User Tools

Site Tools


t-ng-th-ng-h-n-qu-c-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-ng-th-ng-h-n-qu-c-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML> ​ <​br><​div><​p>​Trưởng tiểu bang và chính phủ Hàn Quốc</​p>​
  
 +<​p>​Các <​b>​Tổng thống Hàn Quốc</​b>​ (Hangul: <span lang="​ko-Hang"​ title="​Korean language text">​대한민국 대통령</​span>;​ Hanja: <span lang="​ko"​ title="​Korean language text"><​span lang="​ko"​ title="​Korean language text">​大韓民國 大 統領</​span></​span>;​ RR: <​i><​i lang="​ko-Latn"​ title="​Korean-language transliteration">​Daehan Minguk Daetongryeong</​i></​i>​),​ theo hiến pháp Hàn Quốc, chủ tịch nội các, tổng giám đốc của chính phủ, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang và người đứng đầu tiểu bang Hàn Quốc. Hiến pháp và Đạo luật bầu cử tổng thống sửa đổi năm 1987 quy định việc bầu cử tổng thống bằng lá phiếu trực tiếp, bí mật, kết thúc mười sáu năm bầu cử tổng thống gián tiếp theo hai chính phủ trước đó. Tổng thống được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ năm năm, không có khả năng tái cử.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Nếu một vị trí tuyển dụng tổng thống nên xảy ra, người kế nhiệm phải được bầu trong vòng sáu mươi ngày, trong thời gian đó nhiệm vụ tổng thống sẽ được thực hiện bởi thủ tướng hoặc các thành viên nội các cao cấp khác theo thứ tự ưu tiên theo luật định. Trong khi ở văn phòng, giám đốc điều hành sống ở Cheong Wa Dae (&​quot;​Blue House&​quot;​),​ và được miễn trách nhiệm hình sự (ngoại trừ cho cuộc nổi dậy hoặc phản quốc).
 +</​p><​p>​Moon Jae-in, cựu luật sư nhân quyền và giám đốc nhân viên của Tổng thống Roh Moo-hyun,<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ bài viết giả của Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10 tháng 5 năm 2017<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ ngay lập tức sau khi được bầu với đa số 41,1%, trái ngược với 24,0% và 21,4% chiến thắng bởi các đối thủ lớn của mình, bảo thủ Hong Joon-pyo và trung úy Ahn Cheol-soo, tương ứng.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Powers_and_duties_of_the_president">​Quyền hạn và nhiệm vụ của tổng thống</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Chương 3 của hiến pháp Hàn Quốc quy định nhiệm vụ và quyền hạn của tổng thống.
 +Chủ tịch được yêu cầu phải:
 +</p>
 +<​p>​Ngoài ra, tổng thống được trao quyền:
 +</p>
 +<​p>​Nếu Quốc hội bỏ phiếu chống lại một quyết định tổng thống, Quốc hội sẽ bị tuyên bố vô hiệu ngay lập tức.
 +</​p><​p>​Tổng thống có thể giới thiệu các vấn đề chính sách quan trọng đối với cuộc trưng cầu dân ý quốc gia, tuyên chiến, kết thúc hòa bình và các hiệp ước khác, bổ nhiệm cán bộ công chức cấp cao và ân xá (với sự đồng thuận của Quốc hội). Trong thời gian khủng hoảng nội bộ hoặc bên ngoài nghiêm trọng hoặc đe dọa, hoặc khủng hoảng kinh tế hoặc tài chính, tổng thống có thể giả định quyền hạn khẩn cấp &​quot;​để duy trì an ninh quốc gia hoặc hòa bình và trật tự công cộng.&​quot;​ Các biện pháp khẩn cấp chỉ có thể được thực hiện khi Quốc hội không có phiên họp và không có thời gian để triệu tập. Các biện pháp được giới hạn ở mức &​quot;​tối thiểu cần thiết&​quot;​.
