhưng đến năm 1708 đã trở nên đủ thường xuyên để một cuốn sách nhỏ phàn nàn về &#​39;​ngôn ngữ đa dạng và mâu thuẫn của các dấu hiệu&#​39;,​ trích dẫn những điều ngớ ngẩn như &#​39;​Bull and Mouth&#​39;,​ &#​39;​Whale and Cow&#​39;,​ và &#​39;​Shovel and Boot&#​39;​. Hai năm sau, một bài luận trong <​i>​Khán giả</​i>​ lặp lại lời phàn nàn này, bắt nguồn từ những người khác như cặp đôi hiện đại như &#​39;​Bell and Neat&#​39;​s Tongue&#​39;,​ mặc dù chấp nhận &#​39;​Cat and Fiddle&#​39;​. Một lời giải thích có thể cho việc tăng gấp đôi tên là sự kết hợp của các doanh nghiệp, ví dụ khi một chủ nhà của một quán rượu chuyển đến một cơ sở khác. Thời trang, như trong sự nổi lên của các tên được ghép đôi có chủ ý thú vị như &#​39;​Slug và Rau diếp&#​39;​ và &#​39;​Frog và Firkin&#​39;​ (xem <​i>​Trừng phạt, đùa và tham nhũng</​i>​ bên dưới) vào cuối thế kỷ 20, chịu trách nhiệm cho nhiều tên pub mới hơn.<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Personal_names_or_titles">​Tên hoặc tiêu đề cá nhân</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​MarquessOfGranby.JPG/​150px-MarquessOfGranby.JPG"​ width="​150"​ height="​250"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​26/​MarquessOfGranby.JPG/​225px-MarquessOfGranby.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​2/​26/​MarquessOfGranby.JPG 2x" data-file-width="​240"​ data-file-height="​400"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Hầu tước Granby, sau đó một số quán rượu được đặt tên.</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Một số quán rượu được biết đến với tên của chủ nhà cũ và chủ nhà, ví dụ Nellie (ban đầu là Ngựa Trắng) ở Beverley, và Ma Pardoe (chính thức là Olde Swan) ở Netherton, West Midlands. Baron của thịt bò, Welwyn, Hertfordshire được đặt tên theo một chủ nhà thế kỷ 19, George Baron, được liệt kê trong thư mục của Kelly cho 1890 là &​quot;​bán thịt và bán lẻ bia&​quot;​. Những người khác được đặt tên theo những người khác nhau.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tên &​quot;​vũ khí&​quot;​ cũng có thể xuất phát từ thị trấn của quán rượu.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Plants_and_horticulture">​Cây cảnh và làm vườn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​202px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg/​200px-Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg"​ width="​200"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg/​300px-Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg/​400px-Hoop_and_Grapes_-_London%27s_Oldest_Pub%5E_-_geograph.org.uk_-_543347.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Tên quán rượu dựa trên cây phổ biến nhất là Royal Oak, đề cập đến một sự kiện lịch sử.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Bush,​ Holly Bush, Mulberry Bush, vv đề cập đến thực vật, nhưng lưu ý rằng Bull và Bush đề cập đến một trận chiến (xem sự kiện lịch sử ở trên).</​li>​
 +<​li>​Người kiểm tra từ cây dịch vụ hoang dã hoặc &​quot;​cây kiểm tra (s)&​quot;,​ trái cây trong đó đã được sử dụng để hương vị bia trước khi giới thiệu của hoa bia.</​li>​
 +<​li>​Crabtree sẽ đề cập đến một cây táo cua phát triển gần đó hoặc trong các căn cứ, như quán rượu thường đứng miễn phí.</​li>​
 +<​li>​Chậu hoa, Maidstone, Kent, Aston, Oxfordshire,​ Henley-on-Thames. Chậu hoa, Cheriton, Hampshire.</​li>​
 +<​li>​Tay và hoa, Hammersmith,​ London, cũng Ham, Surrey. Tay và Hoa, Marlow.</​li>​
 +<​li>​Thiếu tá Oak, Nottingham. Được đặt tên theo một cây cổ thụ và được liên kết với Robin Hood</​li>​
 +<​li>​Dứa,​ ví dụ: trong The Pineapple, Kentish Town, cũng là Berkshire và Oldham.</​li>​
 +<​li>​Tulip,​ Chelmsford.</​li>​
 +<​li>​Nho hoặc Nho có thể trở lại với phong tục La Mã trưng bày một cây nho bên ngoài quán rượu hoặc cửa hàng rượu vang, như trong The Hoop and Grapes ở Aldgate High Street, London (có uy tín là quán rượu lâu đời nhất của thành phố).</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politically_incorrect">​Chính trị không đúng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Tất cả lao động vô ích hoặc lao động vô ích. Tại các địa điểm khác nhau. Có lẽ nguồn gốc Kinh Thánh, trong thời gian qua cái tên thường được minh họa bởi một người đang cố gắng để tẩy đen cho một đứa trẻ da đen. Những dấu hiệu như vậy, bây giờ được coi là xúc phạm, hầu như được thay thế bằng những mô tả vô hại hơn về nỗ lực lãng phí.<​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​li>​
 +<​li>​Có rất nhiều quán rượu và nhà trọ cũ ở Anh với tên của Black Boy, nhiều người tuyên bố tham khảo hoặc là chimneysweeps hoặc thợ mỏ than, hoặc một mô tả lịch sử (chính hãng) của vua Charles II. The Black Boy Inn, Caernarfon, North Wales, đã nhận được ít nhất một chục khiếu nại từ khách truy cập qua tên, có niên đại ít nhất 250 năm. Tuy nhiên, cảnh sát nói rằng họ đã không nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức nào.<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup></​li>​
 +<​li>​The Black Bitch, một quán rượu ở Linlithgow, West Lothian, được đặt tên theo truyền thuyết địa phương của một con chó săn đen được cho là đã nhiều lần bơi đến một hòn đảo trong khu ổ chuột của thị trấn để mang đồ ăn đến chủ nhân bị giam giữ, chỉ chịu chung số phận khi những nỗ lực của nó được phát hiện. Tên của quán rượu đã gây ra nhiều hơn một vài khách du lịch ngạc nhiên khi đặt tên cho câu hỏi hoặc giải thích nó là phân biệt chủng tộc.<​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup></​li></​ul><​h2><​span id="​The_pub_itself_.28including_nicknames.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​The_pub_itself_(including_nicknames)">​Bản thân quán rượu (bao gồm cả biệt hiệu)</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​The_pub_building">​Tòa nhà quán rượu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​220px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg"​ width="​220"​ height="​154"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​330px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​91/​The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg/​440px-The_Crooked_House%2C_Dudley_-_geograph.org.uk_-_96790.jpg 2x" data-file-width="​639"​ data-file-height="​447"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Candlestick,​ West End, Essendon, Hertfordshire:​ Một khi Checkers, thắp sáng bởi một ngọn nến duy nhất và rơi vào bóng tối khi chủ nhà đưa cây nến đến hầm để lấy bia.</​li>​
 +<​li>​Crooked Chimney, Lemsford, Hertfordshire:​ Ống khói của quán rượu đặc biệt quanh co.</​li>​
 +<​li>​Crooked House, biệt danh của Glynne Arms, Himley, Staffordshire. Do sụt lún khai thác, một bên của quán rượu có một danh sách rõ rệt.</​li>​
 +<​li>​Nhà Cupola, Bury St Edmunds, Suffolk, có mái vòm trên mái nhà.</​li>​
 +<​li>​Hole in the Wall. Tên chính thức hoặc biệt danh của một số quán rượu rất nhỏ. Một ở Waterloo, London, rộng rãi nhưng được xây dựng thành cầu cạn đường sắt.</​li>​
 +<​li>​Jackson Stops, Stretton, Rutland: Quán rượu đã từng đóng cửa trong một khoảng thời gian khi dấu hiệu duy nhất ở bên ngoài là của đại lý bất động sản ở London, Jackson Stops. Tên bị kẹt.</​li>​
 +<​li>​Kilt và Clover, Port Dalhousie, Ontario, được đặt tên theo chủ sở hữu. Người chồng là người gốc Scotland, và vợ là di sản Ireland. Chủ đề phân chia chạy khắp quán rượu.</​li>​
 +<​li>​New Inn. Quán rượu có thể mang tên này trong nhiều thế kỷ.</​li>​
 +<​li>​Nutshell,​ Bury St Edmunds: một trong những người tuyên bố chủ yếu là quán rượu nhỏ nhất ở Anh và có thể cả thế giới.</​li>​
 +<​li>​Push Inn, Beverley: Tại một thời điểm quán rượu không có dấu hiệu bên ngoài ngoại trừ cái cửa ra vào mà đọc, đơn giản, PUSH.</​li>​
 +<​li>​Red House, Newport Pagnell, và trên A43 cũ giữa Northampton và Kettering: các tòa nhà sơn đỏ hoặc đỏ.</​li>​
 +<​li>​Swiss Cottage được xây dựng theo kiểu nhà gỗ Thụy Sĩ. Nó đặt tên cho một nhà ga ngầm và một khu vực của London.</​li>​
 +<​li>​Vườn Thụy Sĩ, Shoreham-by-Sea,​ ban đầu là quán rượu của một khu vườn dã ngoại và công viên giải trí theo chủ đề Thụy Sĩ theo chủ đề Thụy Sĩ.</​li>​
 +<​li>​Vaults,​ một số quán rượu, không phải tất cả đều có mái vòm như một đặc điểm kiến ​​trúc;​ từ này cũng có ý nghĩa chung của &#​39;​nhà kho&#​39;​.<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup> ​ Bằng cách mở rộng &#​39;​hầm&#​39;​ trước đây được sử dụng để chỉ định một loại thanh cụ thể. Tại một thời điểm (giữa thế kỷ 19 giữa thế kỷ 20) khi một số khu vực trong một quán rượu phục vụ khách hàng khác nhau, &#​39;​hầm&#​39;​ sẽ phục vụ phần lớn cho người uống đẳng cấp và thường sẽ chỉ là nam giới.</​li>​
