User Tools

Site Tools


t-ne-mahuta-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ne-mahuta-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Tanemahuta-gunjanpandey.jpg/​240px-Tanemahuta-gunjanpandey.jpg"​ width="​240"​ height="​359"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Tanemahuta-gunjanpandey.jpg/​360px-Tanemahuta-gunjanpandey.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a0/​Tanemahuta-gunjanpandey.jpg/​480px-Tanemahuta-gunjanpandey.jpg 2x" data-file-width="​2314"​ data-file-height="​3457"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tāne Mahuta, cây kauri lớn nhất còn sống, trong rừng Waipoua thuộc vùng Northland, New Zealand </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​242px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg/​240px-00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg"​ width="​240"​ height="​360"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg/​360px-00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5e/​00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg/​480px-00_29_0496_Waipoua_Forest_NZ_-_Kauri_Baum_Tane_Mahuta.jpg 2x" data-file-width="​1733"​ data-file-height="​2600"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Tāne Mahuta, &​quot;​Chúa tể của rừng&​quot;​ </​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Tāne Mahuta </b> là một cây kauri khổng lồ (<i> ] Agathis australis </i>) tại khu rừng Waipoua thuộc vùng Northland, New Zealand. Tuổi của nó chưa được biết nhưng được ước tính là từ 1.250 đến 2.500 năm. Đây là loài kauri lớn nhất được biết đến ngày nay <sup id="​cite_ref-doc_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Nó được đặt theo tên của thần rừng Māori và chim (xem Tāne). <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Cây là tàn dư của rừng nhiệt đới cận nhiệt đới cổ xưa từng mọc ở miền Bắc Auckland Bán đảo. Kauri khổng lồ khác được tìm thấy gần đó, đặc biệt là Te Matua Ngahere.
 +Tāne Mahuta là cây nổi tiếng nhất ở New Zealand, cùng với Te Matua Ngahere. Nó được phát hiện và xác định vào đầu tháng 1 năm 1924 <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ khi các nhà thầu khảo sát đường quốc lộ 12 hiện tại xuyên qua khu rừng. Năm 1928, Nicholas Yakas và những người khánh thành khác, những người đang xây dựng con đường, cũng đã xác định được cái cây.
 +</​p><​p>​ Vào tháng Tư năm 2009, Tāne Mahuta đã hợp tác với cây <i> Jōmon Sugi </i> trên đảo Yakushima, Nhật Bản. <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​ [4] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong thời kỳ hạn hán ở New Zealand năm 2013, 10.000 lít của nước từ một dòng suối gần đó đã được chuyển hướng đến Tāne Mahuta, có dấu hiệu mất nước. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2018, cây được coi là bị đe dọa bởi kauri dieback, một căn bệnh thường gây tử vong mà đã <sup id="​cite_ref-Guardian_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​
 + DOC đã khởi xướng kế hoạch bảo vệ và cứu cây khỏi kauri dieback <sup id="​cite_ref-docplan_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Measurements">​ Phép đo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Các phép đo trên đã được tiến hành vào năm 2002 bởi Tiến sĩ Robert Van Pelt, một nhà nghiên cứu sinh thái rừng và giáo sư trợ lý liên kết tại Đại học Washington. Các phép đo cũ được thực hiện vào năm 1971 bởi Cơ quan Lâm nghiệp New Zealand có thể được tìm thấy trên Sổ đăng ký cây New Zealand <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 35 ° 36′04 ″ S </​span>​ <span class="​longitude">​ 173 ° 31′38 ″ E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 35.6011278 ° S 173.5273576 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ -35.6011278;​ 173.5273576 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181114202035
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.394 seconds
 +Preprocessor visited node count: 550/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 16644/​2097152 bytes
 +Template argument size: 274/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 21734/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.156/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 348.865 ​     1 -total
 + ​42.31% ​ 147.620 ​     1 Template:​Reflist
 + ​27.89% ​  ​97.282 ​     4 Template:​Cite_web
 + ​21.58% ​  ​75.297 ​     1 Template:​Commons_category
 + ​18.40% ​  ​64.186 ​     5 Template:​Convert
 + ​17.03% ​  ​59.424 ​     1 Template:​Coord
 +  7.19%   ​25.088 ​     4 Template:​Cite_news
 +  6.29%   ​21.947 ​     1 Template:​Commons
 +  4.57%   ​15.932 ​     1 Template:​Sister_project
 +  3.28%   ​11.444 ​     1 Template:​Side_box
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​1237631-0!canonical and timestamp 20181114202035 and revision id 866973180
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
t-ne-mahuta-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)