User Tools

Site Tools


t-ng-s-n-tuy-n-ti-n-li-t-l-nh-t-nh-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ng-s-n-tuy-n-ti-n-li-t-l-nh-t-nh-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:#​ccc">​ Benign hyperstasia tuyến tiền liệt </​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Từ đồng nghĩa </​th><​td>​ Benign enlargement tuyến tiền liệt (BEP, BPE), tăng sản adenofibromyomatous,​ phì đại tuyến tiền liệt lành tính, <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ tắc ruột lành tính <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Benign Prostatic Hyperplasia nci-vol-7137-300 .jpg " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg/​300px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg"​ width="​300"​ height="​185"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg/​450px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​cd/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg/​600px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_nci-vol-7137-300.jpg 2x" data-file-width="​1053"​ data-file-height="​650"/></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Sơ đồ tuyến tiền liệt bình thường <i> (trái) </i> và tăng sản tuyến tiền liệt lành tính <i> (phải) </​i></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Đặc biệt </​th><​td>​ Tiết niệu </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Triệu chứng </​th><​td>​ Đi tiểu thường xuyên, khó bắt đầu đi tiểu, dòng yếu, không thể đi tiểu, mất kiểm soát bàng quang <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-2"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Biến chứng </​th><​td>​ Nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi bàng quang, các vấn đề về thận mãn tính <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ [19659009] Khởi phát thường xuyên </​th><​td>​ Tuổi trên 40 <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-3"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Nguyên nhân </​th><​td>​ Không rõ <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-4"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Yếu tố nguy cơ </​th><​td>​ Lịch sử gia đình, béo phì, loại 2 tiểu đường, không tập thể dục đủ, rối loạn chức năng cương dương <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-5"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ [19659009] Phương pháp chẩn đoán </​th><​td>​ Dựa trên các triệu chứng và kiểm tra sau khi loại trừ các nguyên nhân khác <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-1"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Chẩn đoán phân biệt </​th><​td>​ Suy tim, tiểu đường, ung thư tuyến tiền liệt <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-2"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Điều trị </​th><​td>​ Thay đổi lối sống, thuốc men, một số thủ thuật, phẫu thuật <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-6"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-3"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Thuốc </​th><​td>​ Thuốc chẹn alpha như terazosin, Thuốc ức chế 5α-reductase như finasteride <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-7"​ class="​reference">​ [1] </​sup>​ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​ Tần số </​th><​td>​ 105 triệu bị ảnh hưởng toàn cầu (2015) <sup id="​cite_ref-GBD2015Pre_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính </b> (<b> BPH </​b>​),​ cũng được gọi là <b> mở rộng tuyến tiền liệt </​b>​là sự gia tăng không phải ung thư kích thước tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-8"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Các triệu chứng có thể bao gồm đi tiểu thường xuyên, khó bắt đầu đi tiểu, dòng yếu, không thể đi tiểu hoặc mất kiểm soát bàng quang. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-9"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Các biến chứng có thể bao gồm nhiễm trùng đường tiểu, bàng quang ston Các nguyên nhân nguy cơ bao gồm tiền sử gia đình, béo phì, tiểu đường tuýp 2, không đủ tập luyện và rối loạn cương dương. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-11"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Các loại thuốc như pseudoephedrine,​ kháng cholinergic và canxi Thuốc ức chế kênh có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-5"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Cơ chế cơ bản liên quan đến tuyến tiền liệt ép vào niệu đạo do đó làm cho nước tiểu khó thoát khỏi bàng quang. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-12"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​  ​Chẩn đoán thường dựa trên các triệu chứng và kiểm tra sau khi loại trừ các nguyên nhân khác. [19659037] Các lựa chọn điều trị bao gồm thay đổi lối sống, thuốc men, một số thủ thuật và phẫu thuật <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-13"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-Kim2016_2-7"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Ở những người có triệu chứng nhẹ giảm cân, tập thể dục và giảm lượng caffeine được khuyến cáo. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-8"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Ở những người có triệu chứng đáng kể hơn, thuốc có thể bao gồm thuốc chẹn alpha như terazosin hoặc chất ức chế 5-reductase như finasteride. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-14"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Phẫu thuật cắt bỏ một phần tuyến tiền liệt có thể được thực hiện ở những người không <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-9"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Thuốc thay thế, chẳng hạn như Palmetto, dường như không giúp đỡ. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-10"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Khoảng 105 triệu người bị ảnh hưởng trên toàn cầu. <sup id="​cite_ref-GBD2015Pre_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ BPH thường bắt đầu sau tuổi 40. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-15"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Một nửa Nam giới từ 50 tuổi trở lên bị ảnh hưởng <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-11"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Sau tuổi 80 khoảng 90% nam giới bị ảnh hưởng. <sup id="​cite_ref-NIH2014_1-16"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Mặc dù mức kháng nguyên tuyến tiền liệt cụ thể có thể tăng ở nam giới bị BPH, tình trạng này không làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Signs_and_symptoms">​ Các dấu hiệu và triệu chứng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=" Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) .png " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png/​300px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png"​ width="​300"​ height="​300"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png/​450px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​ff/​Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png/​600px-Benign_Prostatic_Hyperplasia_%28BPH%29.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​1200"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> BPH là nguyên nhân phổ biến nhất của các triệu chứng đường tiết niệu thấp (LUTS), là <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Các triệu chứng lưu trữ bao gồm nhu cầu đi tiểu thường xuyên, thức dậy vào ban đêm để đi tiểu, khẩn cấp (cần phải làm mất hiệu lực mà không thể trì hoãn), đi tiểu không tự nguyện, bao gồm đi tiểu không tự nguyện tại đêm, hoặc đôn đốc không kiểm soát (nước tiểu <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Các triệu chứng không có triệu chứng bao gồm ngập ngừng tiết niệu (chậm trễ giữa cố gắng đi tiểu và dòng chảy thực sự bắt đầu), gián đoạn (không liên tục), <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ gián đoạn không tự nguyện làm mất hiệu lực, dòng nước tiểu yếu, căng thẳng để làm mất hiệu lực, cảm giác trống rỗng không hoàn chỉnh, và chảy nước ngầm (rò rỉ không kiểm soát được sau khi kết thúc tiểu tiện, cũng được gọi là dribbling post-micturition) <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup><​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup><​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup> ​  ​Những triệu chứng này có thể kèm theo đau bàng quang hoặc đau trong khi đi tiểu, được gọi là khó tiểu. [19659055] Bàng quang tắc nghẽn (BOO) có thể do BPH gây ra <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup> ​ Các triệu chứng là đau bụng, cảm giác bàng quang liên tục, đi tiểu thường xuyên, bí tiểu cấp tính (không thể đi tiểu), đau khi đi tiểu (khó tiểu) bắt đầu tiểu tiện (tiết niệu tiết niệu), chảy nước tiểu chậm, bắt đầu và ngừng (tiết niệu liên tục), và tiểu đêm.
 +</​p><​p>​ BPH có thể là một căn bệnh tiến triển, đặc biệt nếu không chữa trị. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Hormones">​ Hormones </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Hầu hết các chuyên gia đều xem xét androgens (testosterone và các hormon liên quan) ) để đóng một vai trò cho phép trong sự phát triển của BPH. Điều này có nghĩa là các androgen phải có mặt để BPH xảy ra, nhưng không nhất thiết phải trực tiếp gây ra tình trạng này. Điều này được hỗ trợ bởi bằng chứng cho thấy rằng các bé trai thiến không phát triển BPH khi chúng già đi. Trong một nghiên cứu bất thường của 26 triều đại từ cung điện của triều đại nhà Thanh vẫn còn sống ở Bắc Kinh vào năm 1960, tuyến tiền liệt không thể được cảm nhận trong 81% các hoạn quan nghiên cứu. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​ Thời gian trung bình kể từ khi thiến là 54 năm (khoảng, 41 –65 năm). Mặt khác, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc quản lý testosterone ngoại sinh không liên quan với sự gia tăng đáng kể nguy cơ của các triệu chứng BPH, do đó vai trò của testosterone trong ung thư tuyến tiền liệt và BPH vẫn chưa rõ ràng. Các nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng nhiều hơn với nhiều người tham gia hơn là cần thiết để định lượng bất kỳ nguy cơ nào gây ra testosterone ngoại sinh <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​p><​p>​ Dihydrotestosterone (DHT), một chất chuyển hóa testosterone,​ là một chất trung gian quan trọng của sự tăng trưởng tuyến tiền liệt. DHT được tổng hợp trong tuyến tiền liệt từ testosterone tuần hoàn bằng hoạt động của enzyme 5α-reductase,​ loại 2. DHT có thể hoạt động theo kiểu tự trị trên các tế bào hình khối hoặc trong thời gian paracrine bằng cách khuếch tán vào các tế bào biểu mô gần đó. Trong cả hai loại tế bào này, DHT liên kết với các thụ thể androgen hạt nhân và báo hiệu sự phiên mã của các yếu tố tăng trưởng gây giảm thiểu các tế bào biểu mô và tế bào hình thành. DHT mạnh gấp 10 lần testosterone vì nó phân tách từ thụ thể androgen chậm hơn. Tầm quan trọng của DHT gây tăng sản nốt sần được hỗ trợ bởi các quan sát lâm sàng trong đó một chất ức chế 5-reductase như finasteride được trao cho nam giới với tình trạng này. Điều trị bằng thuốc ức chế 5-reductase làm giảm đáng kể hàm lượng DHT của tuyến tiền liệt và làm giảm triệu chứng tiền liệt tuyến và các triệu chứng BPH <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​ [16] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​ [17] </​sup>​ </​p><​p>​ Sự phát triển tế bào tuyến tiền liệt, <sup id="​cite_ref-Feldman2001_18-0"​ class="​reference">​[18]</​sup> ​ nhưng mức testosterone huyết thanh tương đối thấp ở những bệnh nhân bị BPH. <sup id="​cite_ref-Lagiou1997_19-0"​ class="​reference">​[19]</​sup><​sup id="​cite_ref-Roberts2004_20-0"​ class="​reference">​[20]</​sup> ​ Một nghiên cứu nhỏ đã chỉ ra rằng quá trình thiến y tế làm giảm nồng độ hormone trong máu và tuyến tiền liệt không đồng đều, ít ảnh hưởng đến nồng độ testosterone và dihydrotestosterone <sup id="​cite_ref-Page2006_21-0"​ class="​reference">​ [21] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong khi có một số bằng chứng cho thấy estrogen có thể đóng vai trò trong nguyên nhân gây bệnh BPH, hiệu ứng này dường như được trung gian chủ yếu thông qua chuyển đổi nội tiết tố androgen thành estrogen trong mô tuyến tiền liệt chứ không phải là ảnh hưởng trực tiếp của estrogen. <sup id="​cite_ref-Ho2008_22-0"​ class="​reference">​[22]</​sup> ​ Trong nghiên cứu chó <i> in vivo </​i>​việc giảm đáng kể nồng độ androgen nhưng để lại mức estrogen không đổi, gây ra đáng kể <sup id="​cite_ref-Niu2003_23-0"​ class="​reference">​[23]</​sup> ​ Các nghiên cứu tìm kiếm mối tương quan giữa tăng sản tuyến tiền liệt và nồng độ estrogen trong huyết thanh ở người thường không biểu hiện. <sup id="​cite_ref-Roberts2004_20-1"​ class="​reference">​ [20] </​sup>​ <sup id="​cite_ref-Ansari2008_24-0"​ class="​reference">​ [24] </​sup>​ </​p><​p>​ Năm 2008 , Gat và cộng sự. xuất bản bằng chứng rằng BPH là do thất bại trong hệ thống thoát nước tĩnh mạch tinh trùng dẫn đến tăng áp lực thủy tĩnh và nồng độ testosterone trong nước tăng hơn 100 lần so với nồng độ trong huyết thanh <sup id="​cite_ref-pmid18811916_25-0"​ class="​reference">​[25]</​sup> ​  Nếu được xác nhận, cơ chế này giải thích tại sao mức độ androgen huyết thanh dường như không tương quan với BPH và tại sao cho testosterone ngoại sinh sẽ không tạo ra nhiều khác biệt.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Diet">​ Chế độ ăn uống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Các nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn kiêng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của BPH, nhưng cần nghiên cứu thêm để làm rõ mối quan hệ quan trọng. <sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup> ​ lượng protein có thể là một yếu tố trong sự phát triển của BPH. Đàn ông trên 60 tuổi ở khu vực nông thôn có tỷ lệ BPH lâm sàng rất thấp, trong khi đàn ông sống ở các thành phố và tiêu thụ nhiều protein động vật hơn thì tỷ lệ mắc bệnh cao hơn <sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup><​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup>​ . Kết hợp âm tính với việc uống rượu, nhưng một mối liên hệ dương tính yếu với lượng thịt bò. <sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup> ​  Trong một nghiên cứu thuần tập tương lai lớn ở Mỹ (Nghiên cứu theo dõi chuyên gia y tế), các nhà điều tra báo cáo mối liên hệ khiêm tốn giữa BPH (nam giới có triệu chứng mạnh của BPH) hoặc có bằng chứng dịch tễ học liên kết BPH với hội chứng chuyển hóa (béo phì đồng thời, chuyển hóa glucose bị suy yếu và bệnh tiểu đường, nồng độ triglyceride cao, mức cholesterol mật độ thấp cao). <sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Degeneration">​ Sự thoái hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính là bệnh liên quan đến tuổi tác. Lý thuyết lão hóa tích lũy sai lệch <sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup><​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup> ​  cho thấy sự phát triển của tăng sản tuyến tiền liệt lành tính là hậu quả của xơ hóa và làm suy yếu mô cơ ở tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup> ​ Mô cơ là quan trọng trong chức năng của tuyến tiền liệt, và cung cấp lực cho bài tiết chất lỏng được sản xuất bởi tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, các cơn co thắt và giãn nở liên tục của myofibers sẽ không tránh khỏi gây thương tích và phá hủy myofibers. Myofibers có tiềm năng tái sinh thấp; do đó, sợi collagen cần phải được sử dụng để thay thế các myofibers bị hỏng. Sự sai lệch như vậy làm cho mô cơ yếu hoạt động, và chất lỏng tiết ra bởi các tuyến không thể bài tiết hoàn toàn. Sau đó, sự tích tụ chất lỏng trong các tuyến làm tăng sức đề kháng của các mô cơ trong các chuyển động của các cơn co thắt và giãn nở, và ngày càng nhiều myofibers sẽ bị phá vỡ và thay thế bằng các sợi collagen.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Pathophysiology">​ Sinh lý bệnh học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Benign_prostate_hyperplasia.jpg/​220px-Benign_prostate_hyperplasia.jpg"​ width="​220"​ height="​195"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Benign_prostate_hyperplasia.jpg/​330px-Benign_prostate_hyperplasia.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0a/​Benign_prostate_hyperplasia.jpg/​440px-Benign_prostate_hyperplasia.jpg 2x" data-file-width="​2070"​ data-file-height="​1832"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Làm tăng sản tuyến tiền liệt </​div></​div></​div>​
 +<p> Khi đàn ông già đi, các enzym aromatase và 5-alpha reductase tăng hoạt động. Aromatase và 5-alpha reductase có trách nhiệm chuyển đổi hormone androgen thành estrogen và dihydrotestosterone,​ tương ứng. Sự trao đổi chất của kích thích tố androgen dẫn đến giảm testosterone nhưng tăng nồng độ DHT và estrogen.