 +</​p><​p>​Hiến pháp năm 1987 đã loại bỏ các điều khoản rõ ràng của Hiến pháp năm 1980 đã trao quyền cho chính phủ tạm thời đình chỉ quyền tự do và quyền của người dân. Tuy nhiên, tổng thống được phép thực hiện các biện pháp khác có thể sửa đổi hoặc bãi bỏ luật hiện hành trong thời gian khủng hoảng. Không rõ liệu các biện pháp khẩn cấp đó có thể tạm thời đình chỉ các phần của bản thân Hiến pháp hay không. Các biện pháp khẩn cấp phải được chuyển đến Quốc hội để được đồng ý. Nếu không được xác nhận bởi hội đồng, các biện pháp khẩn cấp có thể bị thu hồi; bất kỳ luật nào đã bị ghi đè bởi lệnh tổng thống đều lấy lại hiệu lực ban đầu của họ. Về mặt này, quyền lực của cơ quan lập pháp được khẳng định mạnh mẽ hơn trong các trường hợp phê chuẩn các hiệp ước hoặc tuyên bố chiến tranh, trong đó Hiến pháp chỉ đơn giản tuyên bố rằng Quốc hội &​quot;​có quyền đồng ý&​quot;​ với các hành động của tổng thống. Trong một sự thay đổi từ Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1987 đã nói rằng tổng thống không được phép giải tán Quốc hội.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Related_constitutional_organs">​Các cơ quan hiến pháp liên quan</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Dinh thự chính thức của tổng thống là <​i>​Cheong Wa Dae</​i>​. Nó có nghĩa là &#​39;​Ngôi nhà của Gạch Ngói Xanh&#​39;,​ vì vậy nó cũng được gọi là &​quot;​Ngôi nhà Xanh&​quot;​ bằng tiếng Anh. Tổng thống được hỗ trợ bởi các nhân viên của Ban Thư ký Tổng thống, đứng đầu là một tổng thư ký nội các. Ngoài Hội đồng Nhà nước, hoặc nội các, giám đốc điều hành phụ thuộc vào một số cơ quan hiến pháp.
 +</​p><​p>​Các cơ quan hiến pháp này bao gồm Hội đồng An ninh Quốc gia, cung cấp những lời khuyên liên quan đến các chính sách đối ngoại, quân sự và quốc nội mang về an ninh quốc gia. Chủ tịch Hội đồng thành phố năm 1990 có các thành viên theo luật định là thủ tướng, phó thủ tướng, các bộ trưởng ngoại giao, công việc nhà, tài chính và quốc phòng, Giám đốc Cơ quan Kế hoạch An ninh Quốc gia (ANSP). được gọi là Cơ quan Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) cho đến tháng 12 năm 1980, và những người khác được chỉ định bởi tổng thống. Một cơ quan quan trọng khác là Hội đồng tư vấn thống nhất quốc gia, được khánh thành vào tháng 6 năm 1981 dưới sự chủ trì của chủ tịch. Ngay từ khi thành lập, cơ quan này không có vai trò chính sách, nhưng dường như là một ban điều hành của chính phủ và là một phương tiện để giải ngân các phần thưởng chính trị bằng cách cung cấp một số lượng lớn chức sắc và những chức danh khác. các quan chức.
 +</​p><​p>​Tổng thống cũng được hỗ trợ vào năm 1990 bởi Ban Kiểm toán và Kiểm tra. Ngoài việc kiểm toán các tài khoản của tất cả các tổ chức công, hội đồng quản trị đã xem xét hiệu quả hành chính của các cơ quan chính phủ và các quan chức nhà nước. Những phát hiện của nó đã được báo cáo cho tổng thống và Quốc hội, mà chính nó có quyền hạn rộng lớn để kiểm tra công việc của bộ máy quan liêu theo các quy định của Hiến pháp. Các thành viên hội đồng quản trị được tổng thống bổ nhiệm.