 +<​li>​Voi Trắng, Northampton,​ Northamptonshire. Ban đầu được xây dựng như một khách sạn để chứa khách đến Trường đua ngựa Northampton liền kề, tòa nhà đã trở thành một &​quot;​con voi trắng&​quot;​ (đối tượng vô dụng) khi cuộc đua ngựa được dừng lại tại Trường đua ngựa Northampton vào năm 1904.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Services_provided_by_the_pub">​Dịch vụ được cung cấp bởi quán rượu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg/​220px-The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg"​ width="​220"​ height="​148"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg/​330px-The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fb/​The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg/​440px-The_Farriers_Arms_-_geograph.org.uk_-_527610.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​430"/> ​ <div class="​thumbcaption">​The Farriers Arms, Shilbottle</​div></​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Coach &amp; Ngựa, cho một nhà trọ huấn luyện<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Farriers Arms, cho một quán rượu với một người xa hoa có thể tái giày ngựa của người du hành<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-3"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Horse &amp; Groom, nơi con ngựa của du khách sẽ được chăm sóc trong khi khách du lịch uống<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-4"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Viết tay, cho một quán rượu nơi bánh xe của một huấn luyện viên có thể được sửa chữa hoặc thay thế<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Beer_and_wine">​Bia và rượu</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg/​220px-The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg"​ width="​220"​ height="​101"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg/​330px-The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg/​440px-The_Barley_Mow%2C_Clifton_Hampden_%28wide%29.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​295"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Nhiều tên quán rượu truyền thống đề cập đến đồ uống có sẵn bên trong, thường là bia.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Barley Mow: một chồng (hoặc bó) của lúa mạch, hạt chính từ đó bia được thực hiện.</​li>​
 +<​li>​Thùng:​ Một thùng hoặc thùng chứa 36 galông nước chất lỏng, đặc biệt là bia. Các kích thước khác bao gồm: <​i>​ghim</​i>,​ 36 pints; firkin, 9 gallon; kilderkin, 18 gallons; nửa chuồng, 27 gallon; hogshead, 54 gallon; mông, có lẽ là 104 gallon.</​li>​
 +<​li>​Nhà máy bia Tap: Một quán rượu ban đầu được tìm thấy trên trang web hoặc liền kề với một nhà máy bia và thường trưng bày sản phẩm của mình cho du khách; mặc dù, hiện nay rất nhiều nhà máy bia đã đóng cửa, ngôi nhà có thể là hư không gần một nhà máy bia mở.</​li>​
 +<​li>​Cock và Bottle, hoặc chỉ đơn giản là Cock: Khóa vòi được sử dụng để phục vụ bia từ một thùng và một chai bia.<sup id="​cite_ref-BritainExpress_37-0"​ class="​reference">​[37]</​sup></​li>​
 +<​li>​Hop Inn: Hoa Hop là thành phần trong bia mang lại vị đắng của nó, mặc dù tên này thường được dùng để chơi chữ.</​li>​
 +<​li>​Hop Pole: Các cực có hỗ trợ dây hoặc dây thừng mà hoa bia phát triển trong lĩnh vực này.</​li>​
 +<​li>​(Sir) John Barleycorn: Một nhân vật của âm nhạc dân gian truyền thống và văn hóa dân gian Anh, tương tự như một người đàn ông xanh. Ông được cắt giảm hàng năm ở mắt cá chân, bị đè bẹp, nhưng luôn xuất hiện trở lại - một câu chuyện ngụ ngôn về tăng trưởng và thu hoạch dựa trên lúa mạch.</​li>​
 +<​li>​Da (n) Chai: Một thùng chứa trong đó một lượng nhỏ bia hoặc rượu vang được vận chuyển, bây giờ được thay thế bởi một chai hoặc có thể.</​li>​
 +<​li>​Malt Shovel: Một cái xẻng được sử dụng trong một malting để chuyển qua các hạt lúa mạch.</​li>​
 +<​li>​Mash Tun: một bình bia được sử dụng để trộn ngũ cốc với nước.</​li>​
 +<​li>​Ba Tuns: Dựa trên cánh tay của hai guild thành phố London, Công ty tôn thờ của Vintners và Công ty tôn thờ của Brewers.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Food">​Món ăn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Yeoldcheshirecheese.jpg/​170px-Yeoldcheshirecheese.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Yeoldcheshirecheese.jpg/​255px-Yeoldcheshirecheese.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Yeoldcheshirecheese.jpg/​340px-Yeoldcheshirecheese.jpg 2x" data-file-width="​768"​ data-file-height="​1024"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Tên quán rượu khác đề cập đến các món ăn để cám dỗ du khách đói. Ví dụ, The Baron của thịt bò ở Cambridge đề cập đến một sirloin đôi tham gia ở xương sống.<​sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​Puns.2C_jokes_and_corruptions"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Puns,​_jokes_and_corruptions">​Puns,​ cười và tham nhũng</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG/​220px-The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG/​330px-The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​20/​The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG/​440px-The_Nowhere_Inn_Particular%2C_Sumner_Road%2C_Crodyon.JPG 2x" data-file-width="​2048"​ data-file-height="​1536"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Di sản quán rượu: Nowhere Inn Specific, hiện đã đóng cửa</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Mặc dù chơi chữ đã trở nên ngày càng phổ biến trong thế kỷ XX, chúng phải được xem xét cẩn thận. Giả định tham nhũng của các cụm từ nước ngoài thường có nhiều giải thích đơn giản hơn. Nhiều tên cũ cho các quán rượu xuất hiện vô nghĩa thường được cho là đã đến từ sự tham nhũng của khẩu hiệu hoặc cụm từ, chẳng hạn như &​quot;​The o&#​39;​Nails&​quot;​ (Bacchanals),​ &​quot;​Mèo và Fiddle&​quot;​ (Caton Fidele) và &​quot;​The Bull và Bush &quot;, trong đó có mục đích ăn mừng chiến thắng của Henry VIII tại&​quot;​ Boulogne Bouche &​quot;​hoặc Boulogne-sur-Mer Harbor.<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup><​sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup> ​ Thông thường, những tham nhũng gợi lên một hình ảnh trực quan mà đến để biểu thị các quán rượu; những hình ảnh này có tầm quan trọng đặc biệt để xác định một quán rượu trên biển báo và các phương tiện khác trước khi biết đọc biết viết trở nên phổ biến. Đôi khi, cơ sở của một biệt hiệu không phải là tên, mà là biểu tượng hình ảnh của nó trên biển báo bị hư hỏng, thông qua phong hóa, hoặc họa tiết không khéo léo của một nghệ sĩ nghiệp dư. Rõ ràng, nhiều quán rượu được gọi là Mèo hoặc Mèo và Custard Pot ban đầu là Tigers hoặc Red Lions có dấu hiệu &​quot;​trông giống một con mèo&​quot;​ theo ý kiến ​​của người dân địa phương.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Axe và Gate: Có thể từ &​quot;<​i>​rìu</​i>​ (hoặc là <​i>​hỏi</​i>​) <​i>​và lấy</​i>&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-Wedgwood_41-0"​ class="​reference">​[41]</​sup></​li>​
 +<​li>​Túi o&#​39;​Nails:​ Tư tưởng bởi lãng mạn là một phiên bản bị hỏng của &​quot;​Bacchanals&​quot;​ nhưng thực sự chỉ là một dấu hiệu một lần được sử dụng bởi ironmongers. Các quán rượu của tên này ở Bristol, Anh được đặt tên trong những năm 1990 vì lý do cũ, mặc dù sau này là phổ biến hơn.</​li>​
 +<​li>​Barge Inn. Một cách chơi chữ &#​39;​sà lan trong&#​39;​. Các Barge Inn ở Bradford-on-Avon,​ Wiltshire tuy nhiên thực sự trên một con kênh, nơi sà lan tie lên.</​li>​
 +<​li>​Beartown Tap, Congleton, Cheshire. &#​39;​Beartown&#​39;​ là biệt danh cho Congleton, như truyền thuyết địa phương tuyên bố người dân địa phương của mình đã từng bán &#​39;​kinh thánh để mua con gấu&#​39;,​ tức là dành tiền để mua một cuốn Kinh Thánh giáo xứ để cung cấp gấu trong hội chợ của họ.<​sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bent Brief, một lần gần với Luật sư trung thực trên Lodge Road, Southampton.</​li>​
 +<​li>​Bird và Baby, cái tên quen thuộc được sử dụng bởi Inklings cho quán pub Eagle and Child ở Oxford (xem ở trên dưới Heraldry).</​li>​
 +<​li>​Buck và Ear trong khu vực Steveston của Richmond, British Columbia. Cái tên không chỉ ám chỉ đến di sản hàng hải của khu vực mà còn cho một cơ sở trước đó tại cùng một địa điểm được gọi là &​quot;​Người Buccaneer&​quot;​.<​sup id="​cite_ref-43"​ class="​reference">​[43]</​sup></​li>​
 +<​li>​Bull and Mouth: Tin tưởng để ăn mừng chiến thắng của Henry VIII tại &​quot;​Boulogne Mouth&​quot;​ hoặc Harbor. Cũng áp dụng cho Bull và Bush (Boulogne Bouche).</​li>​
 +<​li>​Trường hợp bị thay đổi: Tiêu đề của một bộ phim hài đầu tiên của Ben Jonson, được xuất bản lần đầu vào năm 1609, dựa trên lời nhận xét của luật sư Edmund Plowden đã tham gia vào loại tiền tệ chung. Cũng được cho là một tham nhũng của cụm từ Latin <​i>​Casa Alta</​i>​ (&#​39;​nhà cao&#​39;​) hoặc <​i>​Casa Altera</​i>​ (&#​39;​ngôi nhà thứ hai&#​39;​). Có một số ví dụ ở Anh, chẳng hạn như tại Hatton, Warwickshire<​sup id="​cite_ref-44"​ class="​reference">​[44]</​sup></​li>​
 +<​li>​Cat và Fiddle: một tham nhũng của Caton le Fidèle (một thống đốc của Calais trung thành với vua Edward III).<​sup id="​cite_ref-45"​ class="​reference">​[45]</​sup> ​   Hoặc là từ Katherine la Fidèle, người vợ đầu tiên của Henry VIII.</​li>​
 +<​li>​Cock and Bull: một vở kịch về &​quot;​câu chuyện về gà và bò&​quot;​. Thuật ngữ này được cho là bắt nguồn từ <​i>​Con gà trống</​i>​ và <​i>​Bull</​i>,​ hai quán rượu ở Stony Stratford, Buckinghamshire,​ là những người hàng xóm gần gũi và các nhà trọ huấn luyện đối thủ.</​li>​
 +<​li>​Dew Drop Inn: Một trò chơi chữ &​quot;​làm rơi&​quot;​.</​li>​
 +<​li>​Vịt bẩn: Thiên nga đen, như ở Stratford-on-Avon;​ cũng là Vịt Mucky ở Portsmouth và quán rượu của Hội sinh viên tại Đại học Warwick</​li>​