 +</​p><​p>​ Cả hai tế bào biểu mô tuyến và các tế bào hình thành (bao gồm cả sợi cơ) đều trải qua tăng sản trong BPH. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-12"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Hầu hết các nguồn đều đồng ý rằng hai mô, tăng sản stromal chiếm ưu thế, nhưng tỷ lệ chính xác của hai không rõ ràng. [19659089]: 694 </​sup>​ </​p><​p>​ Giải phẫu các thùy trung bình và bên thường được mở rộng, do thành phần tuyến của chúng cao. Các thùy trước có ít trong cách của mô tuyến và hiếm khi mở rộng. (Ung thư biểu mô tuyến tiền liệt thường xảy ra ở thùy hậu môn - do đó khả năng phân biệt một phác đồ bất thường trên mỗi lần khám trực tràng). Các dấu hiệu vi mô sớm nhất của BPH thường bắt đầu từ tuổi 30 đến 50 tuổi trong PUG, sau hậu môn của niệu đạo gần nhất <sup id="​cite_ref-Wasserman_35-1"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup>:​ 694 </​sup>​ Trong BPH, phần lớn sự tăng trưởng xảy ra trong vùng chuyển tiếp ( TZ) của tuyến tiền liệt <sup id="​cite_ref-Wasserman_35-2"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup>:​ 694 </​sup>​ Ngoài hai khu vực cổ điển này, vùng ngoại vi (PZ) cũng liên quan đến một mức độ thấp hơn. <sup id="​cite_ref-Wasserman_35-3"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup>:​ 695 </​sup>​ Ung thư tuyến tiền liệt thường xảy ra trong PZ. Tuy nhiên, các nốt BPH, thường từ TZ thường sinh thiết để loại trừ ung thư trong TZ <sup id="​cite_ref-Wasserman_35-4"​ class="​reference">​[35]</​sup><​sup>:​ 695 </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Diagnosis">​ Chẩn đoán </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Chẩn đoán lâm sàng của BPH dựa trên lịch sử LUTS (các triệu chứng đường tiết niệu thấp hơn), khám trực tràng kỹ thuật số, và loại trừ các nguyên nhân khác có dấu hiệu và triệu chứng tương tự. Mức độ LUTS không nhất thiết phải tương ứng với kích thước của tuyến tiền liệt. Một tuyến tiền liệt mở rộng trên khám trực tràng là đối xứng và mịn hỗ trợ chẩn đoán BPH <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-13"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Tuy nhiên, nếu tuyến tiền liệt cảm thấy không đối xứng, chắc chắn hoặc nốt, điều này làm tăng mối quan tâm đối với ung thư tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-14"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ </​p><​p>​ Phân tích nước tiểu thường được thực hiện khi LUTS có mặt và BPH bị nghi ngờ đánh giá các dấu hiệu nhiễm trùng đường tiết niệu, glucose trong nước tiểu (gợi ý tiểu đường), hoặc protein trong nước tiểu (gợi ý về bệnh thận). [19659100] Xét nghiệm máu bao gồm xét nghiệm chức năng thận và kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thường được yêu cầu đánh giá tổn thương thận và ung thư tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-16"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Tuy nhiên, việc kiểm tra nồng độ PSA trong máu để sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt là không đáng kể. BPH. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-17"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Bướu tuyến tiền liệt tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tiền liệt đều có khả năng làm tăng nồng độ PSA trong máu và độ cao PSA không thể phân biệt hai điều kiện này một cách tốt. [19659103] Nếu mức PSA được kiểm tra và cao, thì điều tra thêm sẽ được đảm bảo. Các biện pháp bao gồm mật độ PSA, PSA miễn phí, kiểm tra trực tràng và siêu âm trực tràng có thể hữu ích trong việc xác định xem tăng PSA có phải là do BPH hay ung thư tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-19"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Xét nghiệm siêu âm tinh hoàn, tuyến tiền liệt và thận thường được thực hiện, một lần nữa loại trừ ung thư và hydronephrosis.
 +</​p><​p>​ Các bảng câu hỏi đã được xác nhận như Chỉ số Triệu chứng Hiệp hội Tiết niệu Mỹ (AUA-SI), Điểm số Triệu chứng Tuyến tiền liệt Quốc tế (I-PSS), và gần đây điểm số UWIN (tính cấp bách, dòng yếu, không đầy đủ, và tiểu đêm) hữu ích <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-20"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup><​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Differential_diagnosis">​ Chẩn đoán phân biệt </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Medical_conditions">​ Điều kiện y tế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659110ChẩnđoánphânbiệtLUTSrộngvàbaogồmnhiềubệnhkhácnhaurốiloạnthầnkinhvàcácbệnhkháccủabàngquangniệuđạovàtiềnliệttuyếnnhưungthưbàngquangnhiễmtrùngđườngtiếtniệuhẹpniệuđạosỏiniệuđạoviêmtuyếntiềnliệtmãntínhvàUngthưtuyếntiềnliệt<​sup id="​cite_ref-Kim2016_2-21"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Bàng quang thần kinh có thể gây bí tiểu và gây ra các triệu chứng tương tự như của BPH. Điều này có thể xảy ra như là kết quả của co thắt không đồng nhất của cơ bàng quang hoặc suy giảm trong thời gian co cơ bàng quang và thư giãn cơ vòng niệu đạo. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-22"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ và tổn thương tủy sống cũng như các rối loạn của hệ thần kinh ngoại vi như đái tháo đường, thiếu hụt vitamin B12 và tổn thương dây thần kinh do rượu gây ra. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-23"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Cá nhân bị suy tim thường trải qua giấc ngủ ban đêm đi tiểu do tái phân phối chất lỏng tích tụ <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-24"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Medications">​ Thuốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Một số loại thuốc có thể làm tăng khó khăn tiểu tiện bằng cách tăng sức đề kháng của bàng quang bằng cách tăng trương lực cơ trơn ở tuyến tiền liệt hoặc cổ bàng quang và đóng góp LUTS. [19659117] Thuốc chủ vận alpha-adrenergic,​ chẳng hạn như thuốc thông mũi với pseudoephedrine có thể làm tăng bàng quang outl <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-26"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Ngược lại, thuốc chẹn kênh calci và thuốc kháng cholinergic có thể làm trầm trọng thêm sự tiết niệu bằng cách thúc đẩy giãn cơ bàng quang. <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-27"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Thuốc lợi tiểu như thuốc lợi tiểu quai (ví dụ furosemide) hoặc thiazide (ví dụ, chlorthalidone) có thể gây ra hoặc trầm trọng hơn <sup id="​cite_ref-Kim2016_2-28"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​center/>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Management">​ Quản lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Lifestyle">​ Phong cách sống </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thay đổi lối sống để giải quyết các triệu chứng của BPH bao gồm hoạt động thể chất, <sup id="​cite_ref-38"​ class="​reference">​[38]</​sup> ​ giảm lượng nước uống trước khi đi ngủ, kiểm soát việc tiêu thụ rượu và các sản phẩm có chứa caffein và tuân theo lịch trình làm mất hiệu lực theo thời gian. Bệnh nhân cũng có thể cố gắng tránh các sản phẩm và thuốc có đặc tính kháng acetylcholin có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng giữ bí tiểu của BPH, bao gồm thuốc kháng histamin, thuốc thông mũi, thuốc phiện và thuốc chống trầm cảm ba vòng; <sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Voiding_position">​ Thay đổi vị trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Bỏ vị trí khi đi tiểu có thể ảnh hưởng đến các thông số urodynamic (tốc độ dòng chảy tiết niệu, thời gian làm mất hiệu lực <sup id="​cite_ref-40"​ class="​reference">​[40]</​sup> ​ Một phân tích meta không tìm thấy sự khác biệt giữa vị trí đứng và ngồi cho nam giới khỏe mạnh, nhưng đối với nam giới cao tuổi có triệu chứng đường tiết niệu thấp hơn, làm mất hiệu lực ở tư thế ngồi: <sup id="​cite_ref-41"​ class="​reference">​[41]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​ làm giảm lưu lượng nước tiểu tối đa </li>
 +<li> tăng lưu lượng tiết niệu tối đa, so sánh với can thiệp dược lý </li>
 +<li> giảm thời gian làm mất hiệu lực </​li></​ul><​p>​ Tiểu sử động lực học này liên quan đến nguy cơ biến chứng tiết niệu thấp hơn, chẳng hạn như viêm bàng quang và sỏi bàng quang.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Medications_2">​ Thuốc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Hai loại thuốc chính để quản lý BPH là thuốc chẹn alpha và thuốc ức chế 5-reductase. <sup id="​cite_ref-42"​ class="​reference">​[42]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Alpha_blockers">​ Thuốc chẹn alpha </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Chọn lọc α <sub> 1 </​sub>​ -bộ khóa là lựa chọn phổ biến nhất cho liệu pháp ban đầu. <sup id="​cite_ref-Roehrborn2007_43-0"​ class="​reference">​[43]</​sup><​sup id="​cite_ref-Black2006_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup><​sup id="​cite_ref-Hutchison2007_45-0"​ class="​reference">​[45]</​sup> ​ Chúng bao gồm alfuzosin, <sup id="​cite_ref-MacDonald2005_46-0"​ class="​reference">​[46]</​sup><​sup id="​cite_ref-Roehrborn2001_47-0"​ class="​reference">​[47]</​sup>​ doxazosin, <sup id="​cite_ref-MacDonald2004_48-0"​ class="​reference">​[48]</​sup>​ silodosin, tamsulosin và terazosin. Họ có lợi ích từ nhỏ đến trung bình <sup id="​cite_ref-49"​ class="​reference">​[49]</​sup> ​ Tất cả năm đều có hiệu quả như nhau nhưng có các hiệu ứng phụ hơi khác nhau. <sup id="​cite_ref-Djavan1999_50-0"​ class="​reference">​[50]</​sup> ​ Thuốc chẹn alpha thư giãn cơ trơn ở tuyến tiền liệt và cổ bàng quang, do đó làm giảm sự tắc nghẽn của dòng nước tiểu. Tác dụng phụ thường gặp của thuốc chẹn alpha bao gồm hạ huyết áp thế đứng (cơn sốt đầu hoặc thần kinh chóng mặt khi đứng lên hoặc kéo dài), thay đổi xuất tinh, rối loạn chức năng cương dương, <sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup> ​ đau đầu, nghẹt mũi và suy nhược.
 +</​p><​p>​ Tamsulosin và silodosin là các thuốc chẹn thụ thể α1 chọn lọc có khuynh hướng gắn kết với thụ thể α1A ở tuyến tiền liệt thay vì thụ thể α1B trong mạch máu. Các thuốc chẹn thụ thể α1 ít chọn lọc hơn như terazosin và doxazosin có thể làm hạ huyết áp. Thuốc prazosin ức chế α1-adrenergic cũ hơn, ít chọn lọc hơn không phải là lựa chọn đầu tiên cho huyết áp cao hoặc tăng sản tuyến tiền liệt; nó là một lựa chọn cho những bệnh nhân có mặt cả hai vấn đề cùng một lúc. Các thuốc ức chế alpha không chọn lọc cũ hơn như phenoxybenzamine không được khuyến cáo để kiểm soát BPH. <sup id="​cite_ref-pmid12853821_52-0"​ class="​reference">​[52]</​sup> ​ Các thuốc chẹn alpha không chọn lọc như terazosin và doxazosin cũng có thể cần điều chỉnh liều chậm vì chúng có thể làm giảm huyết áp và gây ra ngất ( ngất xỉu) nếu đáp ứng với thuốc quá mạnh.