 +</​p><​p>​Một cơ quan hiến pháp gây tranh cãi là Hội đồng tư vấn của Elder Statesmen, thay thế một cơ quan nhỏ hơn vào tháng 2 năm 1988, ngay trước khi Roh Tae Woo tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Cơ thể này được cho là do chủ tịch cũ ngay lập tức chủ trì; mở rộng đến tám mươi thành viên, chức năng mở rộng, và độ cao lên hạng tủ đã khiến nó được thiết kế, như một tờ báo Seoul nói, để &​quot;​giữ gìn vị thế và vị trí của một cá nhân nhất định.&​quot;​ Chính phủ đã công bố kế hoạch giảm kích thước và chức năng của cơ thể này ngay sau lễ khánh thành của ông Roh. Những nghi ngờ công cộng mà hội đồng có thể cung cấp cho cựu Tổng thống Chun với một cơ sở quyền lực trong Cộng hòa thứ sáu đã được đưa ra tranh luận khi Chun rút lui đến một ngôi chùa Phật giáo bị cô lập lưu vong trong tháng 11 năm 1988.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Latest_election">​Cuộc bầu cử mới nhất</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span"><​b>​Phần này trống.</​b>​ <​small>​Bạn có thể giúp đỡ bằng cách phát triển nó.</​small> ​ <​small><​i>​(Tháng 1 năm 2018)</​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Order_of_succession">​Thứ tự liên tiếp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Điều 71 của Hiến pháp các quốc gia Hàn Quốc, &#​39;​Trong trường hợp tổng thống không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, Thủ tướng và các bộ trưởng theo thứ tự kế nhiệm sẽ là tổng thống hành động.&#​39;​ Điều 68 Hiến pháp yêu cầu tổng thống hành động tổ chức các cuộc bầu cử mới trong vòng 60 ngày.
 +</​p><​p>​Theo Điều 12, mục 2 và Điều 22, mục 1 của Đạo luật Tổ chức Chính phủ, thứ tự kế tiếp sau:
 +</p>
 +<​ul><​li>​thủ tướng</​li>​
 +<​li>​Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chiến lược</​li>​
 +<​li>​Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin</​li>​
 +<​li>​Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng thống nhất</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Tư pháp</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Quốc phòng</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Hành chính và Nội vụ</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Môi trường</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Lao động và Lao động</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng bình đẳng giới và gia đình</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Bộ Giao thông, Vận tải và Hàng hải</​li>​
 +<​li>​Bộ trưởng Đại dương và Thủy sản</​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​List_of_presidents">​Danh sách tổng thống</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​timeline-wrapper"><​map name="​timeline_06fedcc894300c3165f15276cf020317"><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Moon_Jae%2Din"​ coords="​678,​193,​790,​217"​ title="​Moon Jae-in"​ alt="​Moon Jae-in"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Hwang_Kyo%2Dahn"​ coords="​665,​182,​790,​206"​ title="​Hwang Kyo-ahn"​ alt="​Hwang Kyo-ahn"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Park_Geun%2Dhye"​ coords="​663,​170,​788,​194"​ title="​Park Geun-hye"​ alt="​Park Geun-hye"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Lee_Myung%2Dbak"​ coords="​625,​159,​750,​183"​ title="​Lee Myung-bak"​ alt="​Lee Myung-bak"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Goh_Kun"​ coords="​542,​148,​627,​172"​ title="​Goh Kun" alt="​Goh Kun"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Roh_Moo%2Dhyun"​ coords="​578,​136,​696,​160"​ title="​Roh Moo-hyun"​ alt="​Roh Moo-hyun"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Kim_Dae%2Djung"​ coords="​530,​125,​649,​149"​ title="​Kim Dae-jung"​ alt="​Kim Dae-jung"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Kim_Young%2Dsam"​ coords="​483,​114,​608,​138"​ title="​Kim Young-sam"​ alt="​Kim Young-sam"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Roh_Tae%2Dwoo"​ coords="​436,​102,​548,​126"​ title="​Roh Tae-woo"​ alt="​Roh Tae-woo"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Chun_Doo%2Dhwan"​ coords="​389,​91,​514,​115"​ title="​Chun Doo-hwan"​ alt="​Chun