 +<​li>​Bối cảnh bẩn thỉu: Nằm trên con đường của hành hương, tên là một trò chơi trên cụm từ khinh thường và một tham chiếu đến quần áo của các nhà sư đã đi qua trên một cuộc hành hương đến Nhà thờ Canterbury.</​li></​ul><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg/​170px-Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg/​255px-Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​47/​Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg/​340px-Elephant_and_castle_pub_sign_-_geograph.org.uk_-_655992.jpg 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​640"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Voi và Lâu đài: Theo nguyên từ dân gian, tham nhũng của &​quot;​la Infanta de Castile&​quot;​. Người ta thường tin rằng giữa các cư dân của Voi và Lâu đài là một công dân thế kỷ 17 gần Newington, đã đặt tên cho quán rượu của mình sau công chúa Tây Ban Nha, người được trao cho Vua Charles I của nước Anh. Việc cấm cuộc hôn nhân này bởi chính quyền Giáo hội năm 1623 là một nguyên nhân của cuộc chiến tranh với Tây Ban Nha vì vậy dường như không phải là một cái tên phổ biến. Một lời giải thích có thể xảy ra và tiết kiệm hơn là cái tên xuất phát từ cánh tay của Công ty thờ cúng của những người cắt xén, một hội thương mại Luân Đôn; một con voi mang theo một quả hạc hình lâu đài cũng có thể được nhìn thấy trên cánh tay của Thành phố Coventry.</​li>​
 +<​li>​Fawcett Inn (&​quot;​ép buộc nó&​quot;​),​ Portsmouth.</​li>​
 +<​li>​Cổng Hangs Vâng, phổ biến ở Midlands: &​quot;​Cổng này treo cứng, và cản trở không. Làm mới và trả tiền và đi du lịch trên.&​quot;​ Cũng thường được tìm thấy là &#​39;​Cổng treo&#​39;​.</​li>​
 +<​li>​Dê và la bàn[es]: Có thể dựa trên cánh tay của Công ty tôn thờ của Cordwainers,​ có huy hiệu chứa ba con dê, cùng với Công ty tôn thờ của Carpenters, mất huy hiệu có ba la bàn.<​sup id="​cite_ref-46"​ class="​reference">​[46]</​sup> ​ (hoặc là, hoặc từ &​quot;​Thiên Chúa bao gồm chúng ta&​quot;​)<​sup id="​cite_ref-Wedgwood_41-1"​ class="​reference">​[41]</​sup></​li>​
 +<​li>​Luật sư trung thực Folkestone, Chính trị gia trung thực, Portsmouth.</​li>​
 +<​li>​Hop Inn: tương tự như Dew Drop Inn. Một cú đúp trong các bước nhảy đó là một thành phần chính trong sản xuất bia.</​li>​
 +<​li>​Jolly Taxpayer ở Portsmouth.</​li>​
 +<​li>​Letters Inn (&​quot;​cho chúng tôi vào&​quot;​)</​li>​
 +<​li>​Thư viện: Vì vậy, sinh viên và những người khác có thể nói họ đang ở trong &#​39;​thư viện&#​39;,</​li>​
 +<​li>​Đầu Nag. Dấu hiệu Pub có thể chơi theo ý nghĩa kép của Nag - một con ngựa hay một người phụ nữ la mắng.</​li>​
 +<​li>​Không đâu, Plymouth; Nowhere Inn Specific, Croydon: Vợ gọi chồng trên điện thoại di động của mình và hỏi anh ta ở đâu. Anh ta trả lời trung thực &​quot;​Không nơi nào&​quot;​.</​li>​
 +<​li>​Văn phòng: như trên.</​li>​
 +<​li>​Đà điểu, Ipswich: ban đầu <​i>​Phạm vi tiếp cận Oyster</​i>​ (tên cũ đã được khôi phục theo lời khuyên của các sử gia).</​li>​
 +<​li>​Paraffin Oil Shop (hiện đã đóng cửa, tại điểm giao cắt giữa A5080 và B5179 ở phía đông Liverpool, Google Earth xem ở đây: Vì vậy, mọi người có thể nói rằng họ sẽ mua parafin.<​sup id="​cite_ref-47"​ class="​reference">​[47]</​sup></​li>​
 +<​li>​Pig và Whistle: một tham nhũng của câu nói Anglo-Saxon <​i>​pigass wassail</​i>​ có nghĩa là &​quot;​sức khỏe tốt&​quot;​.</​li>​
 +<​li>​Swan Với hai cổ: Tại Vương quốc Anh, thiên nga có truyền thống là tài sản của vị vua trị vì. Tuy nhiên, vào thế kỷ 16, Nữ hoàng Elizabeth I đã trao quyền sở hữu một số con thiên nga cho Công ty Vintners thờ cúng. Để cho biết con thiên nga nào thuộc về ai, nó đã được quyết định rằng những con thiên nga của Vintners &#​39;​phải được đánh dấu bằng hai bậc, hoặc là con mồi. Từ &#​39;​nick&#​39;​ bị nhầm lẫn với &#​39;​cổ&#​39;,​ và do đó, Vintners đã phát hiện ra rằng Swan With Two Necks có thể đủ khả năng cho họ một trò chơi khá thông minh, và một dấu hiệu pub nổi bật.</​li>​
 +<​li>​Ba ống khói, Biddenden: Trong suốt cuộc chiến bảy năm (1756-1763) người ta nói rằng có tới 3.000 tù nhân Pháp được cất giữ tại Lâu đài Sissinghurst gần đó. Các thủy thủ Pháp đã được đặt trên parole trong khu vực xung quanh và được cho phép ra xa như tòa nhà quán rượu. Vào thời điểm đó, người dân địa phương gọi đây là &#39;Ba người&#​39;​ (hoặc ba cách) nhưng các tù nhân gọi nó là Les Trois Chemins. Tên duy nhất của ba ống khói do đó xuất phát từ thuật ngữ tiếng Pháp cho đường giao nhau của ba con đường.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Religious">​Tôn giáo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg/​220px-Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg"​ width="​220"​ height="​149"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg/​330px-Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b3/​Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg/​440px-Lion_and_Lamb_Court%2C_Farnham._-_geograph.org.uk_-_136630.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​434"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Số lượng biểu tượng tôn giáo trong tên quán rượu giảm sau khi Henry VIII nghỉ từ nhà thờ Rome. Ví dụ, nhiều quán rượu bây giờ được gọi là Đầu của Vua ban đầu được gọi là Trưởng của Giáo hoàng.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Anchor,​ Hope &amp; Anchor, Anchor &amp; Hope: Từ lá thư gửi cho người Do thái (6:19): &​quot;​Chúng tôi có điều này như một neo chắc chắn và kiên định của linh hồn, một niềm hy vọng.&​quot;</​li>​
 +<​li>​Cross Keys: Dấu hiệu của St Peter, người gác cổng của thiên đàng. Thường được tìm thấy gần một nhà thờ dành riêng cho Thánh Phêrô. Khi mọi người đi đến dịch vụ Chúa Nhật, họ thường ở lại sau đó, tại một ngôi nhà gần nhà thờ, uống bia và xem hoặc tham gia các sự kiện thể thao. Những địa điểm này được gọi là quán rượu và sẽ sử dụng dấu hiệu của thánh mà nhà thờ đã được dành riêng - Thánh Giá cho St Peter, một Eagle cho St John, một Lion cho St Mark. Các sự kiện thể thao có thể bao gồm đua xe hoặc chiến đấu với chó, bò đực, gà trống hoặc gà lôi, hoặc săn cáo cáo, có hoặc không có chó săn - do đó làm tăng thêm dấu hiệu quán rượu.</​li>​
 +<​li>​Lamb &amp; Flag: Từ Phúc âm của Giăng (1:29): &​quot;​Hãy coi Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian.&​quot;​ The Lamb is seen carrying a flag (usually of St. George) and is the symbol of the Knights Templar, the Worshipful Company of Merchant Taylors, and St John&#​39;​s College, Oxford. A pub of this name appeared in the popular BBC sitcom <​i>​Bottom</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Five Ways: Possibly referring to the &​quot;​Five Ways&​quot;​ of Thomas Aquinas, five reasons for the existence of God.</​li>​
 +<​li>​Lion &amp; Lamb: The lion is a symbol of the Resurrection,​ the lamb a symbol of the Redeemer.</​li>​
 +<​li>​Mitre:​ A bishop&#​39;​s headgear, a simple sign easily recognisable by the illiterate. In Glastonbury and in Oxford a Mitre is adjacent to a church.</​li>​
 +<​li>​Salutation:​ The greeting of the Archangel Gabriel to Mary when informing her she was to carry Jesus Christ.</​li>​
 +<​li>​Shepherd &amp; Flock may refer to Christ (the Shepherd) and the people (his flock) but may also just mean the agricultural character and his charges.</​li>​
 +<​li>​Three Crowns: The Magi, but also see <​i>​Huy hiệu</​i>​ above.</​li>​
 +<​li>​Three Kings: The Magi.</​li>​
 +<​li>​Parish:​ In Huddersfield,​ Originally called &​quot;​The Parish Pump&​quot;,​ Referring to its close proximity to Huddersfield Parish Church.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Royalty">​Royalty</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg/​220px-The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg"​ width="​220"​ height="​155"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg/​330px-The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bb/​The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg/​440px-The_King%27s_Arms%2C_Marazion_-_geograph.org.uk_-_893669.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​452"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p>​Royal names have always been popular (except under the Commonwealth). It demonstrated the landlord&#​39;​s loyalty to authority (whether he was loyal or not), especially after the restoration of the monarchy.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Vương miện</​li>​
 +<​li>​King&#​39;​s Arms</​li>​
 +<​li>​King&#​39;​s Head</​li>​
 +<​li>​King and Queen: Celebrates the dual monarchy of William III and Mary II.</​li>​
 +<​li>​Queen&#​39;​s Arms</​li>​
 +<​li>​Queen&#​39;​s Head</​li>​
 +<​li>​British Queen</​li>​
 +<​li>​Alexandra:​ wife of Edward VII.</​li>​
 +<​li>​Prince Arthur: (e.g. in Brighton) third son of Queen Victoria. His son, also Arthur, is usually referred to as the Duke of Connaught, another pub name.</​li>​
 +<​li>​Prince Leopold, Southsea, Portsmouth, Hampshire: Queen Victoria&#​39;​s fourth son.</​li>​
 +<​li>​Queen Victoria reigned at the time of greatest expansion of housing stock and associated pubs, and at the height of the British Empire. She inspired great loyalty and affection, and publicans aimed to reflect this.</​li>​
 +<​li>​Prince of Wales: the title of the heir to the monarchy was also popular in Victorian times, when Albert Edward was the longest-serving holder of the title.</​li>​