 +</p>
 +<​h4><​span id="​5.CE.B1-Reductase_inhibitors"/><​span class="​mw-headline"​ id="​5α-Reductase_inhibitors">​ Thuốc ức chế 5α-Reductase </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Thuốc ức chế 5α-reductase finasteride và dutasteride cũng có thể được sử dụng ở nam giới có BPH. <sup id="​cite_ref-Blankstein2016_53-0"​ class="​reference">​[53]</​sup> ​ Những thuốc này ức chế men 5α-reductase , từ đó, ức chế sản xuất DHT, một loại hormone chịu trách nhiệm mở rộng tuyến tiền liệt. Các hiệu ứng có thể mất nhiều thời gian hơn so với các thuốc chẹn alpha, nhưng chúng tồn tại trong nhiều năm. <sup id="​cite_ref-Roehrborn2004_54-0"​ class="​reference">​[54]</​sup> ​ Khi được sử dụng cùng với thuốc chẹn alpha, không có lợi ích nào được báo cáo trong các thử nghiệm ngắn hạn, nhưng trong một nghiên cứu dài hạn (3-4 năm) giảm tiến triển BPH sang tiết niệu cấp tính và phẫu thuật hơn là chỉ với một trong hai tác nhân, đặc biệt là ở những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng hơn và tuyến tiền liệt lớn hơn <sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup><​sup id="​cite_ref-ReferenceB_56-0"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-pmid16406915_57-0"​ class="​reference">​[57]</​sup> ​ Các thử nghiệm khác đã xác nhận giảm triệu chứng, trong vòng 6 tháng trong một thử nghiệm <sup id="​cite_ref-ReferenceB_56-1"​ class="​reference">​[56]</​sup><​sup id="​cite_ref-58"​ class="​reference">​[58]</​sup> ​ Các thuốc ức chế 5α-reductase chống chỉ định ở phụ nữ mang thai vì tính gây quái thai của chúng do sự can thiệp chuyển hóa testosterone của thai nhi, và Để đề phòng, phụ nữ mang thai không nên cầm các viên thuốc nghiền nát hoặc bị vỡ. <sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup></​p>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Others">​ Những người khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<p> Antimuscarinics như tolterodi ne cũng có thể được sử dụng, đặc biệt là kết hợp với thuốc chẹn alpha <sup id="​cite_ref-Kaplan2006_62-0"​ class="​reference">​[62]</​sup> ​ Chúng hoạt động bằng cách giảm hiệu ứng acetylcholine trên cơ trơn của bàng quang, do đó giúp kiểm soát các triệu chứng của bàng quang hoạt động quá mức. <sup id="​cite_ref-63"​ class="​reference">​ [63] </​sup>​ [19659057Phosphodiesterase-5ứcchếnhưsildenafilcitratechothấymộtsốcứutrợcótriệuchứngchothấymộtnguyênnhânphổbiếncóthểvớirốiloạnchứcnăngcươngdương<​sup id="​cite_ref-pmid17296414_64-0"​ class="​reference">​[64]</​sup>​ Tadalafil đã được xem xét sau đó bị từ chối bởi NICE ở Anh để điều trị các triệu chứng liên quan đến BPH. <sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup> ​ Năm 2011 , Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đã phê duyệt tadalafil để điều trị các dấu hiệu và triệu chứng của tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, và để điều trị BPH và rối loạn chức năng cương dương (ED), khi các điều kiện xảy ra đồng thời <sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Self-catheterization">​ Tự đặt ống thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Thông tiểu đường tiểu liên tục được sử dụng để làm giảm bàng quang ở những người bị bí tiểu. Tự đặt ống thông là một lựa chọn trong BPH khi khó khăn hoặc không thể hoàn toàn trống rỗng bàng quang. <sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup>​ Nhiễm trùng đường tiết niệu là biến chứng thường gặp nhất của việc đặt ống thông liên tục. <sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup> ​ Một số kỹ thuật và loại catheter có sẵn, bao gồm cả vô trùng ( sử dụng một lần) và các ống thông sạch (nhiều lần sử dụng), nhưng, dựa trên thông tin hiện tại, không ai vượt trội hơn những người khác trong việc giảm tỷ lệ nhiễm trùng đường tiểu. <sup id="​cite_ref-69"​ class="​reference">​[69]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Surgery">​ Phẫu thuật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659170] Tuyến tiền liệt với một thùy trung bình lớn phồng lên trên. Một dụng cụ bằng kim loại được đặt trong niệu đạo (đi qua tuyến tiền liệt). Mẫu vật này dài gần 7 cm với khối lượng khoảng 60 cm khối trên siêu âm trực tràng và đã được loại bỏ trong một thủ thuật Hryntschak hoặc cắt bỏ tuyến tiền liệt chuyển (loại bỏ tuyến tiền liệt qua bàng quang) để tăng sản tuyến tiền liệt lành tính </​div></​div></​div>​
 +<p> Nếu điều trị y tế không hiệu quả một người có thể thử các liệu pháp dựa trên văn phòng hoặc cắt bỏ tuyến tiền liệt của tuyến tiền liệt (TURP), có thể cần phẫu thuật. Các kỹ thuật phẫu thuật được sử dụng bao gồm:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Cắt tuyến tiền liệt mở: thường không được thực hiện ngày nay, ngay cả khi kết quả rất tốt </li>
 +<li> Cắt bỏ tuyến giáp của tuyến tiền liệt (TURP): tiêu chuẩn vàng. </li>
 +<li> Vết rạch Transurethral của tuyến tiền liệt (TUIP): hiếm khi được thực hiện; Kỹ thuật này tương tự như TURP nhưng ít dứt khoát hơn </li>
 +<li> Sự bốc hơi (laser) quang hợp của tuyến tiền liệt (PVP): điều trị thông thường </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Endovascular">​ Endovascular </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> <sup id="​cite_ref-pmid28032133_70-0"​ class="​reference">​[70]</​sup> ​ Thông qua các ống thông, các đại lý embolic được giải phóng trong các nhánh chính của động mạch tuyến tiền liệt, để làm giảm kích thước của tuyến tiền liệt, do đó làm giảm <sup id="​cite_ref-pmid27019980_71-0"​ class="​reference">​[71]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Alternative_medicine">​ Thuốc thay thế </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<p> Trong khi các biện pháp thảo dược thường được sử dụng, đánh giá năm 2016 cho thấy chúng không tốt hơn giả dược. <sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup>​ Saw palmetto extract from <i> Serenoa repens </​i>​trong khi một trong những phổ biến nhất được sử dụng, là không tốt hơn so với giả dược trong cả hai giảm triệu chứng và giảm kích thước tuyến tiền liệt. <sup id="​cite_ref-pmid16467543_73-0"​ class="​reference">​[73]</​sup><​sup id="​cite_ref-pmid18423748_74-0"​ class="​reference">​[74]</​sup><​sup id="​cite_ref-Cochrane2012_75-0"​ class="​reference">​[75]</​sup> ​ Các loại thuốc thảo dược khác bao gồm beta-sitosterol <sup id="​cite_ref-Wilt1999_76-0"​ class="​reference">​[76]</​sup> ​ từ <i> Hypoxis rooperi </i> (Cỏ sao châu Phi) và pygeum (chiết xuất từ ​​vỏ của <i> Prunus africana </​i>​),​ <sup id="​cite_ref-Wilt1998_77-0"​ class="​reference">​[77]</​sup> ​ trong khi có ít hỗ trợ đáng kể cho hiệu quả của hạt bí ngô (<i> Cucurbita pepo </i>) Một nghiên cứu có hệ thống về các loại thuốc thảo dược Trung Quốc cho thấy chất lượng nghiên cứu không đủ để chỉ ra bất kỳ ưu thế nào đối với thuốc tây. <sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Epidemiology">​ Dịch tễ học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg/​300px-Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg.png"​ width="​300"​ height="​132"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg/​450px-Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7c/​Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg/​600px-Benign_prostatic_hypertrophy_world_map_-_DALY_-_WHO2004.svg.png 2x" data-file-width="​940"​ data-file-height="​415"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Năm cuộc sống được điều chỉnh cho người khuyết tật cho tăng sản tuyến tiền liệt lành tính trên 100.000 người trong năm 2004. <sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup><​div class="​refbegin columns references-column-count references-column-count-3"​ style="​-moz-column-count:​ 3; -webkit-column-count:​ 3; column-count:​ 3;">​ <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #b3b3b3; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ không có dữ liệu </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffff65; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ dưới 20 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #fff200; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 20–28 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffdc00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 28–36 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffc600; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 36–44 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ffb000; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 44–52 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff9a00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 52–60 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff8400; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 60–68 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff6e00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 68–76 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff5800; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 76–84 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff4200; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 84–92 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #ff2c00; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ 92–100 </p> <​p><​span class="​legend-color"​ style="​display:​inline-block;​ width:​1.5em;​ height:​1.5em;​ margin:1px 0; border:1px solid black; background-color:​ #cb0000; color:​black;​ font-size:​100%;​ text-align:​center;">​ </​span>​ Hơn 100 </p> </​div>​ </​div></​div></​div>​
 +<p> Toàn cầu, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính ảnh hưởng đến khoảng 210 triệu nam giới vào năm 2010 (6% dân số). <sup id="​cite_ref-pmid23245607_81-0"​ class="​reference">​ [81] </​sup>​ </​p><​p>​ Tuyến tiền liệt trở nên lớn hơn ở hầu hết đàn ông khi họ già đi. Đối với một người đàn ông không có triệu chứng của 46 năm, nguy cơ phát triển BPH trong 30 năm tới là 45%. Tỷ lệ mắc bệnh tăng từ 3 trường hợp trên 1000 người đàn ông trong độ tuổi 45–49 năm, lên 38 ca / ​​1000 nam-năm vào tuổi 75–79. Trong khi tỷ lệ phổ biến là 2,7% đối với nam giới trong độ tuổi 45-49, tỷ lệ này tăng lên 24% vào tuổi 80. <sup id="​cite_ref-pmid12361895_82-0"​ class="​reference">​[82]</​sup></​p>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap mw-references-columns"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-NIH2014-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ [19659209] e </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ f </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ g </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ h </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ i </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ j </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ k </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ l </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ m </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ n </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ o </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ p </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ q </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Mở rộng tuyến tiền liệt (Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính)&​quot;​. <i> NIDDK </i>. Tháng 9 năm 2014. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 10 năm 2017 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 19 tháng 10 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=NIDDK&​rft.atitle=Prostate+Enlargement+%28Benign+Prostatic+Hyperplasia%29&​rft.date=2014-09&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.niddk.nih.gov%2Fhealth-information%2Furologic-diseases%2Fprostate-problems%2Fprostate-enlargement-benign-prostatic-hyperplasia&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Kim2016-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ f </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ g </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ h </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ i </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ j </b> </i> </​sup>​ [19659209] k </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ l </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ m </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ n </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ o </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ p </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ q </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ r </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ s </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ t </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ u </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ v </b> </i> </​sup>​ [19659209] w </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ x </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ y </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ z </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ aa </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ ab </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ ac </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Kim, EH; Larson, JA; Andriole, GL (2016). &​quot;​Quản lý tăng sản tuyến tiền liệt lành tính&​quot;​. <i> Đánh giá hàng năm về Y học </i> (Đánh giá). <b> 67 </b>: 137–51. doi: 10.1146 / annurev-med-063014-123902. PMID 26331999. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Annual+Review+of+Medicine&​rft.atitle=Management+of+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=67&​rft.pages=137-51&​rft.date=2016&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1146%2Fannurev-med-063014-123902&​rft_id=info%3Apmid%2F26331999&​rft.aulast=Kim&​rft.aufirst=EH&​rft.au=Larson%2C+JA&​rft.au=Andriole%2C+GL&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-GBD2015Pre-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ GBD 2015 Tỷ lệ mắc và chấn thương và tỷ lệ mắc bệnh và chấn thương, cộng tác viên. (8 tháng 10 năm 2016). &​quot;​Tỷ lệ, tỷ lệ, và năm sống toàn cầu, khu vực và quốc gia đã bị khuyết tật cho 310 bệnh tật và thương tích, 1990–2015:​ một phân tích có hệ thống cho Nghiên cứu bệnh tật toàn cầu năm 2015&​quot;​. <i> Lancet </i>. <b> 388 </b> (10053): 1545–1602. doi: 10.1016 / S0140-6736 (16) 31678-6. PMC <span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​ 5055577 </​span>​. PMID 27733282. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Lancet&​rft.atitle=Global%2C+regional%2C+and+national+incidence%2C+prevalence%2C+and+years+lived+with+disability+for+310+diseases+and+injuries%2C+1990%E2%80%932015%3A+a+systematic+analysis+for+the+Global+Burden+of+Disease+Study+2015.&​rft.volume=388&​rft.issue=10053&​rft.pages=1545-1602&​rft.date=2016-10-08&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC5055577&​rft_id=info%3Apmid%2F27733282&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0140-6736%2816%2931678-6&​rft.aulast=GBD+2015+Disease+and+Injury+Incidence+and+Prevalence&​rft.aufirst=Collaborators.&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC5055577&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Chang, RT; Kirby, R; Challacombe,​ BJ (tháng 4 năm 2012). &​quot;​Có mối liên hệ nào giữa BPH và ung thư tuyến tiền liệt không?&​quot;​. <i> Học viên </i>. <b> 256 </b>: 13–6, 2. PMID 22792684. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Practitioner&​rft.atitle=Is+there+a+link+between+BPH+and+prostate+cancer%3F&​rft.volume=256&​rft.pages=13-6%2C+2&​rft.date=2012-04&​rft_id=info%3Apmid%2F22792684&​rft.aulast=Chang&​rft.aufirst=RT&​rft.au=Kirby%2C+R&​rft.au=Challacombe%2C+BJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation"><​i>​ Giảm triệu chứng đường tiết niệu ở nam giới: quản lý </​i>​NICE (Viện Y tế và Chăm sóc Xuất sắc) </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Lower+urinary+tract+symptoms+in+men%3A+management&​rft.pub=NICE+%28National+Institute+for+Health+and+Care+Excellence%29&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Không kiểm soát thôi thúc&​quot;​. <i> MedlinePlus </i>. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 26 tháng 10 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=MedlinePlus&​rft.atitle=Urge+incontinence&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F001270.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Trắng, JM; O&#​39;​Brien,​ DP; Walker, HK; Hall, WD; Hurst, JW (1990). &​quot;​Không kiểm soát và bất thường dòng&​quot;​. PMID 21250138. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Incontinence+and+Stream+Abnormalities&​rft.date=1990&​rft_id=info%3Apmid%2F21250138&​rft.aulast=White&​rft.aufirst=JM&​rft.au=O%27Brien%2C+DP&​rft.au=Walker%2C+HK&​rft.au=Hall%2C+WD&​rft.au=Hurst%2C+JW&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Robinson, J (11 tháng 2 năm 2008). &​quot;​Sau khi đọc sách ở nam giới: nguyên nhân và điều trị&​quot;​. <i> Tiêu chuẩn điều dưỡng (Royal College of Nursing (Anh): 1987) </i>. <b> 22 </b> (30): 43–6. doi: 10.7748 / ns2008.04.22.30.43.c6440. PMID 18459613. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Nursing+standard+%28Royal+College+of+Nursing+%28Great+Britain%29+%3A+1987%29&​rft.atitle=Post-micturition+dribble+in+men%3A+causes+and+treatment.&​rft.volume=22&​rft.issue=30&​rft.pages=43-6&​rft.date=2008-02-11&​rft_id=info%3Adoi%2F10.7748%2Fns2008.04.22.30.43.c6440&​rft_id=info%3Apmid%2F18459613&​rft.aulast=Robinson&​rft.aufirst=J&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Sarma, AV; Wei, JT (ngày 19 tháng 7 năm 2012). &​quot;​Thực hành lâm sàng. Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính và các triệu chứng đường tiết niệu thấp hơn&​quot;​. <i> Tạp chí Y học New England </i>. <b> 367 </b> (3): 248–57. doi: 10.1056 / nejmcp1106637. PMID 22808960. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+New+England+Journal+of+Medicine&​rft.atitle=Clinical+practice.+Benign+prostatic+hyperplasia+and+lower+urinary+tract+symptoms.&​rft.volume=367&​rft.issue=3&​rft.pages=248-57&​rft.date=2012-07-19&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1056%2Fnejmcp1106637&​rft_id=info%3Apmid%2F22808960&​rft.aulast=Sarma&​rft.aufirst=AV&​rft.au=Wei%2C+JT&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đi tiểu - khó khăn với dòng chảy&​quot;​. <i> MedlinePlus </i>. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 10 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=MedlinePlus&​rft.atitle=Urination+%E2%80%93+difficulty+with+flow&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F003143.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Đi tiểu - đau đớn&​quot;​. <i> MedlinePlus </i>. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 10 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=MedlinePlus&​rft.atitle=Urination+%E2%80%93+painful&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F003145.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Bắc nghẽn ổ cắm bàng quang&​quot;​. <i> MedlinePlus </i>. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 10 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 26 tháng 10 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=MedlinePlus&​rft.atitle=Bladder+outlet+obstruction&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.nlm.nih.gov%2Fmedlineplus%2Fency%2Farticle%2F002238.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Carlos, J; Almeida, Flavio (tháng 7 năm 2008). &​quot;​Khối lượng tiết niệu còn lại và Nhiễm trùng đường tiết niệu- khi nào chúng được liên kết?&​quot;​. <i> Tạp chí Tiết niệu </i>. <b> 180 </b> (1): 182–185. doi: 10.1016 / j.juro.2008.03.044. PMID 18499191 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 1 tháng 2 </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=Residual+Urinary+Volume+and+Urinary+Tract+Infection-+when+are+they+linked%3F&​rft.volume=180&​rft.issue=1&​rft.pages=182-185&​rft.date=2008-07&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.juro.2008.03.044&​rft_id=info%3Apmid%2F18499191&​rft.aulast=Carlos&​rft.aufirst=J&​rft.au=Almeida%2C+Flavio&​rft_id=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.juro.2008.03.044&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​ Wu, CP; Gu, FL (1991). &​quot;​Tuyến tiền liệt trong thái giám&​quot;​. <​i>​Prog Clin Biol Res</​i>​. <​b>​370</​b>:​ 249–55. PMID 1924456.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Prog+Clin+Biol+Res&​rft.atitle=The+prostate+in+eunuchs&​rft.volume=370&​rft.pages=249-55&​rft.date=1991&​rft_id=info%3Apmid%2F1924456&​rft.aulast=Wu&​rft.aufirst=CP&​rft.au=Gu%2C+FL&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Testosterone and Aging: Clinical Research Directions&​quot;​. NCBI Bookshelf. Archived from the original on 5 November 2017<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 February</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Testosterone+and+Aging%3A+Clinical+Research+Directions.&​rft.pub=NCBI+Bookshelf&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fbooks%2FNBK216175%2F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Proscar (finisteride) Prescribing Information&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​FDA – Drug Documents</​i>​. Merck and Company. Archived <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ from the original on 3 March 2016<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 March</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=FDA+%E2%80%93+Drug+Documents&​rft.atitle=Proscar+%28finisteride%29+Prescribing+Information&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.accessdata.fda.gov%2Fdrugsatfda_docs%2Flabel%2F2010%2F020180s037lbl.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Bartsch,​ G; Rittmaster, RS; Klocker, H (2002). &​quot;​Dihydrotestosterone and the concept of 5alpha-reductase inhibition in human benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​World J Urol</​i>​. <​b>​19</​b>​ (6): 413–25. doi:​10.1007/​s00345-002-0248-5. PMID 12022710.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=World+J+Urol&​rft.atitle=Dihydrotestosterone+and+the+concept+of+5alpha-reductase+inhibition+in+human+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=19&​rft.issue=6&​rft.pages=413-25&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs00345-002-0248-5&​rft_id=info%3Apmid%2F12022710&​rft.aulast=Bartsch&​rft.aufirst=G&​rft.au=Rittmaster%2C+RS&​rft.au=Klocker%2C+H&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Feldman2001-18"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Feldman,​ Brian J.; Feldman, David (2001). &​quot;​The development of androgen-independent prostate cancer&​quot;​. <​i>​Nature Reviews Cancer</​i>​. <​b>​1</​b>​ (1): 34–45. doi:​10.1038/​35094009. PMID 11900250.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Nature+Reviews+Cancer&​rft.atitle=The+development+of+androgen-independent+prostate+cancer&​rft.volume=1&​rft.issue=1&​rft.pages=34-45&​rft.date=2001&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2F35094009&​rft_id=info%3Apmid%2F11900250&​rft.aulast=Feldman&​rft.aufirst=Brian+J.&​rft.au=Feldman%2C+David&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Lagiou1997-19"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Lagiou,​ Pagona; Mantzoros, Christos S.; Tzonou, Anastasia; Signorello, Lisa B.; Lipworth, Loren; Trichopoubs,​ Dimitrios (1997). &​quot;​Serum Steroids in Relation to Benign Prostatic Hyperplasia&​quot;​. <​i>​Oncology</​i>​. <​b>​54</​b>​ (6): 497–501. doi:​10.1159/​000227609. PMID 9394847.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Oncology&​rft.atitle=Serum+Steroids+in+Relation+to+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=54&​rft.issue=6&​rft.pages=497-501&​rft.date=1997&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1159%2F000227609&​rft_id=info%3Apmid%2F9394847&​rft.aulast=Lagiou&​rft.aufirst=Pagona&​rft.au=Mantzoros%2C+Christos+S.&​rft.au=Tzonou%2C+Anastasia&​rft.au=Signorello%2C+Lisa+B.&​rft.au=Lipworth%2C+Loren&​rft.au=Trichopoubs%2C+Dimitrios&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Roberts2004-20"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roberts,​ Rosebud O.; Jacobson, Debra J.; Rhodes, Thomas; Klee, George G.; Leiber, Michael M.; Jacobsen, Steven J. (2004). &​quot;​Serum sex hormones and measures of benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​The Prostate</​i>​. <​b>​61</​b>​ (2): 124–31. doi:​10.1002/​pros.20080. PMID 15305335.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Prostate&​rft.atitle=Serum+sex+hormones+and+measures+of+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=61&​rft.issue=2&​rft.pages=124-31&​rft.date=2004&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2Fpros.20080&​rft_id=info%3Apmid%2F15305335&​rft.aulast=Roberts&​rft.aufirst=Rosebud+O.&​rft.au=Jacobson%2C+Debra+J.&​rft.au=Rhodes%2C+Thomas&​rft.au=Klee%2C+George+G.&​rft.au=Leiber%2C+Michael+M.&​rft.au=Jacobsen%2C+Steven+J.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Page2006-21"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Page,​ S. T.; Lin, D. W.; Mostaghel, E. A.; Hess, D. L.; True, L. D.; Amory, J. K.; Nelson, P. S.; Matsumoto, A. M.; Bremner, W. J. (2006). &​quot;​Persistent Intraprostatic Androgen Concentrations after Medical Castration in Healthy Men&​quot;​. <​i>​Journal of Clinical Endocrinology &amp; Metabolism</​i>​. <​b>​91</​b>​ (10): 3850–6. doi:​10.1210/​jc.2006-0968. PMID 16882745.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Clinical+Endocrinology+%26+Metabolism&​rft.atitle=Persistent+Intraprostatic+Androgen+Concentrations+after+Medical+Castration+in+Healthy+Men&​rft.volume=91&​rft.issue=10&​rft.pages=3850-6&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1210%2Fjc.2006-0968&​rft_id=info%3Apmid%2F16882745&​rft.aulast=Page&​rft.aufirst=S.+T.&​rft.au=Lin%2C+D.+W.&​rft.au=Mostaghel%2C+E.+A.&​rft.au=Hess%2C+D.+L.&​rft.au=True%2C+L.+D.&​rft.au=Amory%2C+J.+K.&​rft.au=Nelson%2C+P.+S.&​rft.au=Matsumoto%2C+A.+M.&​rft.au=Bremner%2C+W.+J.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ho2008-22"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Ho,​ C. K M; Nanda, J.; Chapman, K. E; Habib, F. K (2008). &​quot;​Oestrogen and benign prostatic hyperplasia:​ effects on stromal cell proliferation and local formation from androgen&​quot;​. <​i>​Journal of Endocrinology</​i>​. <​b>​197</​b>​ (3): 483–91. doi:​10.1677/​JOE-07-0470. PMID 18492814.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Journal+of+Endocrinology&​rft.atitle=Oestrogen+and+benign+prostatic+hyperplasia%3A+effects+on+stromal+cell+proliferation+and+local+formation+from+androgen&​rft.volume=197&​rft.issue=3&​rft.pages=483-91&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1677%2FJOE-07-0470&​rft_id=info%3Apmid%2F18492814&​rft.aulast=Ho&​rft.aufirst=C.+K+M&​rft.au=Nanda%2C+J.&​rft.au=Chapman%2C+K.+E&​rft.au=Habib%2C+F.