Doo-hwan"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Choi_Kyu%2Dhah"​ coords="​318,​68,​436,​92"​ title="​Choi Kyu-hah"​ alt="​Choi Kyu-hah"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Park_Chung%2Dhee"​ coords="​310,​57,​442,​81"​ title="​Park Chung-hee"​ alt="​Park Chung-hee"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Yun_Posun"​ coords="​144,​46,​242,​70"​ title="​Yun Posun" alt="​Yun Posun"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Heo_Jeong"​ coords="​128,​12,​227,​36"​ title="​Heo Jeong" alt="​Heo Jeong"/><​area shape="​rect"​ href="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Syngman_Rhee"​ coords="​126,​0,​244,​24"​ title="​Syngman Rhee" alt="​Syngman Rhee"/></​map><​img usemap="#​timeline_06fedcc894300c3165f15276cf020317"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​timeline/​06fedcc894300c3165f15276cf020317.png"/></​div>​
 +<​center>​
 +</​center>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Living_former_presidents">​Sống cựu tổng thống</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Tính đến tháng 11 năm 2018, bốn cựu tổng thống còn sống:
 +</p>
 +<​p>​Tổng thống sống lâu nhất là Yun Bo-seon, người đã qua đời vào ngày 18 tháng 7 năm 1990 (ở tuổi 92 năm, 326 ngày).
 +</​p><​p>​Chủ tịch gần đây nhất chết là Kim Young-sam, người đã qua đời vào ngày 22 tháng 11 năm 2015 (ở tuổi 87 năm, 337 ngày).
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ lower-alpha;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-fn1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 1960 và từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 7 tháng 8 năm 1960, Heo Jeong từng là Quyền Tổng thống, trong sự can thiệp giữa việc từ chức của Syngman Rhee, và lễ khánh thành của Yun Bo-seon</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-fn3-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 14 tháng 5 năm 2004, Goh Kun từng là Quyền Tổng thống, do sự vi phạm Roh Moo-hyun. Roh cuối cùng đã được phục hồi như Tổng thống, sau khi chuyển động luận tội đã bị lật đổ bởi Tòa án Hiến pháp của đất nước.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-fn4-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​^</​b></​span>​ <span class="​reference-text">​Từ ngày 9 tháng 12 năm 2016 đến ngày 10 tháng 5 năm 2017, Hwang Kyo-ahn đã hành động Chủ tịch, do sự ám ảnh của Park Geun-hye. Hwang tiếp tục hành động Chủ tịch sau khi chính thức rời khỏi văn phòng của Park vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 cho đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2017.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​Xem thêm</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​Tài liệu tham khảo</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​liện kết ngoại</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[[</​span>​chỉnh sửa<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181114232647
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.636 seconds
 +Real time usage: 1.090 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3130/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 104139/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6664/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 25334/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.287/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.24 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 920.767 ​     1 -total
 + ​24.09% ​ 221.773 ​     1 Template:​Infobox_Political_post
 + ​23.23% ​ 213.890 ​     1 Template:​Infobox
 + ​17.20% ​ 158.385 ​     3 Template:​Nobold
 + ​16.91% ​ 155.700 ​     6 Template:​Lang
 + ​14.71% ​ 135.440 ​     5 Template:​Navbox
 + ​12.17% ​ 112.023 ​     2 Template:​Reflist
 +  9.81%   ​90.320 ​     1 Template:​List_of_Current_Heads_of_State_of_G20
 +  8.93%   ​82.269 ​     2 Template:​Cite_news
 +  8.20%   ​75.516 ​    20 Template:​Flagicon
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​98630-0!canonical and timestamp 20181114232646 and revision id 863508563
 + ​-->​
 +</​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-ng-th-ng-h-n-qu-c-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)