 +<​li>​Princess of Wales: following the death of Diana, Princess of Wales, a number of pubs were renamed <​i>​Princess of Wales</​i>,​ including the <​i>​Prince of Wales</​i>​ on Morden Road in South Wimbledon. The sign replaced with an image of a white rose; Diana was called &​quot;​England&#​39;​s Rose&​quot;​ in a popular song at the time by Elton John.</​li>​
 +<​li>​Prince Regent: the title of the future George IV, in the Regency period.</​li>​
 +<​li>​Sovereign</​li></​ul>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg/​220px-Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg"​ width="​220"​ height="​257"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg/​330px-Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​95/​Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg/​440px-Llandoger_Trow%2C_Bristol_early_1930s.jpg 2x" data-file-width="​592"​ data-file-height="​692"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Albion:​ at Penarth, near Cardiff, South Wales, and at West Kensington, London</​li>​
 +<​li>​Ark Royal : the name of five ships of the Royal Navy from 1587, from the time of the Spanish Armada, through the Dardanelles Campaign and the hunt for the Bismarck with the current ship in service since 1981. There is a pub of the name in Wells-next-the-Sea,​ Norfolk.</​li>​
 +<​li>​Cutty Sark, a clipper in dry dock and a pub nearby in Greenwich.</​li>​
 +<​li>​Endeavour,​ on Whitby&#​39;​s east side, Captain Cook&#​39;​s ship.</​li>​
 +<​li>​Golden Hind, Portsmouth: Sir Francis Drake&#​39;​s galleon.</​li>​
 +<​li>​Invincible,​ Portsmouth: named after the aircraft carrier and battlecruiser associated with the First and Second battles of the Falklands.</​li>​
 +<​li>​London Trader, Hastings</​li>​
 +<​li>​Llandoger Trow, Bristol: a 17th-century pub with literary connections.</​li>​
 +<​li>​Mary Rose, Southsea: named after Henry VIII&#​39;​s battleship of that name.</​li>​
 +<​li>​Mayflower,​ famous for sailing the Pilgrim Fathers to Plymouth Colony in 1620. A pub in Rotherhithe.</​li>​
 +<​li>​Pilot Boat, Bembridge, Isle of Wight and Lyme Regis, Dorset</​li>​
 +<​li>​Prospect of Whitby, on the north bank of the Thames at Wapping, London.</​li>​
 +<​li>​Resolute,​ Poplar High Street, London.</​li>​
 +<​li>​Royal George, Salisbury, Shoreham-by-Sea,​ Soho, Workington and may others.</​li>​
 +<​li>​Sheffield,​ Barrow-in-Furness (now closed): After HMS <​i>​Sheffield</​i>,​ built in the local shipyard and sunk in the Falklands War.</​li>​
 +<​li>​Ship Leopard, near Portsmouth Hard: named after several Royal Navy ships, the most recent having been an anti-aircraft frigate.</​li>​
 +<​li>​Sloop,​ Wootton Bridge, Isle of Wight</​li>​
 +<​li>​Vanguard,​ Keal Cotes, Lincolnshire (now renamed)</​li>​
 +<​li>​Victory,​ Station Road, Chertsey, Surrey, Marble Arch, St. Mawes and elsewhere</​li>​
 +<​li>​Waverley,​ Carisbrooke,​ Isle of Wight: named after the paddle steamer.</​li></​ul>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg/​170px-Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg/​255px-Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4e/​Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg/​340px-Sign_for_the_Bat_and_Ball%2C_Breamore_-_geograph.org.uk_-_688578.jpg 2x" data-file-width="​480"​ data-file-height="​640"/> ​ </​div></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Games">​Trò chơi</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Bat and Ball: a reference to cricket used by a number of pubs, one of which gave its name to a railway station.</​li>​
 +<​li>​Boathouse,​ Cambridge—not far from the real boathouses.</​li>​
 +<​li>​Bowling Green—Bowls has been for many years a popular sport in the Manchester area: many of the greens are attached to pubs, e.g. the Lloyd&#​39;​s Hotel and the Bowling Green Hotel in Chorlton-cum-Hardy.<​sup id="​cite_ref-48"​ class="​reference">​[48]</​sup> ​ The Bowling Green Hotel in Grafton Street, Chorlton on Medlock, no longer has a green.<​sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup></​li>​
 +<​li>​Cricketers:​ can be sited near or opposite land on which cricket is (or was) played.</​li>​
 +<​li>​Cricket Players: a version of the Cricketers found in Nottingham and probably elsewhere.</​li>​
 +<​li>​Hand and Racquet, Wimbledon, near the All England Lawn Tennis and Croquet Club. A fictional version is referenced several times in Tony Hancock scripts.</​li>​
 +<​li>​Larwood and Voce, West Bridgford, Nottinghamshire:​ Harold Larwood and Bill Voce were two internationally renowned fast-bowlers who played for Nottinghamshire and England between the world wars. This pub is at the side of the Trent Bridge cricket ground, the home of Nottingham County Cricket Club.</​li>​
 +<​li>​Test Match, West Bridgford, Nottinghamshire:​ an international game of cricket. This beautiful art deco Grade II listed pub is to be found near Trent Bridge at the other end of Central Avenue, a ground on which test matches are played.</​li>​
 +<​li>​Trent Bridge Inn, West Bridgford, Nottinghamshire,​ the most famous of cricketing pubs sited on the edge of the Trent Bridge Cricket Ground, is not named after the ground but for the bridge itself. This was a strategic crossing place of the River Trent protected by Nottingham Castle. Ben Clark, the owner of the Inn in 1832, was a cricket enthusiast and decided he would like a cricket pitch in his back garden. It was that small pitch which evolved into one of the world&#​39;​s premier test match venues.</​li>​
 +<​li>​Wrestlers:​ Great North Road, Hatfield, Hertfordshire.</​li>​
 +<​li>​Old Ball: Horsforth, Leeds. next to the Horsforth Cricket club pitch.</​li></​ul><​p>​Football club nicknames include:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Hammers,​ London E6:  West Ham United although elsewhere in the country it could refer to blacksmiths (see <​i>​Huy hiệu</​i>​ ở trên).</​li>​
 +<​li>​Magpies,​ Meadow Lane, Nottingham: Notts County who play close by at the other end of Meadow Lane.</​li>​
 +<​li>​The Peacock Inn: Elland Road, Leeds. Opposite the Leeds United football ground whose original nickname was taken from the pub.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Hunting_and_blood_sports">​Hunting and blood sports</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Bird in Hand: the bird sitting on the left gauntlet in falconry.<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-6"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Blue Posts: boundary-markers of Soho Fields, the (former) royal hunting grounds to the north-east of Whitehall Palace.</​li>​
 +<​li>​Dog and Bear: Bear-baiting,​ where a bear was tethered to a stake and dogs set upon it to see who would kill who first. ​ <​i>​Bear Inn</​i>​ may refer to the sport or to the coat of arms of a prominent local family.</​li>​
 +<​li>​Dog and Duck where duck-baiting events were held.<​sup id="​cite_ref-50"​ class="​reference">​[50]</​sup><​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-7"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Dog and Gun: Referencing gun dogs. Similarly, Dog and Partridge.</​li>​
 +<​li>​Fighting Cocks (or just &#​39;​Cock&#​39;​):​ Cockfighting;​ but the fighting cock also could be a heraldic charge. Ye Olde Fighting Cocks in Saint Albans rivals Ye Olde Trip to Jerusalem in Nottingham for the title of oldest pub; its name advertised actual cockfighting entertainment in the pub.<sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-8"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Fox and Hounds (or &#​39;​Dog and Fox&#​39;​):​ Fox hunting<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-9"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Greyhound:​ for Henry VIII&#​39;​s favourite hunting dog<sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-10"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ trong số những người khác</​li>​
 +<​li>​Hare and Hounds: hunting by beagling or hare coursing,<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-11"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ or greyhound racing</​li>​
 +<​li>​Hark to Bellman: Clitheroe<​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup> ​ later (1826)<​sup id="​cite_ref-52"​ class="​reference">​[52]</​sup> ​ the Bellman Inn, named after a hound of the huntsman John Peel, as were the  Hark to Bounty in Slaidburn, and the  Hark to Towler in Bury; in fox hunting, &​quot;​hark to&​quot;​ meant to listen.</​li>​
 +<​li>​Tally Ho: A hunting cry which was also used as a name for a stagecoach. Các <​i>​Tally Ho</​i>​ at Trumpington,​ Cambridgeshire shows a Spitfire as the call came to be used by some local wartime RAF pilots.</​li>​
 +<​li>​Bay Horse: West Woodburn, Northumberland. Refers to the use of horses in fox hunting, <​i>​bay</​i>​ being a colour of horses.</​li>​
 +<​li>​See Ho Shorne, Kent: a hare coursing term.</​li>​
 +<​li>​Fox Goes Free (Charlton, West Sussex). Particularly appropriate after the ban on fox hunting in the United Kingdom in the early 2000s.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Topography">​Địa hình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​Abbey Inn: located near an abbey, or former abbey</​li>​