+K&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Niu2003-23"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Niu,​ YJ; Ma, TX; Zhang, J; Xu, Y; Han, RF; Sun, G (2003). &​quot;​Androgen and prostatic stroma&​quot;​. <​i>​Asian Journal of Andrology</​i>​. <​b>​5</​b>​ (1): 19–26. PMID 12646998.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Asian+Journal+of+Andrology&​rft.atitle=Androgen+and+prostatic+stroma&​rft.volume=5&​rft.issue=1&​rft.pages=19-26&​rft.date=2003&​rft_id=info%3Apmid%2F12646998&​rft.aulast=Niu&​rft.aufirst=YJ&​rft.au=Ma%2C+TX&​rft.au=Zhang%2C+J&​rft.au=Xu%2C+Y&​rft.au=Han%2C+RF&​rft.au=Sun%2C+G&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ansari2008-24"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Ansari,​ Mohammad Abduljalil; Begum, Dilruba; Islam, Fakhrul (2008). &​quot;​Serum sex steroids, gonadotrophins and sex hormone-binding globulin in prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Annals of Saudi Medicine</​i>​. <​b>​28</​b>​ (3): 174–8. doi:​10.4103/​0256-4947.51727. PMID 18500180.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Annals+of+Saudi+Medicine&​rft.atitle=Serum+sex+steroids%2C+gonadotrophins+and+sex+hormone-binding+globulin+in+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=28&​rft.issue=3&​rft.pages=174-8&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.4103%2F0256-4947.51727&​rft_id=info%3Apmid%2F18500180&​rft.aulast=Ansari&​rft.aufirst=Mohammad+Abduljalil&​rft.au=Begum%2C+Dilruba&​rft.au=Islam%2C+Fakhrul&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid18811916-25"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Gat,​ Y; Gornish, M; Heiblum, M; Joshua, S (2008). &​quot;​Reversal of benign prostate hyperplasia by selective occlusion of impaired venous drainage in the male reproductive system: novel mechanism, new treatment&​quot;​. <​i>​Andrologia</​i>​. <​b>​40</​b>​ (5): 273–281. doi:​10.1111/​j.1439-0272.2008.00883.x. PMID 18811916.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Andrologia&​rft.atitle=Reversal+of+benign+prostate+hyperplasia+by+selective+occlusion+of+impaired+venous+drainage+in+the+male+reproductive+system%3A+novel+mechanism%2C+new+treatment&​rft.volume=40&​rft.issue=5&​rft.pages=273-281&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1439-0272.2008.00883.x&​rft_id=info%3Apmid%2F18811916&​rft.aulast=Gat&​rft.aufirst=Y&​rft.au=Gornish%2C+M&​rft.au=Heiblum%2C+M&​rft.au=Joshua%2C+S&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Heber,​ D (2002). &​quot;​Prostate enlargement:​ the canary in the coal mine?&​quot;​. <i>Am J Clin Nutr</​i>​. <​b>​75</​b>​ (4): 605–6. PMID 11916745.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Am+J+Clin+Nutr&​rft.atitle=Prostate+enlargement%3A+the+canary+in+the+coal+mine%3F&​rft.volume=75&​rft.issue=4&​rft.pages=605-6&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Apmid%2F11916745&​rft.aulast=Heber&​rft.aufirst=D&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Zhang,​ SX; Yu, B; Guo, SL; Wang, YW; Yin, CK (February 2003). &​quot;​[Comparison of incidence of BPH and related factors between urban and rural inhabitants in district of Wannan]&​quot;​. <​i>​Zhonghua nan ke xue = National journal of andrology</​i>​. <​b>​9</​b>​ (1): 45–7. PMID 12680332.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Zhonghua+nan+ke+xue+%3D+National+journal+of+andrology&​rft.atitle=%5BComparison+of+incidence+of+BPH+and+related+factors+between+urban+and+rural+inhabitants+in+district+of+Wannan%5D.&​rft.volume=9&​rft.issue=1&​rft.pages=45-7&​rft.date=2003-02&​rft_id=info%3Apmid%2F12680332&​rft.aulast=Zhang&​rft.aufirst=SX&​rft.au=Yu%2C+B&​rft.au=Guo%2C+SL&​rft.au=Wang%2C+YW&​rft.au=Yin%2C+CK&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Gu,​ F (March 1997). &​quot;​Changes in the prevalence of benign prostatic hyperplasia in China&​quot;​. <​i>​Chinese medical journal</​i>​. <​b>​110</​b>​ (3): 163–6. PMID 9594331.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Chinese+medical+journal&​rft.atitle=Changes+in+the+prevalence+of+benign+prostatic+hyperplasia+in+China.&​rft.volume=110&​rft.issue=3&​rft.pages=163-6&​rft.date=1997-03&​rft_id=info%3Apmid%2F9594331&​rft.aulast=Gu&​rft.aufirst=F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Chyou,​ PH (1993). &quot;A prospective study of alcohol, diet, and other lifestyle factors in relation to obstructive uropathy&​quot;​. <​i>​Prostate</​i>​. <​b>​22</​b>​ (3): 253–64. doi:​10.1002/​pros.2990220308. PMID 7683816.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Prostate&​rft.atitle=A+prospective+study+of+alcohol%2C+diet%2C+and+other+lifestyle+factors+in+relation+to+obstructive+uropathy&​rft.volume=22&​rft.issue=3&​rft.pages=253-64&​rft.date=1993&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2Fpros.2990220308&​rft_id=info%3Apmid%2F7683816&​rft.aulast=Chyou&​rft.aufirst=PH&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Suzuki,​ S (2002). &​quot;​Intakes of energy and macronutrients and the risk of benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <i>Am J Clin Nutr</​i>​. <​b>​75</​b>​ (4): 689–97. PMID 11916755.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Am+J+Clin+Nutr&​rft.atitle=Intakes+of+energy+and+macronutrients+and+the+risk+of+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=75&​rft.issue=4&​rft.pages=689-97&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Apmid%2F11916755&​rft.aulast=Suzuki&​rft.aufirst=S&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Gacci,​ M (2015). &​quot;​Metabolic syndrome and benign prostatic enlargement:​ a systematic review and meta-analysis&​quot;​. <​i>​BJU International</​i>​. <​b>​115</​b>​ (1): 24–31. doi:​10.1111/​bju.12728. PMID 24602293. Archived from the original on 6 April 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​1 March</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BJU+International&​rft.atitle=Metabolic+syndrome+and+benign+prostatic+enlargement%3A+a+systematic+review+and+meta-analysis&​rft.volume=115&​rft.issue=1&​rft.pages=24-31&​rft.date=2015&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fbju.12728&​rft_id=info%3Apmid%2F24602293&​rft.aulast=Gacci&​rft.aufirst=M&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F%3Fterm%3D24602293&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wang,​ Jicun; Michelitsch,​ Thomas; Wunderlin, Arne; Mahadeva, Ravi (2009). &​quot;​Aging as a consequence of Misrepair –a novel theory of aging&​quot;​. <​b>​0904</​b>​ (0575). arXiv:<​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​0904.0575</​span>​. Bibcode:​2009arXiv0904.0575W.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Aging+as+a+consequence+of+Misrepair+%E2%80%93a+novel+theory+of+aging&​rft.volume=0904&​rft.issue=0575&​rft.date=2009&​rft_id=info%3Aarxiv%2F0904.0575&​rft_id=info%3Abibcode%2F2009arXiv0904.0575W&​rft.aulast=Wang&​rft.aufirst=Jicun&​rft.au=Michelitsch%2C+Thomas&​rft.au=Wunderlin%2C+Arne&​rft.au=Mahadeva%2C+Ravi&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wang-Michelitsch,​ Jicun; Michelitsch,​ Thomas (2015). &​quot;​Aging as a process of accumulation of Misrepairs&​quot;​. <​b>​1503</​b>​ (07163). arXiv:<​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​1503.07163</​span>​. Bibcode:​2015arXiv150307163W.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Aging+as+a+process+of+accumulation+of+Misrepairs&​rft.volume=1503&​rft.issue=07163&​rft.date=2015&​rft_id=info%3Aarxiv%2F1503.07163&​rft_id=info%3Abibcode%2F2015arXiv150307163W&​rft.aulast=Wang-Michelitsch&​rft.aufirst=Jicun&​rft.au=Michelitsch%2C+Thomas&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wang-Michelitsch,​ Jicun; Michelitsch,​ Thomas (2015). &​quot;​Tissue fibrosis: a principal evidence for the central role of Misrepairs in aging&​quot;​. <​b>​1505</​b>​ (01376). arXiv:<​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​1503.01376</​span>​. Bibcode:​2015arXiv150301376C.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.atitle=Tissue+fibrosis%3A+a+principal+evidence+for+the+central+role+of+Misrepairs+in+aging&​rft.volume=1505&​rft.issue=01376&​rft.date=2015&​rft_id=info%3Aarxiv%2F1503.01376&​rft_id=info%3Abibcode%2F2015arXiv150301376C&​rft.aulast=Wang-Michelitsch&​rft.aufirst=Jicun&​rft.au=Michelitsch%2C+Thomas&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wasserman-35"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​c</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​d</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​e</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wasserman,​ Neil F. (1 September 2006). &​quot;​Benign Prostatic Hyperplasia:​ A Review and Ultrasound Classification&​quot;​. <​i>​Radiologic Clinics of North America</​i>​. <​b>​44</​b>​ (5): 689–710. doi:​10.1016/​j.rcl.2006.07.005. PMID 17030221.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Radiologic+Clinics+of+North+America&​rft.atitle=Benign+Prostatic+Hyperplasia%3A+A+Review+and+Ultrasound+Classification&​rft.volume=44&​rft.issue=5&​rft.pages=689-710&​rft.date=2006-09-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.rcl.2006.07.005&​rft_id=info%3Apmid%2F17030221&​rft.aulast=Wasserman&​rft.aufirst=Neil+F.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Parsons,​ JK (December 2010). &​quot;​Benign Prostatic Hyperplasia and Male Lower Urinary Tract Symptoms: Epidemiology and Risk Factors&​quot;​. <​i>​Current bladder dysfunction reports</​i>​. <​b>​5</​b>​ (4): 212–218. doi:​10.1007/​s11884-010-0067-2. PMC <​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​3061630</​span>​. PMID 21475707.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Current+bladder+dysfunction+reports&​rft.atitle=Benign+Prostatic+Hyperplasia+and+Male+Lower+Urinary+Tract+Symptoms%3A+Epidemiology+and+Risk+Factors.&​rft.volume=5&​rft.issue=4&​rft.pages=212-218&​rft.date=2010-12&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3061630&​rft_id=info%3Apmid%2F21475707&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs11884-010-0067-2&​rft.aulast=Parsons&​rft.aufirst=JK&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3061630&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Eid,​ K; Krughoff, K; Stoimenova, D; Smith, D; Phillips, J; O&#​39;​Donnell,​ C; Barqawi, A (January 2014). &​quot;​Validation of the Urgency, Weak stream, Incomplete emptying, and Nocturia (UWIN) score compared with the American Urological Association Symptoms Score in assessing lower urinary tract symptoms in the clinical setting&​quot;​. <​i>​Urology</​i>​. <​b>​83</​b>​ (1): 181–5. doi:​10.1016/​j.urology.2013.08.039. PMID 24139351.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Urology&​rft.atitle=Validation+of+the+Urgency%2C+Weak+stream%2C+Incomplete+emptying%2C+and+Nocturia+%28UWIN%29+score+compared+with+the+American+Urological+Association+Symptoms+Score+in+assessing+lower+urinary+tract+symptoms+in+the+clinical+setting.&​rft.volume=83&​rft.issue=1&​rft.pages=181-5&​rft.date=2014-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.urology.2013.08.039&​rft_id=info%3Apmid%2F24139351&​rft.aulast=Eid&​rft.aufirst=K&​rft.au=Krughoff%2C+K&​rft.au=Stoimenova%2C+D&​rft.au=Smith%2C+D&​rft.au=Phillips%2C+J&​rft.au=O%27Donnell%2C+C&​rft.au=Barqawi%2C+A&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-38"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Silva V, Grande AJ, Stanton KR, Peccin MS (2016). &​quot;​Physical activity for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic obstruction (Protocol)&​quot;​. <​i>​Cochrane Database of Systematic Reviews</​i>​. <​b>​1</​b>:​ CD012044. doi:​10.1002/​14651858.CD012044.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cochrane+Database+of+Systematic+Reviews&​rft.atitle=Physical+activity+for+lower+urinary+tract+symptoms+secondary+to+benign+prostatic+obstruction+%28Protocol%29&​rft.volume=1&​rft.pages=CD012044&​rft.date=2016&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD012044&​rft.aulast=Silva&​rft.aufirst=V&​rft.au=Grande%2C+AJ&​rft.au=Stanton%2C+KR&​rft.au=Peccin%2C+MS&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Benign prostatic hyperplasia&​quot;​. University of Maryland Medical Center.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Benign+prostatic+hyperplasia&​rft.pub=University+of+Maryland+Medical+Center&​rft_id=http%3A%2F%2Fumm.edu%2Fhealth%2Fmedical%2Freports%2Farticles%2Fbenign-prostatic-hyperplasia&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-40"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Y. de Jong; R.M. ten Brinck; J.H.F.M. Pinckaers; A.A.B. Lycklama à Nijeholt. &​quot;​Influence of voiding posture on urodynamic parameters in men: a literature review&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. Nederlands Tijdschrift voor urologie). Archived <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ from the original on 14 July 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 July</​span>​ 2014</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Influence+of+voiding+posture+on+urodynamic+parameters+in+men%3A+a+literature+review&​rft.pub=Nederlands+Tijdschrift+voor+urologie%29&​rft.au=Y.+de+Jong&​rft.au=R.M.+ten+Brinck&​rft.au=J.H.F.M.+Pinckaers&​rft.au=A.A.B.+Lycklama+%C3%A0+Nijeholt&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.mednet.nl%2Fwosmedia%2F1718%2Fmictiehouding_tvu.