 +<​li>​Bishop&#​39;​s Finger: after a type of signpost found on the Pilgrims&#​39;​ Way in Kent, said to resemble a bishop&#​39;​s finger (also used as the name of a beer by Shepherd Neame Brewery).</​li>​
 +<​li>​Bridge Inn (often preceded by the name of a bridge) - located near a river or canal bridge: historically these were good places to establish a pub due to passing traffic on both the road and the water.</​li>​
 +<​li>​Castle:​ usually a prominent local landmark, but sometimes a heraldic device: see under &​quot;​Heraldry&​quot;,​ above.</​li>​
 +<​li>​Fountain Inn: Might refer to an actual fountain or natural spring.</​li>​
 +<​li>​First In, Last Out: A pub on the edge of a town. It&#​39;​s the first pub on the way in and last on the way out. Does not refer to the habits of any of the pub&#​39;​s clientele as some signs suggest.</​li>​
 +<​li>​Half Way House: This one is situated half-way between two places; but with the pub of this name at Camden Town it&#​39;​s anyone&#​39;​s guess which two places it&#​39;​s half-way between. A similar name is West End House (located at the West side of a town).</​li>​
 +<​li>​First and Last, nickname of The Redesdale Arms, the nearest pub to the border between England and Scotland, on the A68 between Rochester and Otterburn in Northumberland.</​li>​
 +<​li><​i>​(number)</​i>​ Mile Inn : Usually the distance to the centre of the nearest prominent town, as in the Four Mile Inn at Bucksburn, Aberdeen, and the Five Mile House, near Cirencester.</​li>​
 +<​li>​Strugglers,​ near a gallows, refers to how people being hanged would struggle for air. Ironically the famous executioner Albert Pierrepoint was landlord of the <​i>​Help the Poor Struggler</​i>​ at Hollinwood, near Oldham, for several years after World War II, and had to hang one of his own regulars, James Corbitt.</​li>​
 +<​li>​Hangmans Inn, on site of gallows Guernsey</​li>​
 +<​li>​Tunnel Top: near Runcorn, Cheshire, named for its position over a canal tunnel.</​li>​
 +<​li>​Windmill:​ a prominent feature of the local landscape at one point. Pubs with this name may no longer be situated near a standing mill, but there&#​39;​s a good chance they&#​39;​re close to a known site and will almost certainly be on a hill or other such breezy setting. Clues to the presence of a mill may also be found in the naming of local roads and features.</​li>​
 +<​li>​World&#​39;​s End. A pub on the outskirts of a town, especially if on or beyond the protective city wall. Examples are found in Camden and Edinburgh.</​li>​
 +<​li>​Three Hills. A pub in the village of Bartlow, Cambridgeshire,​ named after three barrows close to the border with Essex.</​li></​ul><​h2><​span id="​Trades.2C_tools_and_products"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Trades,​_tools_and_products">​Trades,​ tools and products</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg/​220px-The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg"​ width="​220"​ height="​407"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg/​330px-The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg/​440px-The_Blind_Beggar_-_Whitechapel_-_E1.jpg 2x" data-file-width="​864"​ data-file-height="​1600"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Axe &#39;n Cleaver in Much Birch, or Altrincham, also Boston, Lincolnshire and North Somercotes</​li>​
 +<​li>​Bettle and Chisel in Delabole, Cornwall, from two tools of the slate quarrymen</​li>​
 +<​li>​Blind Beggar, a pub in Whitechapel named for the story of Henry de Montfort</​li>​
 +<​li>​Butcher:​ the Butchers Arms can be found in Aberdeen, Sheepscombe,​ Stroud, Woolhope and Yeovil</​li>​
 +<​li>​Compasses,​ Abbots Langley, Hertfordshire,​ dates from the 17th Century.</​li>​
 +<​li>​Chemic Tavern, Leeds, West Yorkshire. Named for the workers at the nearby Woodhouse Chemical Works,(C. 1840-1900) it was a beer house on the 1861 census. The licensee was James Lapish.<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup></​li>​
 +<​li>​Foresters,​ Brockenhurst in the New Forest</​li>​
 +<​li>​Golden Fleece, for the wool trade<​sup id="​cite_ref-TimeTravel1_2-12"​ class="​reference">​[2]</​sup></​li>​
 +<​li>​Gun Barrels: at Edgbaston in Birmingham, a city known for its metal-working and gunmaking trades.</​li>​
 +<​li>​Harrow:​ A harrow breaks up the soil after it has been turned over by the plough to a finer tilth ready for sowing.</​li>​
 +<​li>​Harewood End: Hare, Woodland, in Winfrith, Dorset</​li>​
 +<​li>​New Holly in Forton, Lancashire, named after the busy trade in the supply and cultivation of wreaths and decorations.</​li>​
 +<​li>​Jolly Nailor in Atherton, Greater Manchester, named after nail manufacture,​ present in the area since the 14th century.<​sup id="​cite_ref-54"​ class="​reference">​[54]</​sup></​li>​
 +<​li>​Olde Murenger House Newport, Monmouthshire,​ takes its name from the person in charge of the walls of a town or its repairs, known as murage.</​li>​
 +<​li>​Oyster Reach at Wherstead, Ipswich</​li>​
 +<​li>​Pillar of Salt, the name of pubs in Northwich, Cheshire and Droitwich, Worcestershire. Although ostensibly the name refers to Lot&#​39;​s wife as described in the bible, both towns were formerly centres of the salt trade in England.</​li>​
 +<​li>​Plough:​ an easy object to find to put outside a pub in the countryside. Some sign artists depict the plough as the constellation;​ this consists of seven stars and so leads to the name the Seven Stars found in Redcliffe, Bristol, Shincliffe, County Durham, Chancery Lane, Robertsbridge and High Holborn also Winfrith Dorset</​li>​
 +<​li>​Plough and Harrow, Drakes Broughton, Worcs: A combination of the two farming implements.</​li>​
 +<​li>​Propeller,​ Croydon (now closed) and Bembridge.</​li>​
 +<​li>​Roadmaker,​ Gorsley and elsewhere.</​li>​
 +<​li>​Ship Inn from Irvine to Oundle. However, the Ship Inn in Styal, Cheshire, states that its derivation is from &#​39;​shippon&#​39;,​ a cattle shed or manure shed.<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup></​li>​
 +<​li>​Sailor,​ Addingham near Ilkley; Jolly Sailor at St Athan and at Sandown, Isle of Wight.</​li>​
 +<​li>​Tappers Harker (Long Eaton, Nottingham):​ a railway worker who listened to the tone of a hammer being hit onto a railway wagon wheel, to check its soundness. Similar to the Wheeltappers and Shunters fictional pub of the 1970s show.</​li>​
 +<​li>​Town and Gown Cambridge, Cambridgeshire,​ is named for the non-academic and academic communities of the city respectively.</​li>​
 +<​li>​Woodman</​li>​
 +<​li>​Woolpack Banstead, Surrey. ​ Not an uncommon name in sheep country such as the Banstead Downs.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transport">​Vận chuyển</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Air">​Không khí</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg/​220px-Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg/​330px-Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​dc/​Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg/​440px-Hatfield%2C_The_Comet_hotel_-_geograph.org.uk_-_209701.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Airman,​ Feltham, Middlesex, and Henlow, Bedfordshire:​ named owing to their proximity to Heathrow Airport and RAF Henlow respectively.</​li>​
 +<​li>​Canopus,​ Rochester, Kent: Named after the flying boats produced at the nearby Short Brothers aircraft factory (now demolished).</​li>​
 +<​li>​Comet,​ Hatfield, Hertfordshire:​ In the 1950s the pub sign depicted the de Havilland DH.88 wooden monoplane racer named &​quot;​Grosvenor House&​quot;,​ famous for its winning of the 1934 McRobertson Cup air race from England to Australia and for its distinctive Post Box red colour. Also known as the DH Comet, this plane is not a precursor of the famous civilian jet airliner of the same name, but rather of the WW2 fast bomber, the de Havilland Mosquito</​li>​
 +<​li>​Flying Bedstead, Hucknall, Nottinghamshire:​ Name given to the prototype aircraft which eventually led to the development of the Harrier VTOL jet.</​li>​
 +<​li>​Flying Boat (now demolished) in Calshot, Hampshire, commemorated the part that the area played in the development of these aircraft between 1920 and 1940.</​li>​
 +<​li>​Harrier,​ a pub in Hucknall, and one in Hamble-le-Rice,​ Hampshire.</​li>​
 +<​li>​Hinkler road and pub in Thornhill, Hampshire, named after Bert Hinkler.</​li>​
 +<​li>​Red Arrow, Lutterworth,​ Leicestershire:​ a pub with a sloping triangular roof, named after the RAF aerobatics team. The pub was formerly called the &​quot;​flying saucer&​quot;​ for its unusual shape, and has also been described as a <​i>​Star Destroyer</​i>​ từ <​i>​Chiến tranh giữa các vì sao</​i>​ phim.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Rail">​Đường sắt</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<p>A large number of pubs called the  Railway, the Station, the Railway Hotel, etc. are situated near current or defunct rail stations.
 +Five stations on the London Underground system are named after pubs: Royal Oak, Elephant &amp; Castle, Angel, Manor House, Swiss Cottage. The area of Maida Vale, which has a Bakerloo line station, is named after a pub called the &​quot;​Heroes of Maida&​quot;​ after the Battle of Maida in 1806.