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-41"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​de Jong, Y; Pinckaers, JH; Ten Brinck, RM; Lycklama À Nijeholt, AA; Dekkers, OM (2014). &​quot;​Urinating Standing versus Sitting: Position Is of Influence in Men with Prostate Enlargement. A Systematic Review and Meta-Analysis&​quot;​. <​i>​PLOS ONE</​i>​. <​b>​9</​b>​ (7): e101320. Bibcode:​2014PLoSO...9j1320D. doi:​10.1371/​journal.pone.0101320. PMC <​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​4106761</​span>​. PMID 25051345.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=PLOS+ONE&​rft.atitle=Urinating+Standing+versus+Sitting%3A+Position+Is+of+Influence+in+Men+with+Prostate+Enlargement.+A+Systematic+Review+and+Meta-Analysis.&​rft.volume=9&​rft.issue=7&​rft.pages=e101320&​rft.date=2014&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4106761&​rft_id=info%3Apmid%2F25051345&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0101320&​rft_id=info%3Abibcode%2F2014PLoSO...9j1320D&​rft.aulast=de+Jong&​rft.aufirst=Y&​rft.au=Pinckaers%2C+JH&​rft.au=Ten+Brinck%2C+RM&​rft.au=Lycklama+%C3%80+Nijeholt%2C+AA&​rft.au=Dekkers%2C+OM&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC4106761&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-42"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Silva,​ J; Silva, CM; Cruz, F (January 2014). &​quot;​Current medical treatment of lower urinary tract symptoms/​BPH:​ do we have a standard?&​quot;​. <​i>​Current Opinion in Urology</​i>​. <​b>​24</​b>​ (1): 21–8. doi:​10.1097/​mou.0000000000000007. PMID 24231531.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Current+Opinion+in+Urology&​rft.atitle=Current+medical+treatment+of+lower+urinary+tract+symptoms%2FBPH%3A+do+we+have+a+standard%3F&​rft.volume=24&​rft.issue=1&​rft.pages=21-8&​rft.date=2014-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1097%2Fmou.0000000000000007&​rft_id=info%3Apmid%2F24231531&​rft.aulast=Silva&​rft.aufirst=J&​rft.au=Silva%2C+CM&​rft.au=Cruz%2C+F&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Roehrborn2007-43"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roehrborn,​ Claus G.; Nuckolls, James G.; Wei, John T.; Steers, William; BPH Registry and Patient Survey Steering Committee (2007). &​quot;​The Benign Prostatic Hyperplasia Registry and Patient Survey: study design, methods and patient baseline characteristics&​quot;​. <​i>​BJU International</​i>​. <​b>​100</​b>​ (4): 813–9. doi:​10.1111/​j.1464-410X.2007.07061.x. PMID 17822462.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BJU+International&​rft.atitle=The+Benign+Prostatic+Hyperplasia+Registry+and+Patient+Survey%3A+study+design%2C+methods+and+patient+baseline+characteristics&​rft.volume=100&​rft.issue=4&​rft.pages=813-9&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1464-410X.2007.07061.x&​rft_id=info%3Apmid%2F17822462&​rft.aulast=Roehrborn&​rft.aufirst=Claus+G.&​rft.au=Nuckolls%2C+James+G.&​rft.au=Wei%2C+John+T.&​rft.au=Steers%2C+William&​rft.au=BPH+Registry+and+Patient+Survey+Steering+Committee&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Black2006-44"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Black,​ L; Naslund, MJ; Gilbert Jr, TD; Davis, EA; Ollendorf, DA (2006). &​quot;​An examination of treatment patterns and costs of care among patients with benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​The American journal of managed care</​i>​. <​b>​12</​b>​ (4 Suppl): S99–S110. PMID 16551208.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+American+journal+of+managed+care&​rft.atitle=An+examination+of+treatment+patterns+and+costs+of+care+among+patients+with+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=12&​rft.issue=4+Suppl&​rft.pages=S99-S110&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Apmid%2F16551208&​rft.aulast=Black&​rft.aufirst=L&​rft.au=Naslund%2C+MJ&​rft.au=Gilbert+Jr%2C+TD&​rft.au=Davis%2C+EA&​rft.au=Ollendorf%2C+DA&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.ajmc.com%2FpubMed.php%3Fpii%3D3096&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hutchison2007-45"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Hutchison,​ A; Farmer, R; Verhamme, K; Berges, R; Navarrete, R (2007). &​quot;​The Efficacy of Drugs for the Treatment of LUTS/BPH, A Study in 6 European Countries&​quot;​. <​i>​European Urology</​i>​. <​b>​51</​b>​ (1): 207–15 discussion 215–6. doi:​10.1016/​j.eururo.2006.06.012. PMID 16846678.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Urology&​rft.atitle=The+Efficacy+of+Drugs+for+the+Treatment+of+LUTS%2FBPH%2C+A+Study+in+6+European+Countries&​rft.volume=51&​rft.issue=1&​rft.pages=207-15+discussion+215-6&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.eururo.2006.06.012&​rft_id=info%3Apmid%2F16846678&​rft.aulast=Hutchison&​rft.aufirst=A&​rft.au=Farmer%2C+R&​rft.au=Verhamme%2C+K&​rft.au=Berges%2C+R&​rft.au=Navarrete%2C+R&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-MacDonald2005-46"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​MacDonald,​ Roderick; Wilt, Timothy J. (2005). &​quot;​Alfuzosin for treatment of lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic hyperplasia:​ A systematic review of efficacy and adverse effects&​quot;​. <​i>​Urology</​i>​. <​b>​66</​b>​ (4): 780–8. doi:​10.1016/​j.urology.2005.05.001. PMID 16230138.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Urology&​rft.atitle=Alfuzosin+for+treatment+of+lower+urinary+tract+symptoms+compatible+with+benign+prostatic+hyperplasia%3A+A+systematic+review+of+efficacy+and+adverse+effects&​rft.volume=66&​rft.issue=4&​rft.pages=780-8&​rft.date=2005&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.urology.2005.05.001&​rft_id=info%3Apmid%2F16230138&​rft.aulast=MacDonald&​rft.aufirst=Roderick&​rft.au=Wilt%2C+Timothy+J.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Roehrborn2001-47"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roehrborn,​ Claus G (2001). &​quot;​Efficacy and safety of once-daily alfuzosin in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia:​ a randomized, placebo-controlled trial&​quot;​. <​i>​Urology</​i>​. <​b>​58</​b>​ (6): 953–9. doi:​10.1016/​S0090-4295(01)01448-0. PMID 11744466.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Urology&​rft.atitle=Efficacy+and+safety+of+once-daily+alfuzosin+in+the+treatment+of+lower+urinary+tract+symptoms+and+clinical+benign+prostatic+hyperplasia%3A+a+randomized%2C+placebo-controlled+trial&​rft.volume=58&​rft.issue=6&​rft.pages=953-9&​rft.date=2001&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0090-4295%2801%2901448-0&​rft_id=info%3Apmid%2F11744466&​rft.aulast=Roehrborn&​rft.aufirst=Claus+G&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-MacDonald2004-48"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​MacDonald,​ Roderick; Wilt, Timothy J.; Howe, R. William (2004). &​quot;​Doxazosin for treating lower urinary tract symptoms compatible with benign prostatic obstruction:​ a systematic review of efficacy and adverse effects&​quot;​. <​i>​BJU International</​i>​. <​b>​94</​b>​ (9): 1263–70. doi:​10.1111/​j.1464-410X.2004.05154.x. PMID 15610102.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BJU+International&​rft.atitle=Doxazosin+for+treating+lower+urinary+tract+symptoms+compatible+with+benign+prostatic+obstruction%3A+a+systematic+review+of+efficacy+and+adverse+effects&​rft.volume=94&​rft.issue=9&​rft.pages=1263-70&​rft.date=2004&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1464-410X.2004.05154.x&​rft_id=info%3Apmid%2F15610102&​rft.aulast=MacDonald&​rft.aufirst=Roderick&​rft.au=Wilt%2C+Timothy+J.&​rft.au=Howe%2C+R.+William&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-49"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wilt,​ TJ; Mac Donald, R; Rutks, I (2003). &​quot;​Tamsulosin for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​The Cochrane Database of Systematic Reviews</​i>​ (1): CD002081. doi:​10.1002/​14651858.CD002081. PMID 12535426.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Cochrane+Database+of+Systematic+Reviews&​rft.atitle=Tamsulosin+for+benign+prostatic+hyperplasia.&​rft.issue=1&​rft.pages=CD002081&​rft.date=2003&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD002081&​rft_id=info%3Apmid%2F12535426&​rft.aulast=Wilt&​rft.aufirst=TJ&​rft.au=Mac+Donald%2C+R&​rft.au=Rutks%2C+I&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Djavan1999-50"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Djavan,​ Bob; Marberger, Michael (1999). &quot;A Meta-Analysis on the Efficacy and Tolerability of α<​sub>​1</​sub>​-Adrenoceptor Antagonists in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Obstruction&​quot;​. <​i>​European Urology</​i>​. <​b>​36</​b>​ (1): 1–13. doi:​10.1159/​000019919. PMID 10364649.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Urology&​rft.atitle=A+Meta-Analysis+on+the+Efficacy+and+Tolerability+of+%CE%B1%3Csub%3E1%3C%2Fsub%3E-Adrenoceptor+Antagonists+in+Patients+with+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+Suggestive+of+Benign+Prostatic+Obstruction&​rft.volume=36&​rft.issue=1&​rft.pages=1-13&​rft.date=1999&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1159%2F000019919&​rft_id=info%3Apmid%2F10364649&​rft.aulast=Djavan&​rft.aufirst=Bob&​rft.au=Marberger%2C+Michael&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Santillo,​ VM; Lowe FC (2006). &​quot;​Treatment of benign prostatic hyperplasia in patients with cardiovascular disease&​quot;​. <​i>​Drugs and Aging</​i>​. <​b>​23</​b>:​ 795–805. doi:​10.2165/​00002512-200623100-00003. PMID 17067183.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Drugs+and+Aging&​rft.atitle=Treatment+of+benign+prostatic+hyperplasia+in+patients+with+cardiovascular+disease&​rft.volume=23&​rft.pages=795-805&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Adoi%2F10.2165%2F00002512-200623100-00003&​rft_id=info%3Apmid%2F17067183&​rft.aulast=Santillo&​rft.aufirst=VM&​rft.au=Lowe+FC&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid12853821-52"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Aua Practice Guidelines, Committee (2003). &​quot;​AUA Guideline on Management of Benign Prostatic Hyperplasia (2003). Chapter 1: Diagnosis and Treatment Recommendations&​quot;​. <​i>​The Journal of Urology</​i>​. <​b>​170</​b>​ (2 Pt 1): 530–47. doi:​10.1097/​01.ju.0000078083.38675.79. PMID 12853821.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=AUA+Guideline+on+Management+of+Benign+Prostatic+Hyperplasia+%282003%29.+Chapter+1%3A+Diagnosis+and+Treatment+Recommendations&​rft.volume=170&​rft.issue=2+Pt+1&​rft.pages=530-47&​rft.date=2003&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1097%2F01.ju.0000078083.38675.79&​rft_id=info%3Apmid%2F12853821&​rft.aulast=Aua+Practice+Guidelines&​rft.aufirst=Committee&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Blankstein2016-53"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Blankstein,​ U; Van Asseldonk, B; Elterman, DS (February 2016). &​quot;​BPH update: medical versus interventional management&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​The Canadian Journal of Urology</​i>​. <​b>​23</​b>​ (Supplement 1): 10–15. PMID 26924590. Archived <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​ from the original on 7 August 2016.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Canadian+Journal+of+Urology&​rft.atitle=BPH+update%3A+medical+versus+interventional+management&​rft.volume=23&​rft.issue=Supplement+1&​rft.pages=10-15&​rft.date=2016-02&​rft_id=info%3Apmid%2F26924590&​rft.aulast=Blankstein&​rft.aufirst=U&​rft.au=Van+Asseldonk%2C+B&​rft.au=Elterman%2C+DS&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.canjurol.com%2Fhtml%2Ffree-articles%2FV23I1S1F-07_DrElterman.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Roehrborn2004-54"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roehrborn,​ C; Bruskewitz, R; Nickel, J; McConnell, J; Saltzman, B; Gittelman, M; Malek, G; Gottesman, J; et al. (2004). &​quot;​Sustained Decrease in Incidence of Acute Urinary Retention and Surgery With Finasteride for 6 Years in Men With Benign Prostatic Hyperplasia&​quot;​. <​i>​The Journal of Urology</​i>​. <​b>​171</​b>​ (3): 1194–8. doi:​10.1097/​01.ju.0000112918.74410.94. PMID 14767299.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=Sustained+Decrease+in+Incidence+of+Acute+Urinary+Retention+and+Surgery+With+Finasteride+for+6+Years+in+Men+With+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=171&​rft.issue=3&​rft.pages=1194-8&​rft.date=2004&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1097%2F01.ju.0000112918.74410.94&​rft_id=info%3Apmid%2F14767299&​rft.aulast=Roehrborn&​rft.aufirst=C&​rft.au=Bruskewitz%2C+R&​rft.au=Nickel%2C+J&​rft.au=McConnell%2C+J&​rft.au=Saltzman%2C+B&​rft.au=Gittelman%2C+M&​rft.au=Malek%2C+G&​rft.au=Gottesman%2C+J&​rft.au=Suryawanshi%2C+S&​rft.au=Drisko%2C+Jennifer&​rft.au=Meehan%2C+Alan&​rft.au=Waldstreicher%2C+Joanne&​rft.au=Proscar+Long-Term+Efficacy+Safety+Study+Group&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Roehrborn,​ CG; Barkin, J; Tubaro, A; Emberton, M; Wilson, TH; Brotherton, BJ; Castro, R (April 2014). &​quot;​Influence of baseline variables on changes in International Prostate Symptom Score after combined therapy with dutasteride plus tamsulosin or either monotherapy in patients with benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptoms: 4-year results of the CombAT study&​quot;​. <​i>​BJU International</​i>​. <​b>​113</​b>​ (4): 623–35. doi:​10.1111/​bju.12500. PMID 24127818.