 +</​p><​p>​Mainline stations named after pubs include Bat &amp; Ball in Sevenoaks.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Atmospheric Railway, Starcross, Devon: after a failed project by Isambard Kingdom Brunel at that place.</​li>​
 +<​li>​Pubs called the Brunel, or something similar generally celebrate the great Victorian engineer.</​li>​
 +<​li>​Flying Scotsman, e.g. The Flying Scotsman, Kings Cross, London.</​li>​
 +<​li>​Golden Arrow, Folkestone, Kent is named after a luxury boat train of the Southern Railway and later British Railways, which linked London with Dover, where passengers took the ferry to Calais and boarded its French counterpart ​ (French: <i lang="​fr">​Flèche d&#​39;​Or</​i>​) to Paris.</​li>​
 +<​li>​Pubs called The Great Western or Great Western Hotel, are named after Isembard Kingdom Brunel&#​39;​s Great Western Railway. Examples range form Wolverhampton,​ West Midlands to Exeter, Devon,</​li>​
 +<​li>​Head of Steam. A number of pubs located close to mainline rail stations, referring to steam locomotives.</​li>​
 +<​li>​King and Castle (now closed; near Stroud, Gloucestershire):​ after the King and Castle classes of steam engines on the Great Western Railway.</​li>​
 +<li>A number of Mallards are named after the world&#​39;​s fastest locomotive, not the bird.</​li>​
 +<​li>​Railway and Bicycle, next to the railway station in Sevenoaks, Kent.</​li>​
 +<​li>​Reckless Engineer: Situated outside the entrance to Bristol Temple Meads railway station, formerly the Isambard Kingdom Brunel.</​li>​
 +<​li>​Rocket,​ Liverpool: After Robert Stephenson&#​39;​s Rocket, a pioneering steam locomotive which ran on the Liverpool and Manchester Railway. It gives its name to the Rocket Roundabout, a busy traffic intersection at the end of the M62.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Road">​Đường</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg/​220px-Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg/​330px-Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg/​440px-Bullnose_Morris%2C_Blackbird_Leys_-_geograph.org.uk_-_130979.jpg 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/> ​ </​div></​div>​
 +<​ul><​li>​Bullnose Morris, Cowley, Oxfordshire:​ Named after the motor cars once produced at the nearby factory.</​li>​
 +<​li>​Coach and Horses: A simple and common name found from Clerkenwell to Kew, Soho to Portsmouth.</​li>​
 +<​li>​Four In Hand Method of reining horses so four may be controlled by a single coach driver.</​li>​
 +<li>I am the Only Running Footman, Mayfair, London W1; named after a servant employed by the wealthy to run ahead of their carriages and pay tolls.<​sup id="​cite_ref-56"​ class="​reference">​[56]</​sup></​li>​
 +<​li>​Perseverance:​ Name of a stage coach. The Perseverance in Bedford probably alludes to John Bunyan&#​39;​s Pilgrim&#​39;​s Progress, Bedford being Mr Bunyan&#​39;​s home town.</​li>​
 +<​li>​Scotchman and his Pack, Bristol. Nothing to do with Scotland. The pub is situated at the bottom of the very steep St Michael&#​39;​s Hill. Vehicles going up the hill were prevented from rolling downwards by means of wooden wedges, called scotches, placed behind the wheels by a scotchman who carried the scotches in a pack.</​li>​
 +<​li>​Sedan Chair, Bristol, which like the Two Chairmen, London, is named after the carriers of sedan chairs.</​li>​
 +<​li>​Steamer,​ Welwyn, Hertfordshire:​ It is found at the top of a steep hill where carriers required an extra horse (a cock-horse) to help get the wagon up the hill. After its exertion the cock-horse could be seen standing steaming on a cold day as its sweat evaporated.</​li>​
 +<​li>​Terminus:​ Usually found where a tram route once terminated, sited near the tram terminus.</​li>​
 +<​li>​Traveller&#​39;​s Rest, Northfield, Birmingham: a historic coaching inn on the main road to Bristol.</​li>​
 +<​li>​Waggon and Horses: Another simple transport name (prior to American influence, the British English spelling of &#​39;​wagon&#​39;​ featured a double &#​39;​g&#​39;,<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup> ​ retained on pub signs such as this one).</​li>​
 +<​li>​Wait for the Waggon, Bedford and Wyboston, Bedfordshire:​ This is the name of the regimental march of The Royal Corps of Transport (now The Royal Logistic Corps), whose troops frequently use this route; the latter is sited on the Great North Road.</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Water">​Nước</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Navigation:​ Usually situated alongside a canal towpath. Many pubs take their names from the company which once owned a nearby railway line, canal or navigation. Ví dụ:</​li>​
 +<​li>​Grand Junction, for the canal in Bulbourne, Hertfordshire;​ High Holborn and Harlesden, London.</​li>​
 +<​li>​Grand Union, for the canal in Westbourne Park, Camden and Maida Vale</​li>​
 +<​li>​Great Northern, for the Great Northern Railway, in Langley Mill and Thackley</​li>​
 +<​li>​Great Western, for the Great Western Railway, in Paddington, Yeovil and Wolverhampton</​li>​
 +<​li>​North Western: London and North Western Railway Company</​li>​
 +<​li>​Shroppie Fly: Audlem, named after a type of canalboat called a &#​39;​Shropshire Fly&#​39;​.<​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup></​li>​
 +<​li>​Trent Navigation: for the Trent Navigation Company</​li>​
 +<​li>​Fellows,​ Morton and Clayton: for the Fellows Morton and Clayton Canal Company</​li>​
 +<​li>​Tide End Cottages: in Teddington, at the end of the tidal reach of the River Thames</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Other">​Khác</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Air Balloon, Birdlip, Gloucestershire. Near a field where early ascents were made.<​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup></​li>​
 +<​li>​Goat and Tricycle, Bournemouth,​ Dorset, a humorous modern name.</​li>​
 +<​li>​Rusty Bicycle, new name of the Eagle in Oxford. Oxford&#​39;​s students often cycle round the town.<​sup id="​cite_ref-60"​ class="​reference">​[60]</​sup></​li>​
 +<​li>​Tram Depot, Cambridge: Occupies the building which once was the stables of Cambridge&#​39;​s tramway depot.</​li>​
 +<​li>​Zeppelin Shelter, Aldgate, London, circa 1894, located opposite solid railway warehouses that were used in World War One (1914–1918) as East End civilian air raid shelters.</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Most_common">​Most common</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​172px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​SwanInn.jpg/​170px-SwanInn.jpg"​ width="​170"​ height="​227"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​SwanInn.jpg/​255px-SwanInn.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​SwanInn.jpg/​340px-SwanInn.jpg 2x" data-file-width="​1536"​ data-file-height="​2048"/> ​ </​div></​div>​
 +<p>An authoritative list of the most common pub names in Great Britain is hard to establish, owing to ambiguity in what classifies as a pub as opposed to a licensed restaurant or nightclub, and so lists of this form tend to vary hugely. The two surveys most often cited, both taken in 2007, are by the British Beer and Pub Association (BBPA) and CAMRA.
 +</​p><​p>​According to BBPA, the most common names are:<sup id="​cite_ref-common1_61-0"​ class="​reference">​[61]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Red Lion       ​(759)</​li>​
 +<​li>​Royal Oak      (626)</​li>​
 +<​li>​White Hart     ​(427)</​li>​
 +<​li>​Rose and Crown (326)</​li>​
 +<​li>​King&#​39;​s Head    (310)</​li>​
 +<​li>​King&#​39;​s Arms    (284)</​li>​
 +<​li>​Queen&#​39;​s Head   ​(278)</​li>​
 +<​li>​The Crown      (261)</​li></​ol><​p>​and according to CAMRA they are:<sup id="​cite_ref-common2_62-0"​ class="​reference">​[62]</​sup></​p>​
 +<​ol><​li>​Crown ​      ​(704)</​li>​
 +<​li>​Red Lion    (668)</​li>​
 +<​li>​Royal Oak   ​(541)</​li>​
 +<​li>​Swan ​       (451)</​li>​
 +<​li>​White Hart  (431)</​li>​
 +<​li>​Railway ​    ​(420)</​li>​
 +<​li>​Plough ​     (413)</​li>​
 +<​li>​White Horse (379)</​li>​
 +<​li>​Bell ​       (378)<​sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​[63]</​sup><​sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup></​li>​
 +<​li>​New Inn     ​(372)</​li></​ol><​p>​A more current listing can be found on the Pubs Galore site, updated daily as pubs open/close and change names.<​sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup> ​   As of January 30, 2018, the top 10 were:
 +</p>
 +<​ol><​li>​Red Lion    (567)</​li>​
 +<​li>​Crown ​      ​(530)</​li>​
 +<​li>​Royal Oak   ​(451)</​li>​
 +<​li>​White Hart  (324)</​li>​
 +<​li>​Swan ​       (309)</​li>​
 +<​li>​Plough ​     (301)</​li>​
 +<​li>​Railway ​    ​(299)</​li>​
 +<​li>​White Horse (295)</​li>​
 +<​li>​New ​        ​(257)</​li>​
 +<​li>​Ship ​       (255)</​li></​ol><​p>​The number of each is given in brackets.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Curiosities">​Curiosities</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​The pubs with the shortest and longest names in Britain are both in Stalybridge:​ <​i>​Q</​i>​ và <​i>​The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteer Rifleman Corps Inn</​i>​. The longest name of a London pub, <i>I am the Only Running Footman</​i>,​ was used as the title of a mystery novel by Martha Grimes.
 +</​p><​p>​There is a &​quot;​pub with no name&​quot;​ in Southover Street, Brighton.<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup></​p><​p><​i>​The Case is Altered</​i>,​ an early comedy by Ben Jonson, gives its name to several pubs.
 +</​p><​p>​The Salley Pussey&#​39;​s Inn at Royal Wootton Bassett is said to have been named after Sarah Purse, whose family owned The Wheatsheaf pub in the 19th century. In the 1970s the name was changed to the Salley Pussey&#​39;​s.<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Ye&​quot;​. Từ điển trực tuyến Merriam-Webster<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​21 tháng 10</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Ye&​rft.pub=Merriam-Webster+Online+Dictionary&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fdictionary%2Fye%255B2%255D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-TimeTravel1-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​f</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​g</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​h</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​tôi</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​j</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​k</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​l</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​m</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Saunders,​ Elain (2008). &quot;A History of Britain in Its Pub Signs&​quot;​. TimeTravel-Britain<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=A+History+of+Britain+in+Its+Pub+Signs&​rft.pub=TimeTravel-Britain&​rft.date=2008&​rft.aulast=Saunders&​rft.aufirst=Elain&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.timetravel-britain.com%2Farticles%2Fhistory%2Fpubsigns1.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Simpson249-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Simpson,​ Jacqueline (2011). <​i>​Green Men &amp; White Swans: The Folklore of British Pub Names</​i>​. Ngôi nhà ngẫu nhiên. p. 249. ISBN 978-0-09-952017-7.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Green+Men+%26+White+Swans%3A+The+Folklore+of+British+Pub+Names&​rft.pages=249&​rft.pub=Random+House&​rft.date=2011&​rft.isbn=978-0-09-952017-7&​rft.aulast=Simpson&​rft.aufirst=Jacqueline&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dot6AzT3fO6AC%26pg%3DPA249&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Waterhouse,​ Keith &​quot;​The Moon Under Water goes under&​quot;​ <​i>​Thư hàng ngày</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HUK-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Johnson,​ Ben. &​quot;​Pub Signs of Britain&​quot;​. Historic UK<span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Pub+Signs+of+Britain&​rft.pub=Historic+UK&​rft.aulast=Johnson&​rft.aufirst=Ben&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.historic-uk.com%2FCultureUK%2FPub-Signs-of-Britain%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Dict-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Dictionary of Pub Names</​i>​. books.google.co.uk<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 7</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+Pub+Names&​rft.pub=books.google.co.uk&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dk-4SrdUPNFoC%26pg%3DPA7%26dq%3Dpub%2Bnames%26as_brr%3D3%26client%3Dfirefox-a&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Sign-7"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​The Wordsworth Dictionary of Phrase and Fable</​i>​. Wordsworth Editions. 