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BJU+International&​rft.atitle=Influence+of+baseline+variables+on+changes+in+International+Prostate+Symptom+Score+after+combined+therapy+with+dutasteride+plus+tamsulosin+or+either+monotherapy+in+patients+with+benign+prostatic+hyperplasia+and+lower+urinary+tract+symptoms%3A+4-year+results+of+the+CombAT+study.&​rft.volume=113&​rft.issue=4&​rft.pages=623-35&​rft.date=2014-04&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fbju.12500&​rft_id=info%3Apmid%2F24127818&​rft.aulast=Roehrborn&​rft.aufirst=CG&​rft.au=Barkin%2C+J&​rft.au=Tubaro%2C+A&​rft.au=Emberton%2C+M&​rft.au=Wilson%2C+TH&​rft.au=Brotherton%2C+BJ&​rft.au=Castro%2C+R&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-ReferenceB-56"><​span class="​mw-cite-backlink">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Greco,​ KA; McVary, KT (December 2008). &​quot;​The role of combination medical therapy in benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​International Journal of Impotence Research</​i>​. 20 Suppl 3: S33–43. doi:​10.1038/​ijir.2008.51. PMID 19002123.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=International+Journal+of+Impotence+Research&​rft.atitle=The+role+of+combination+medical+therapy+in+benign+prostatic+hyperplasia.&​rft.volume=20+Suppl+3&​rft.pages=S33-43&​rft.date=2008-12&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2Fijir.2008.51&​rft_id=info%3Apmid%2F19002123&​rft.aulast=Greco&​rft.aufirst=KA&​rft.au=McVary%2C+KT&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid16406915-57"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Kaplan,​ S; McConnell, J; Roehrborn, C; Meehan, A; Lee, M; Noble, W; Kusek, J; Nybergjr, L; Medical Therapy of Prostatic Symptoms (MTOPS) Research Group (2006). &​quot;​Combination Therapy With Doxazosin and Finasteride for Benign Prostatic Hyperplasia in Patients With Lower Urinary Tract Symptoms and a Baseline Total Prostate Volume of 25 Ml or Greater&​quot;​. <​i>​The Journal of Urology</​i>​. <​b>​175</​b>​ (1): 217–20, discussion 220–1. doi:​10.1016/​S0022-5347(05)00041-8. PMID 16406915.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=Combination+Therapy+With+Doxazosin+and+Finasteride+for+Benign+Prostatic+Hyperplasia+in+Patients+With+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+and+a+Baseline+Total+Prostate+Volume+of+25+Ml+or+Greater&​rft.volume=175&​rft.issue=1&​rft.pages=217-20%2C+discussion+220-1&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0022-5347%2805%2900041-8&​rft_id=info%3Apmid%2F16406915&​rft.aulast=Kaplan&​rft.aufirst=S&​rft.au=McConnell%2C+J&​rft.au=Roehrborn%2C+C&​rft.au=Meehan%2C+A&​rft.au=Lee%2C+M&​rft.au=Noble%2C+W&​rft.au=Kusek%2C+J&​rft.au=Nybergjr%2C+L&​rft.au=Medical+Therapy+of+Prostatic+Symptoms+%28MTOPS%29+Research+Group&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-58"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Barkin,​ J; Guimarães, M; Jacobi, G; Pushkar, D; Taylor, S; van Vierssen Trip, OB (October 2003). &​quot;​Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride&​quot;​. <​i>​European Urology</​i>​. <​b>​44</​b>​ (4): 461–6. doi:​10.1016/​s0302-2838(03)00367-1. PMID 14499682.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Urology&​rft.atitle=Alpha-blocker+therapy+can+be+withdrawn+in+the+majority+of+men+following+initial+combination+therapy+with+the+dual+5alpha-reductase+inhibitor+dutasteride.&​rft.volume=44&​rft.issue=4&​rft.pages=461-6&​rft.date=2003-10&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fs0302-2838%2803%2900367-1&​rft_id=info%3Apmid%2F14499682&​rft.aulast=Barkin&​rft.aufirst=J&​rft.au=Guimar%C3%A3es%2C+M&​rft.au=Jacobi%2C+G&​rft.au=Pushkar%2C+D&​rft.au=Taylor%2C+S&​rft.au=van+Vierssen+Trip%2C+OB&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Gormley-59"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Gormley,​ Glenn J.; Stoner, Elizabeth; Bruskewitz, Reginald C.; Imperato-Mcginley,​ Julianne; Walsh, Patrick C.; McConnell, John D.; Andriole, Gerald L.; Geller, Jack; et al. (1992). &​quot;​The Effect of Finasteride in Men with Benign Prostatic Hyperplasia&​quot;​. <​i>​New England Journal of Medicine</​i>​. <​b>​327</​b>​ (17): 1185–91. doi:​10.1056/​NEJM199210223271701. PMID 1383816.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=New+England+Journal+of+Medicine&​rft.atitle=The+Effect+of+Finasteride+in+Men+with+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=327&​rft.issue=17&​rft.pages=1185-91&​rft.date=1992&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1056%2FNEJM199210223271701&​rft_id=info%3Apmid%2F1383816&​rft.aulast=Gormley&​rft.aufirst=Glenn+J.&​rft.au=Stoner%2C+Elizabeth&​rft.au=Bruskewitz%2C+Reginald+C.&​rft.au=Imperato-Mcginley%2C+Julianne&​rft.au=Walsh%2C+Patrick+C.&​rft.au=McConnell%2C+John+D.&​rft.au=Andriole%2C+Gerald+L.&​rft.au=Geller%2C+Jack&​rft.au=Bracken%2C+Bruce+R.&​rft.au=Tenover%2C+Joyce+S.&​rft.au=Vaughan%2C+E.+Darracott&​rft.au=Pappas%2C+Frances&​rft.au=Taylor%2C+Alice&​rft.au=Binkowitz%2C+Bruce&​rft.au=Ng%2C+Jennifer&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-60"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Gacci,​ M; Ficarra, V; Sebastianelli,​ A; Corona, G; Serni, S; Shariat, SF; Maggi, M; Zattoni, F; Carini, M; Novara, G (June 2014). &​quot;​Impact of medical treatments for male lower urinary tract symptoms due to benign prostatic hyperplasia on ejaculatory function: a systematic review and meta-analysis&​quot;​. <​i>​The Journal of Sexual Medicine</​i>​. <​b>​11</​b>​ (6): 1554–66. doi:​10.1111/​jsm.12525. PMID 24708055.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Sexual+Medicine&​rft.atitle=Impact+of+medical+treatments+for+male+lower+urinary+tract+symptoms+due+to+benign+prostatic+hyperplasia+on+ejaculatory+function%3A+a+systematic+review+and+meta-analysis.&​rft.volume=11&​rft.issue=6&​rft.pages=1554-66&​rft.date=2014-06&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fjsm.12525&​rft_id=info%3Apmid%2F24708055&​rft.aulast=Gacci&​rft.aufirst=M&​rft.au=Ficarra%2C+V&​rft.au=Sebastianelli%2C+A&​rft.au=Corona%2C+G&​rft.au=Serni%2C+S&​rft.au=Shariat%2C+SF&​rft.au=Maggi%2C+M&​rft.au=Zattoni%2C+F&​rft.au=Carini%2C+M&​rft.au=Novara%2C+G&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​Deters,​ Levi. &​quot;​Benign Prostatic Hypertrophy Treatment &amp; Management&​quot;​. <​i>​Medscape</​i>​. Archived from the original on 30 October 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​14 November</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Medscape&​rft.atitle=Benign+Prostatic+Hypertrophy+Treatment+%26+Management&​rft.aulast=Deters&​rft.aufirst=Levi&​rft_id=http%3A%2F%2Femedicine.medscape.com%2Farticle%2F437359-treatment&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Kaplan2006-62"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Kaplan,​ S. A.; Roehrborn, C. G.; Rovner, E. S.; Carlsson, M.; Bavendam, T.; Guan, Z. (2006). &​quot;​Tolterodine and Tamsulosin for Treatment of Men With Lower Urinary Tract Symptoms and Overactive Bladder: A Randomized Controlled Trial&​quot;​. <​i>​JAMA:​ The Journal of the American Medical Association</​i>​. <​b>​296</​b>​ (19): 2319–28. doi:​10.1001/​jama.296.19.2319. PMID 17105794.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=JAMA%3A+The+Journal+of+the+American+Medical+Association&​rft.atitle=Tolterodine+and+Tamsulosin+for+Treatment+of+Men+With+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+and+Overactive+Bladder%3A+A+Randomized+Controlled+Trial&​rft.volume=296&​rft.issue=19&​rft.pages=2319-28&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1001%2Fjama.296.19.2319&​rft_id=info%3Apmid%2F17105794&​rft.aulast=Kaplan&​rft.aufirst=S.+A.&​rft.au=Roehrborn%2C+C.+G.&​rft.au=Rovner%2C+E.+S.&​rft.au=Carlsson%2C+M.&​rft.au=Bavendam%2C+T.&​rft.au=Guan%2C+Z.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-63"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Abrams,​ P; Andersson, KE (November 2007). &​quot;​Muscarinic receptor antagonists for overactive bladder&​quot;​. <​i>​BJU International</​i>​. <​b>​100</​b>​ (5): 987–1006. doi:​10.1111/​j.1464-410x.2007.07205.x. PMID 17922784.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=BJU+International&​rft.atitle=Muscarinic+receptor+antagonists+for+overactive+bladder.&​rft.volume=100&​rft.issue=5&​rft.pages=987-1006&​rft.date=2007-11&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1111%2Fj.1464-410x.2007.07205.x&​rft_id=info%3Apmid%2F17922784&​rft.aulast=Abrams&​rft.aufirst=P&​rft.au=Andersson%2C+KE&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid17296414-64"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​McVary,​ Kevin T.; Monnig, William; Camps Jr., Joseph L.; Young, Jay M.; Tseng, Li-Jung; Van Den Ende, Gene (2007). &​quot;​Sildenafil Citrate Improves Erectile Function and Urinary Symptoms in Men With Erectile Dysfunction and Lower Urinary Tract Symptoms Associated With Benign Prostatic Hyperplasia:​ A Randomized, Double-Blind Trial&​quot;​. <​i>​The Journal of Urology</​i>​. <​b>​177</​b>​ (3): 1071–7. doi:​10.1016/​j.juro.2006.10.055. PMID 17296414.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=Sildenafil+Citrate+Improves+Erectile+Function+and+Urinary+Symptoms+in+Men+With+Erectile+Dysfunction+and+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+Associated+With+Benign+Prostatic+Hyperplasia%3A+A+Randomized%2C+Double-Blind+Trial&​rft.volume=177&​rft.issue=3&​rft.pages=1071-7&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.juro.2006.10.055&​rft_id=info%3Apmid%2F17296414&​rft.aulast=McVary&​rft.aufirst=Kevin+T.&​rft.au=Monnig%2C+William&​rft.au=Camps+Jr.%2C+Joseph+L.&​rft.au=Young%2C+Jay+M.&​rft.au=Tseng%2C+Li-Jung&​rft.au=Van+Den+Ende%2C+Gene&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Hyperplasia (benign prostatic) – tadalafil (terminated appraisal) (TA273)&​quot;​. <​i>​National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE)</​i>​. Archived from the original on 24 February 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​27 January</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=National+Institute+for+Health+and+Clinical+Excellence+%28NICE%29&​rft.atitle=Hyperplasia+%28benign+prostatic%29+%E2%80%93+tadalafil+%28terminated+appraisal%29+%28TA273%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fguidance.nice.org.uk%2FTA273&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​FDA approves Cialis to treat benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​U.S. Food and Drug Administration (FDA)</​i>​. Archived from the original on 11 May 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​7 May</​span>​ 2013</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=U.S.+Food+and+Drug+Administration+%28FDA%29&​rft.atitle=FDA+approves+Cialis+to+treat+benign+prostatic+hyperplasia&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.fda.gov%2FNewsEvents%2FNewsroom%2FPressAnnouncements%2Fucm274642.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​Prostate enlargement (benign prostatic hyperplasia)&​quot;​. <​i>​Harvard Health Content</​i>​. Harvard Health Publications. Archived from the original on 3 April 2015<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​2 February</​span>​ 2015</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=Harvard+Health+Content&​rft.atitle=Prostate+enlargement+%28benign+prostatic+hyperplasia%29&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.harvardhealthcontent.com%2FSpecialHealthReports%2F70%2CPA0212%3FPage%3DSection9&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wyndaele,​ JJ (2002). &​quot;​Complications of intermittent catheterization:​ their prevention and treatment&​quot;​. <​i>​Spinal Cord</​i>​. <​b>​40</​b>​ (10): 536–41. doi:​10.1038/​sj.sc.3101348. PMID 12235537.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Spinal+Cord&​rft.atitle=Complications+of+intermittent+catheterization%3A+their+prevention+and+treatment&​rft.volume=40&​rft.issue=10&​rft.pages=536-41&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2Fsj.sc.3101348&​rft_id=info%3Apmid%2F12235537&​rft.aulast=Wyndaele&​rft.aufirst=JJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-69"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Prieto,​ J; Murphy, CL; Moore, KN; Fader, M (10 Sep 2014). &​quot;​Intermittent catheterisation for long-term bladder management&​quot;​ <span class="​cs1-format">​(PDF)</​span>​. <​i>​Cochrane Database Syst Rev</​i>​. <​b>​9</​b>:​ CD006008. doi:​10.1002/​14651858.CD006008.pub3. PMID 25208303.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cochrane+Database+Syst+Rev&​rft.atitle=Intermittent+catheterisation+for+long-term+bladder+management&​rft.volume=9&​rft.pages=CD006008&​rft.date=2014-09-10&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD006008.pub3&​rft_id=info%3Apmid%2F25208303&​rft.aulast=Prieto&​rft.aufirst=J&​rft.au=Murphy%2C+CL&​rft.au=Moore%2C+KN&​rft.au=Fader%2C+M&​rft_id=https%3A%2F%2Feprints.soton.ac.uk%2F379225%2F1%2FIntermittent%252520catheterisation%252520for%252520long-term%252520bladder%252520management%252520Accepted%252520Manuscript.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid28032133-70"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Kuang M, Vu A, Athreya S (2017). &quot;A systematic review of prostatic artery embolization in the treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Cardiovasc Intervent Radiol</​i>​. <​b>​40</​b>​ (5): 655–663. doi:​10.1007/​s00270-016-1539-3. PMID 28032133.