2001. p. 883.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Wordsworth+Dictionary+of+Phrase+and+Fable&​rft.pages=883&​rft.pub=Wordsworth+Editions&​rft.date=2001&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Pubnames-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Dunkling L, Wright G (1994) [1987]. <​i>​The Wordsworth Dictionary of Pub Names</​i>​. Ware, Hertfordshire:​ Wordsworth Reference. ISBN 1-85326-334-6.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Wordsworth+Dictionary+of+Pub+Names&​rft.place=Ware%2C+Hertfordshire&​rft.pub=Wordsworth+Reference&​rft.date=1994&​rft.isbn=1-85326-334-6&​rft.au=Dunkling+L%2C+Wright+G&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​see pub website, history page Archived 27 September 2007 at the Wayback Machine.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Dolphin - Wellington, Somerset - Home&​quot;​. <​i>​thedolphinwellington.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=thedolphinwellington.co.uk&​rft.atitle=The+Dolphin+-+Wellington%2C+Somerset+-+Home&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thedolphinwellington.co.uk&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-hand-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Rennison,​ Nick (2006). <​i>​The Book of Lists, London</​i>​. Canongate. p. 10. ISBN 978-1-84195-934-4.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=The+Book+of+Lists%2C+London&​rft.pages=10&​rft.pub=Canongate&​rft.date=2006&​rft.isbn=978-1-84195-934-4&​rft.au=Rennison%2C+Nick&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​O&#​39;​Brien,​ Harriet. &​quot;​The Cat &amp; Custard Pot Inn | Shipton Moyne, Gloucestershire,​ England&​quot;​. <​i>​Điện báo hằng ngày</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Daily+Telegraph&​rft.atitle=The+Cat+%26+Custard+Pot+Inn+%7C+Shipton+Moyne%2C+Gloucestershire%2C+England&​rft.aulast=O%27Brien&​rft.aufirst=Harriet&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ftravel%2Fdestinations%2Feurope%2Funited-kingdom%2Fengland%2Fgloucestershire%2Fhotels%2Fcotswolds-the-cat-and-custard-pot-inn-hotel%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">​Williams,​ Jennifer (19 November 2013). [Jabez Clegg "​Manchester student nightspot Jabez Clegg closes after being sold to university"​]. <​i>​Manchester Evening News</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Manchester+Evening+News&​rft.atitle=Manchester+student+nightspot+Jabez+Clegg+closes+after+being+sold+to+university&​rft.date=2013-11-19&​rft.aulast=Williams&​rft.aufirst=Jennifer&​rft_id=Jabez+Clegg&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BBC-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Hobbit pub in Southampton threatened with legal action&​quot;​. <​i>​tin tức BBC</​i>​. 13 March 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BBC+News&​rft.atitle=Hobbit+pub+in+Southampton+threatened+with+legal+action&​rft.date=2012-03-13&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fuk-england-hampshire-17350103&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Lass o&#​39;​Gowrie&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Lass+o%27Gowrie&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thelass.co.uk%2Fthe_lass_o_gowrie.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Moon and Sixpence&​quot;​. J. D. Wetherspoon<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Moon+and+Sixpence&​rft.pub=J.+D.+Wetherspoon&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jdwetherspoon.com%2Fpubs%2Fall-pubs%2Fengland%2Flondon%2Fthe-moon-and-sixpence-hatch-end&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GuardianPerfectPub-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Moody,​ Paul; Turner, Robin (8 December 2011). &​quot;​What&#​39;​s your perfect pub?&​quot;​. The Guardian<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=What%27s+your+perfect+pub%3F&​rft.pub=The+Guardian&​rft.date=2011-12-08&​rft.aulast=Moody&​rft.aufirst=Paul&​rft.au=Turner%2C+Robin&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Flifeandstyle%2F2011%2Fdec%2F08%2Fwhats-your-perfect-pub&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Pevril of the Peak&​quot;​. Manchester History<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Pevril+of+the+Peak&​rft.pub=Manchester+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fmanchesterhistory.net%2Fmanchester%2Fpubs%2Fpevril.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Buildings with Sherlock Holmes connections&​quot;​. <​i>​Điện báo hằng ngày</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​. <​q>​Not far from Charing Cross station is the Sherlock Holmes pub, which in the 1950s inherited the contents of an exhibition dedicated to Sherlock Holmes which had been created for the 1951 Festival of Britain. The owners installed a replica of Holmes’ and Watson’s sitting room and study in the pub which can still be seen today.</​q></​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Daily+Telegraph&​rft.atitle=Buildings+with+Sherlock+Holmes+connections&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Ffinance%2Fproperty%2Fpictures%2F10547398%2FBuildings-with-Sherlock-Holmes-connections.html%3Fframe%3D2779593&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Herbert Wells&​quot;​. J. D. Wetherspoon<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Herbert+Wells&​rft.pub=J.+D.+Wetherspoon&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jdwetherspoon.com%2Fpub-histories%2Fengland%2Fsurrey%2Fthe-herbert-wells-woking&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Edgar Wallace&​quot;​. The Edgar Wallace<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Edgar+Wallace&​rft.pub=The+Edgar+Wallace&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.theedgarwallace.co.uk%2Findex&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The John Masefield | Our History&​quot;​. J. D. Wetherspoon. Archived from the original on 6 July 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​27 tháng 5</​span>​ 2018</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+John+Masefield+%7C+Our+History&​rft.pub=J.+D.+Wetherspoon&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.jdwetherspoon.com%2Fpubs%2Fall-pubs%2Fengland%2Fmerseyside%2Fthe-john-masefield-new-ferry&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Temples-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Rowan (1995). &​quot;​The Temples of John Barleycorn&​quot;​. White Dragon<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Temples+of+John+Barleycorn&​rft.pub=White+Dragon&​rft.date=1995&​rft.au=Rowan&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.whitedragon.org.uk%2Farticles%2Fjohn.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Silent Woman Inn - Welcome to The Silent Woman&​quot;​. www.thesilentwoman.co.uk<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​15 tháng 10</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+Silent+Woman+Inn+-+Welcome+to+The+Silent+Woman&​rft.pub=www.thesilentwoman.co.uk&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thesilentwoman.co.uk%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-dick-25"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Dictionary of Pub Names</​i>​. Wordsworth Editions. 2006. p. 354. ISBN 1-84022-266-2<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​15 tháng 10</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+Pub+Names&​rft.pages=354&​rft.pub=Wordsworth+Editions&​rft.date=2006&​rft.isbn=1-84022-266-2&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dk-4SrdUPNFoC%26pg%3DPA354%26dq%3Dsilent%2Bwoman%2Bpub%2Bsaint%26ei%3DPza4TO_XC8-Aswa7rtzGDQ%26sa%3DX%26oi%3Dbook_result%26ct%3Dresult%26resnum%3D1%26ved%3D0CDAQ6AEwAA%23v%3Donepage%26q%26f%3Dfalse&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​Jacqueline Simpson (2010). <​i>​Green Men and White Swans</​i>​. Ngôi nhà ngẫu nhiên. ISBN 978-1-84794-515-0.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Green+Men+and+White+Swans&​rft.pub=Random+House&​rft.date=2010&​rft.isbn=978-1-84794-515-0&​rft.au=Jacqueline+Simpson&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Dictionary of Pub Names – Google Books</​i>​. books.google.co.uk<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​26 tháng 7</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+Pub+Names+%E2%80%93+Google+Books&​rft.pub=books.google.co.uk&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dk-4SrdUPNFoC%26pg%3DPA250%26dq%3DMarquess%2Bof%2BGranby%2Bpub%26as_brr%3D3%26client%3Dfirefox-a&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Guy Earl Of Warwick&​quot;​. <​i>​Pubs Galore</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Pubs+Galore&​rft.atitle=Guy+Earl+Of+Warwick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.pubsgalore.co.uk%2Fpubs%2F53134%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​London (South) 1896 Suburban Publicans directory listing - G&​quot;​. <​i>​londonpublichouse.com</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=londonpublichouse.com&​rft.atitle=London+%28South%29+1896+Suburban+Publicans+directory+listing+-+G&​rft_id=http%3A%2F%2Flondonpublichouse.com%2FLondonSuburbs1896%2FPublicans1896SouthG.shtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Great Expectations&​quot;​. <​i>​shu.ac.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=shu.ac.uk&​rft.atitle=Great+Expectations&​rft_id=http%3A%2F%2Fteaching.shu.ac.uk%2Fds%2Fsle%2Faltered%2Fselections%2FDickens%2Fexpectations.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Real ale pubs and Inn&#​39;​s serving the finest pub food in Dartmoor, Devon&​quot;​. <​i>​exclusivelydartmoor.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=exclusivelydartmoor.co.uk&​rft.atitle=Real+ale+pubs+and+Inn%27s+serving+the+finest+pub+food+in+Dartmoor%2C+Devon&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.exclusivelydartmoor.co.uk%2Ftavistock-inn-poundsgate-dartmoor-i16.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​History of the Twelve Pins (brief). Retrieved on 2009-04-05.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&​quot;​The present sign is the innocuous replacement for one that became the centre of a storm a dozen or so years ago. As readers may remember, the original illustration was of a white couple trying to scrub the blackness off a black child in a tub. It was deemed by many to be in poor taste and potentially offensive, but there was an outcry when it was removed following a protest by two schoolgirls.&​quot;​ [1]</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​News:​ The latest North Wales news from the Daily Post&​quot;​. <​i>​www.dailypost.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.dailypost.co.uk&​rft.atitle=News%3A+The+latest+North+Wales+news+from+the+Daily+Post&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.dailypost.co.uk%2Fnews%2Fnorth-wales-news%2F2008%2F04%2F04%2Fis-historic-black-boy-pub-racist-55578-20718901%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​What! Mr Scott was Black Bitch?&​quot;​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=What%21+Mr+Scott+was+Black+Bitch%3F&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.scotsman.com%2Fnews%2Fwhat-mr-scott-was-black-bitch-1-1340540&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">&#​39;​A place of this kind used as a cellar or storeroom for provisions or liquors.&#​39;​ Oxford English Dictionary, Second edition, 1989; online version June 2011. <​http://​www.oed.com/​view/​Entry/​221743>;​ accessed 1 September 2011.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-BritainExpress-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Saunders,​ Elaine. &​quot;​British Pub Signs - a short history&​quot;​. Britain Express<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=British+Pub+Signs+-+a+short+history&​rft.pub=Britain+Express&​rft.aulast=Saunders&​rft.aufirst=Elaine&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.britainexpress.com%2FHistory%2Fculture%2Fpub-names.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation news">&​quot;​Britain&#​39;​s strangest pub names&​quot;​. <​i>​Điện báo hàng ngày</​i>​. 15 Feb 2016.