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cardiovasc+Intervent+Radiol&​rft.atitle=A+systematic+review+of+prostatic+artery+embolization+in+the+treatment+of+symptomatic+benign+prostatic+hyperplasia.&​rft.volume=40&​rft.issue=5&​rft.pages=655-663&​rft.date=2017&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs00270-016-1539-3&​rft_id=info%3Apmid%2F28032133&​rft.aulast=Kuang&​rft.aufirst=M&​rft.au=Vu%2C+A&​rft.au=Athreya%2C+S&​rft_id=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1007%2Fs00270-016-1539-3&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid27019980-71"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Pisco J, Bilhim T, Pinheiro LC, Fernandes L, Pereira J, Costa NV, Duarte M, Oliveira AG (2016). &​quot;​Prostate embolization as an alternative to open surgery in patients with large prostate and moderate to severe lower urinary tract symptoms&​quot;​. <i>J Vasc Interv Radiol</​i>​. <​b>​27</​b>​ (5): 700–8. doi:​10.1016/​j.jvir.2016.01.138. PMID 27019980.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=J+Vasc+Interv+Radiol&​rft.atitle=Prostate+embolization+as+an+alternative+to+open+surgery+in+patients+with+large+prostate+and+moderate+to+severe+lower+urinary+tract+symptoms.&​rft.volume=27&​rft.issue=5&​rft.pages=700-8&​rft.date=2016&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.jvir.2016.01.138&​rft_id=info%3Apmid%2F27019980&​rft.aulast=Pisco&​rft.aufirst=J&​rft.au=Bilhim%2C+T&​rft.au=Pinheiro%2C+LC&​rft.au=Fernandes%2C+L&​rft.au=Pereira%2C+J&​rft.au=Costa%2C+NV&​rft.au=Duarte%2C+M&​rft.au=Oliveira%2C+AG&​rft_id=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.jvir.2016.01.138&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-72"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Keehn;​ Taylor; Lowe (2016). &​quot;​Phytotherapy for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Curr. Urol. Rep</​i>​. <​b>​17</​b>​ (7): 53. doi:​10.1007/​s11934-016-0609-z. PMID 27180172.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Curr.+Urol.+Rep.&​rft.atitle=Phytotherapy+for+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=17&​rft.issue=7&​rft.pages=53&​rft.date=2016&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1007%2Fs11934-016-0609-z&​rft_id=info%3Apmid%2F27180172&​rft.au=Keehn&​rft.au=Taylor&​rft.au=Lowe&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid16467543-73"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Bent,​ Stephen; Kane, Christopher;​ Shinohara, Katsuto; Neuhaus, John; Hudes, Esther S.; Goldberg, Harley; Avins, Andrew L. (2006). &​quot;​Saw Palmetto for Benign Prostatic Hyperplasia&​quot;​. <​i>​New England Journal of Medicine</​i>​. <​b>​354</​b>​ (6): 557–66. doi:​10.1056/​NEJMoa053085. PMID 16467543.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=New+England+Journal+of+Medicine&​rft.atitle=Saw+Palmetto+for+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=354&​rft.issue=6&​rft.pages=557-66&​rft.date=2006&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1056%2FNEJMoa053085&​rft_id=info%3Apmid%2F16467543&​rft.aulast=Bent&​rft.aufirst=Stephen&​rft.au=Kane%2C+Christopher&​rft.au=Shinohara%2C+Katsuto&​rft.au=Neuhaus%2C+John&​rft.au=Hudes%2C+Esther+S.&​rft.au=Goldberg%2C+Harley&​rft.au=Avins%2C+Andrew+L.&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid18423748-74"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Dedhia,​ R; McVary, K (2008). &​quot;​Phytotherapy for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia&​quot;​. <​i>​The Journal of Urology</​i>​. <​b>​179</​b>​ (6): 2119–25. doi:​10.1016/​j.juro.2008.01.094. PMID 18423748.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Journal+of+Urology&​rft.atitle=Phytotherapy+for+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+Secondary+to+Benign+Prostatic+Hyperplasia&​rft.volume=179&​rft.issue=6&​rft.pages=2119-25&​rft.date=2008&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2Fj.juro.2008.01.094&​rft_id=info%3Apmid%2F18423748&​rft.aulast=Dedhia&​rft.aufirst=R&​rft.au=McVary%2C+K&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Cochrane2012-75"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Tacklind,​ J; Macdonald, R; Rutks, I; Stanke, JU; Wilt, TJ (December 2012). &​quot;​Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Cochrane Database of Systematic Reviews</​i>​. <​b>​12</​b>:​ CD001423. doi:​10.1002/​14651858.CD001423.pub3. PMID 23235581.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cochrane+Database+of+Systematic+Reviews&​rft.atitle=Serenoa+repens+for+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=12&​rft.pages=CD001423&​rft.date=2012-12&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD001423.pub3&​rft_id=info%3Apmid%2F23235581&​rft.aulast=Tacklind&​rft.aufirst=J&​rft.au=Macdonald%2C+R&​rft.au=Rutks%2C+I&​rft.au=Stanke%2C+JU&​rft.au=Wilt%2C+TJ&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wilt1999-76"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wilt,​ Timothy; Ishani, Areef; MacDonald, Roderick; Stark, Gerold; Mulrow, Cynthia D; Lau, Joseph; Wilt, Timothy (1999). Wilt, Timothy J, ed. &​quot;​Beta-sitosterols for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Cochrane Database of Systematic Reviews</​i>​ (2): CD001043. doi:​10.1002/​14651858.CD001043. PMID 10796740.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cochrane+Database+of+Systematic+Reviews&​rft.atitle=Beta-sitosterols+for+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.issue=2&​rft.pages=CD001043&​rft.date=1999&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD001043&​rft_id=info%3Apmid%2F10796740&​rft.aulast=Wilt&​rft.aufirst=Timothy&​rft.au=Ishani%2C+Areef&​rft.au=MacDonald%2C+Roderick&​rft.au=Stark%2C+Gerold&​rft.au=Mulrow%2C+Cynthia+D&​rft.au=Lau%2C+Joseph&​rft.au=Wilt%2C+Timothy&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Wilt1998-77"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wilt,​ Timothy; Ishani, Areef; Wilt, Timothy; Rutks, I; Stark, G (1998). Wilt, Timothy J, ed. &​quot;​Pygeum africanum for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Cochrane Database of Systematic Reviews</​i>​ (1): CD001044. doi:​10.1002/​14651858.CD001044. PMID 11869585.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Cochrane+Database+of+Systematic+Reviews&​rft.atitle=Pygeum+africanum+for+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.issue=1&​rft.pages=CD001044&​rft.date=1998&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1002%2F14651858.CD001044&​rft_id=info%3Apmid%2F11869585&​rft.aulast=Wilt&​rft.aufirst=Timothy&​rft.au=Ishani%2C+Areef&​rft.au=Wilt%2C+Timothy&​rft.au=Rutks%2C+I&​rft.au=Stark%2C+G&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid11276294-78"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Wilt,​ Timothy J; Ishani, Areef; Rutks, Indulis; MacDonald, Roderick (2007). &​quot;​Phytotherapy for benign prostatic hyperplasia&​quot;​. <​i>​Public Health Nutrition</​i>​. <​b>​3</​b>​ (4A): 459–72. doi:​10.1017/​S1368980000000549. PMID 11276294.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Public+Health+Nutrition&​rft.atitle=Phytotherapy+for+benign+prostatic+hyperplasia&​rft.volume=3&​rft.issue=4A&​rft.pages=459-72&​rft.date=2007&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1017%2FS1368980000000549&​rft_id=info%3Apmid%2F11276294&​rft.aulast=Wilt&​rft.aufirst=Timothy+J&​rft.au=Ishani%2C+Areef&​rft.au=Rutks%2C+Indulis&​rft.au=MacDonald%2C+Roderick&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-79"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Ma,​ CH; Lin, WL; Lui, SL; Cai, XY; Wong, VT; Ziea, E; Zhang, ZJ (July 2013). &​quot;​Efficacy and safety of Chinese herbal medicine for benign prostatic hyperplasia:​ systematic review of randomized controlled trials&​quot;​. <​i>​Asian Journal of Andrology</​i>​. <​b>​15</​b>​ (4): 471–82. doi:​10.1038/​aja.2012.173. PMC <​span class="​cs1-lock-free"​ title="​Freely accessible">​3739225</​span>​. PMID 23728585.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=Asian+Journal+of+Andrology&​rft.atitle=Efficacy+and+safety+of+Chinese+herbal+medicine+for+benign+prostatic+hyperplasia%3A+systematic+review+of+randomized+controlled+trials.&​rft.volume=15&​rft.issue=4&​rft.pages=471-82&​rft.date=2013-07&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3739225&​rft_id=info%3Apmid%2F23728585&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2Faja.2012.173&​rft.aulast=Ma&​rft.aufirst=CH&​rft.au=Lin%2C+WL&​rft.au=Lui%2C+SL&​rft.au=Cai%2C+XY&​rft.au=Wong%2C+VT&​rft.au=Ziea%2C+E&​rft.au=Zhang%2C+ZJ&​rft_id=%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC3739225&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">&​quot;​WHO Disease and injury country estimates&​quot;​. <​i>​World Health Organization</​i>​. 2009. Archived from the original on 11 November 2009<​span class="​reference-accessdate">​. Retrieved <span class="​nowrap">​11 November</​span>​ 2009</​span>​.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=World+Health+Organization&​rft.atitle=WHO+Disease+and+injury+country+estimates&​rft.date=2009&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhealthinfo%2Fglobal_burden_disease%2Festimates_country%2Fen%2Findex.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid23245607-81"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Vos,​ Theo; et al. (1 December 2012). &​quot;​Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010:​ a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010&​quot;​. <​i>​The Lancet</​i>​. <​b>​380</​b>​ (9859): 2163–2196. doi: 10.1016 / S0140-6736 (12) 61729-2. PMID 23245607.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=The+Lancet&​rft.atitle=Years+lived+with+disability+%28YLDs%29+for+1160+sequelae+of+289+diseases+and+injuries+1990%E2%80%932010%3A+a+systematic+analysis+for+the+Global+Burden+of+Disease+Study+2010&​rft.volume=380&​rft.issue=9859&​rft.pages=2163-2196&​rft.date=2012-12-01&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0140-6736%2812%2961729-2&​rft_id=info%3Apmid%2F23245607&​rft.aulast=Vos&​rft.aufirst=Theo&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-pmid12361895-82"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation journal">​Verhamme,​ K; Dieleman, JP; Bleumink, GS; Van Der Lei, J; Sturkenboom,​ MC; Artibani, W; Begaud, B; Berges, R; et al. (2002). &​quot;​Incidence and Prevalence of Lower Urinary Tract Symptoms Suggestive of Benign Prostatic Hyperplasia in Primary Care—The Triumph Project&​quot;​. <​i>​European Urology</​i>​. <​b>​42</​b>​ (4): 323–8. doi:​10.1016/​S0302-2838(02)00354-8. PMID 12361895.</​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=article&​rft.jtitle=European+Urology&​rft.atitle=Incidence+and+Prevalence+of+Lower+Urinary+Tract+Symptoms+Suggestive+of+Benign+Prostatic+Hyperplasia+in+Primary+Care%E2%80%94The+Triumph+Project&​rft.volume=42&​rft.issue=4&​rft.pages=323-8&​rft.date=2002&​rft_id=info%3Adoi%2F10.1016%2FS0302-2838%2802%2900354-8&​rft_id=info%3Apmid%2F12361895&​rft.aulast=Verhamme&​rft.aufirst=K&​rft.au=Dieleman%2C+JP&​rft.au=Bleumink%2C+GS&​rft.au=Van+Der+Lei%2C+J&​rft.au=Sturkenboom%2C+MC&​rft.au=Artibani%2C+W&​rft.au=Begaud%2C+B&​rft.au=Berges%2C+R&​rft.au=Borkowski%2C+A&​rft.au=Chappel%2C+C.+R.&​rft.au=Costello%2C+A&​rft.au=Dobronski%2C+P&​rft.au=Farmer%2C+R.+D.&​rft.au=Jim%C3%A9nez+Cruz%2C+F&​rft.au=Jonas%2C+U&​rft.au=MacRae%2C+K&​rft.au=Pientka%2C+L&​rft.au=Rutten%2C+F.+F.&​rft.au=Van+Schayck%2C+C.+P.&​rft.au=Speakman%2C+M.+J.&​rft.au=Sturkenboom%2C+M.+C.&​rft.au=Tiellac%2C+P&​rft.au=Tubaro%2C+A&​rft.au=Vallencien%2C+G&​rft.au=Vela+Navarrete%2C+R&​rft.au=Triumph+Pan+European+Expert+Panel&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ABenign+prostatic+hyperplasia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​External links</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​edit<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181115154943
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 1.296 seconds
 +Real time usage: 1.464 seconds
 +Preprocessor visited node count: 6214/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 224486/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3639/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 256477/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 5/400
 +Lua time usage: 0.681/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 6.6 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% 1207.661 ​     1 -total
 + ​58.91% ​ 711.428 ​     1 Template:​Reflist
 + ​37.68% ​ 455.071 ​    67 Template:​Cite_journal
 + ​11.19% ​ 135.196 ​     2 Template:​Infobox
 + ​11.11% ​ 134.201 ​    14 Template:​Cite_web
 +  8.71%  105.233 ​     1 Template:​Infobox_medical_condition_(new)
 +  5.33%   ​64.397 ​     1 Template:​Medical_condition_classification_and_resources
 +  4.97%   ​60.030 ​     1 Template:​Authority_control
 +  2.70%   ​32.622 ​     2 Template:​Hlist
 +  2.65%   ​32.052 ​     1 Template:​Use_dmy_dates
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​88164-0!canonical and timestamp 20181115154942 and revision id 856893596
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ng-s-n-tuy-n-ti-n-li-t-l-nh-t-nh-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)