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Daily+Telegraph&​rft.atitle=Britain%27s+strangest+pub+names&​rft.date=2016-02-15&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.telegraph.co.uk%2Fexpat%2Flife%2Fbritains-strangest-pub-names%2Fthe-baron-of-beef-in-cambridge%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Brewer,​ E. Cobham (1898). &​quot;​Dictionary of Phrase and Fable&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​17 tháng 10</​span>​ 2008</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Dictionary+of+Phrase+and+Fable&​rft.date=1898&​rft.au=Brewer%2C+E.+Cobham&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bartleby.com%2F81%2F13751.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book"><​i>​Dictionary of Pub Names – Google Books</​i>​. books.google.co.uk. 2006. ISBN 978-1-84022-266-1<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​31 tháng 8</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Dictionary+of+Pub+Names+%E2%80%93+Google+Books&​rft.pub=books.google.co.uk&​rft.date=2006&​rft.isbn=978-1-84022-266-1&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dk-4SrdUPNFoC%26pg%3DPA7%26dq%3Dpub%2Bnames%26q%3D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wedgwood-41"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​một</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wedgwood,​ Hensleigh (1855). &​quot;​On False Etymologies&​quot;​. <​i>​Transactions of the Philological Society</​i>​ (6): 64.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Transactions+of+the+Philological+Society&​rft.atitle=On+False+Etymologies&​rft.issue=6&​rft.pages=64&​rft.date=1855&​rft.aulast=Wedgwood&​rft.aufirst=Hensleigh&​rft_id=https%3A%2F%2Fbabel.hathitrust.org%2Fcgi%2Fpt%3Fid%3Duc1.b3924121%3Bview%3D1up%3Bseq%3D74&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[2] ​ Congleton history website</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-43"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Steveston - Buck &amp; Ear - Hotel - Liquor Store - Cafe&​quot;​. <​i>​stevestonhotel.ca</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=stevestonhotel.ca&​rft.atitle=The+Steveston+-+Buck+%26+Ear+-+Hotel+-+Liquor+Store+-+Cafe&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.stevestonhotel.ca%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Case is Altered&​quot;​. <​i>​beerintheevening.com</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=beerintheevening.com&​rft.atitle=Case+is+Altered&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.beerintheevening.com%2Fpubs%2Fs%2F72%2F7265%2FCase_is_Altered%2FFive_Ways&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​E. Cobham Brewer 1810–1897. Dictionary of Phrase and Fable. 1898&​quot;<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​17 tháng 10</​span>​ 2008</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=E.+Cobham+Brewer+1810%E2%80%931897.+Dictionary+of+Phrase+and+Fable.+1898&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.bartleby.com%2F81%2F13751.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Chaplin,​ Patrick (2009). &​quot;​The Goat and Compasses&​quot;​. <​i>​Pub History</​i><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Pub+History&​rft.atitle=The+Goat+and+Compasses&​rft.date=2009&​rft.aulast=Chaplin&​rft.aufirst=Patrick&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.patrickchaplin.com%2FWhatsinapubsign.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Paraffin Oil Shop, Liverpool - another lost pub&​quot;​. <​i>​www.closedpubs.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.closedpubs.co.uk&​rft.atitle=Paraffin+Oil+Shop%2C+Liverpool+-+another+lost+pub&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.closedpubs.co.uk%2Flancashire%2Fliverpool_l13_paraffinoilshop.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Lloyd,​ John (1972) <​i>​The Township of Chorlton-cum-Hardy</​i>​. Manchester: E. J. Morten; pp. 104–06</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Bruderer,​ Adam. &​quot;​The not Oxford Road pub survey, October 2008&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span><​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​13 tháng 7</​span>​ 2010</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=The+not+Oxford+Road+pub+survey%2C+October+2008&​rft.aulast=Bruderer&​rft.aufirst=Adam&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thcamra.org.uk%2Fcms%2Fimages%2Fstories%2FTheNotOxfordRoadPubSurvey.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​1716,​ Dog and Duck sign from tavern on land belonging to the Bridge House Estates at St George&#​39;​s Fields: Image <​http://​hdl.handle.net/​10427/​15446>​ from the Bolles Collection (MS004) at the Digital Collections and Archives, Tufts University.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​The Manchester Courier And Lancashire General Advertiser July 8 1848</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Clitheroe&#​39;​s 1000 Years (A Langshaw)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Chemic Tavern - Cosy, historic real ale pub in the heart of Woodhouse&​quot;​. <​i>​The Chemic Tavern</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=The+Chemic+Tavern&​rft.atitle=The+Chemic+Tavern+-+Cosy%2C+historic+real+ale+pub+in+the+heart+of+Woodhouse.&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.thechemictavern.co.uk&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​節税ノウハウ~交際費などわかりやすい&​quot;​. <​i>​thejollynailor.com</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=thejollynailor.com&​rft.atitle=%E7%AF%80%E7%A8%8E%E3%83%8E%E3%82%A6%E3%83%8F%E3%82%A6%EF%BD%9E%E4%BA%A4%E9%9A%9B%E8%B2%BB%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%84&​rft_id=http%3A%2F%2Fthejollynailor.com%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​About – The Ship at Styal, Cheshire&​quot;​. <​i>​www.theshipstyal.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.theshipstyal.co.uk&​rft.atitle=About+%E2%80%93+The+Ship+at+Styal%2C+Cheshire&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.theshipstyal.co.uk%2Fabout%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-56"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Unusual names of pubs</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Bill Bryson, <​i>​Bằng tiếng mẹ đẻ</​i>,​ Penguin Books p169</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​[3] ​ The Shroppie Fly website</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Pubs in Birdlip - The Air Balloon - Old English Inns&​quot;​. <​i>​airballoon-pub-gloucestershire.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=airballoon-pub-gloucestershire.co.uk&​rft.atitle=Pubs+in+Birdlip+-+The+Air+Balloon+-+Old+English+Inns&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.airballoon-pub-gloucestershire.co.uk%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Rusty Bicycle, Oxford - Cowley pub/​food/​functions - Arkell&#​39;​s Brewery Swindon&​quot;​. <​i>​arkells.com</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=arkells.com&​rft.atitle=The+Rusty+Bicycle%2C+Oxford+-+Cowley+pub%2Ffood%2Ffunctions+-+Arkell%27s+Brewery+Swindon&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.arkells.com%2Fpubs_more2.php%3Fid%3D609&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-common1-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​British Beer and Pub Association Fact Sheet, 2007&​quot;​. BBPA.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=British+Beer+and+Pub+Association+Fact+Sheet%2C+2007&​rft.pub=BBPA&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.beerandpub.com%2Fpub_facts.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-common2-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Article at Solihull CAMRA site, 2007&​quot;​. CAMRA. Archived from the original on 1 March 2012.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Article+at+Solihull+CAMRA+site%2C+2007&​rft.pub=CAMRA&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.solihullcamra.org.uk%2Ffeatures_archive.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​In 2008 it was claimed that the total number of names incorporating the word &#​39;​Bell&#​39;​ totalled 412.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Horfield Ringers - Bell Anthology&​quot;​. <​i>​horfieldringers.org</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=horfieldringers.org&​rft.atitle=Horfield+Ringers+-+Bell+Anthology&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.horfieldringers.org%2Fbell_anthology.htm%23Pub&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Common pub names on Pubs Galore&​quot;​. <​i>​www.pubsgalore.co.uk</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.pubsgalore.co.uk&​rft.atitle=Common+pub+names+on+Pubs+Galore&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.pubsgalore.co.uk%2Fstats%2Fpubs%2Fpub-names%2F%23Most&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​The Southover&​quot;​. <​i>​tripadvisor.com.au</​i>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=tripadvisor.com.au&​rft.atitle=The+Southover&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.com.au%2FRestaurant_Review-g186273-d3722852-Reviews-Pub_With_No_Name-Brighton_East_Sussex_England.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Marshman,​ Mike (25 February 2014). &​quot;​Sarah Purse becomes Sally Pussey&​quot;​. Wiltshire &amp; Swindon History Centre<​span class="​reference-accessdate">​. Lấy <span class="​nowrap">​9 tháng 9</​span>​ 2016</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Sarah+Purse+becomes+Sally+Pussey&​rft.pub=Wiltshire+%26+Swindon+History+Centre&​rft.date=2014-02-25&​rft.aulast=Marshman&​rft.aufirst=Mike&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wshc.eu%2Fblog%2Fitem%2Fsarah-purse-becomes-sally-pussey.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3APub+names"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Sources">​Nguồn</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Brewer,​ E. Cobham (1898) <​i>​Từ điển cụm từ và truyền thuyết</​i>​. London: Cassell and Co.</​li>​
 +<​li>​Cox,​ Barrie (1994) <​i>​English Inn and Tavern Names</​i>​. Nottingham: Centre for English Name Studies, <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 978-0-9525343-0-3</​li>​
 +<​li>​Dunkling,​ Leslie (1994) <​i>​Pub Names of Britain</​i>,​ London: Orion (1994), <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 1-85797-342-9</​li>​
 +<​li>​Dunkling,​ Leslie &amp; Wright, Gordon (2006) <​i>​The Dictionary of Pub Names</​i>​. Ware: Wordsworth Editions <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 1-84022-266-2</​li>​
 +<​li>​Myrddin ap Dafydd (1992) <​i>​Welsh Pub Names</​i>​. Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 0-86381-185-X (Translation of: <​i>​Enwau tafarnau Cymru</​i>​)</​li>​
 +<​li>​Wright,​ Gordon &amp; Curtis, Brian J. (1995) <​i>​Inns and Pubs of Nottinghamshire:​ the stories behind the names</​i>​. Nottingham: Nottinghamshire County Council <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ISBN 0-900943-81-5</​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Further_reading">​đọc thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +
 +<​ul><​li>​[Anonymous] ​ (1969) <​i>​Inn Signs: their history and meaning</​i>​. London: the Brewers&#​39;​ Society</​li>​
 +<​li>​Douch,​ H. L. (1966) <​i>​Old Cornish Inns and their place in the social history of the County</​i>​. Truro: D. Bradford Barton</​li>​
 +<​li>​Richardson,​ A. E. (1934) <​i>​The Old Inns of England</​i>​. London: B. T. Batsford</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181115143106
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.972 seconds
 +Real time usage: 1.216 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4428/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 85680/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1853/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 149122/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.455/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 18.08 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 856.145 ​     1 -total
 + ​43.50% ​ 372.433 ​     1 Template:​Reflist
 + ​26.42% ​ 226.169 ​    38 Template:​Cite_web
 + ​19.04% ​ 162.972 ​     1 Template:​Lang-fr
 +  6.74%   ​57.722 ​     1 Template:​Commons_category
 +  5.79%   ​49.589 ​     5 Template:​ISBN
 +  4.84%   ​41.422 ​     9 Template:​Cite_book
 +  4.60%   ​39.352 ​     1 Template:​Refimprove
 +  3.69%   ​31.551 ​     1 Template:​Ambox
 +  3.61%   ​30.939 ​     1 Template:​HMS
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​1439939-0!canonical and timestamp 20181115143105 and revision id 860975905
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-n-qu-n-r-u-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)