User Tools

Site Tools


t-nh-chita-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

t-nh-chita-wikipedia [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg/​220px-Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg.png"​ width="​220"​ height="​133"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg/​330px-Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​02/​Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg/​440px-Russia_-_Chita_Oblast_%282008-01%29.svg.png 2x" data-file-width="​1650"​ data-file-height="​1000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Vị trí của Chita Oblast ở Nga trước khi sáp nhập năm 2008 </​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​220px-Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png"​ width="​220"​ height="​262"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​330px-Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​440px-Coat_of_arms_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png 2x" data-file-width="​757"​ data-file-height="​900"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​220px-Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​330px-Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b8/​Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg/​440px-Flag_of_Zabaykalsky_Krai.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​ Chita Oblast </b> (tiếng Nga: <span lang="​ru"​ title="​Russian language text">​ Чити́нская о́бласть </​span><​small>​ tr. </​small>​ <i lang="​ru-Latn"​ title="​Russian language text">​ Čitínskaja óblastj </​i><​small>​ IPA: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[tɕɪˈtʲinskəjə ˈobləsʲtʲ]</​span>​) là một chủ đề liên bang của Nga (một khu vực) ở phía đông nam Siberia, Nga. Trung tâm hành chính của nó là thành phố Chita. Nó có biên giới quốc tế rộng lớn với Trung Quốc (998 km) và Mông Cổ (868 km) và biên giới nội bộ với Irkutsk và Amur Oblasts, cũng như với các nước cộng hòa Buryatia và Yakutia. Diện tích của nó là 431.500 km vuông (166.600 sq mi). Dân số: <span class="​nowrap">​ 1,155,346 (Tổng điều tra 2002) </​span>;​ <sup id="​cite_ref-PopCensus_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​span class="​nowrap">​ 1.377,975 (Điều tra dân số năm 1989) </​span>​. <sup id="​cite_ref-Census1989_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Khu vực được thành lập vào ngày 26 tháng 9 năm 1937. Ngày 1 tháng 3 năm 2008, tỉnh Chita sáp nhập với Agin -Buryat Autonomous Okrug để tạo thành Zabaykalsky Krai.
 +</​p><​p>​ Lãnh thổ tạo thành khu vực Chita trước đây lần đầu tiên được thăm dò bởi Cossacks do Pyotr Beketov dẫn đầu năm 1653. Người ta bắt đầu di chuyển vào và phát triển khu vực để tăng cường biên giới Nga với Trung Quốc và Mông Cổ, khai thác tài nguyên khoáng sản và xây dựng Đường sắt xuyên Siberia. Năm 1920, Chita trở thành thủ đô của Cộng hòa Viễn Đông, sáp nhập với Nga vào tháng 11 năm 1922, một tháng trước khi Liên Xô được thành lập.
 +</​p><​p>​ Vùng đất này giàu kim loại đen, kim loại màu, quý hiếm và quý hiếm, than đá, than củi và nước khoáng. Trữ lượng quặng ước tính của Nga với hàm lượng uranium cao là 145.400 tấn. Phần lớn các mỏ này nằm ở khu vực Chita trước đây, gần Krasnokamensk,​ nơi khai thác mỏ và hóa chất Priargunsky (PMCC). [1] Rừng chiếm khoảng 60% lãnh thổ của nó. Kết quả là, các ngành công nghiệp chính của oblast là luyện kim, nhiên liệu và gỗ. Nó cũng có các ngành công nghiệp thực phẩm và ánh sáng tiên tiến. Nông nghiệp địa phương tập trung vào chăn nuôi gia súc, cừu và tuần lộc.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Administrative_divisions">​ Đơn vị hành chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Tỷ lệ sinh: Khá cao ở mức 13,77 (2004), nhưng vẫn ở đó số tử vong nhiều hơn số ca sinh (số liệu chính thức năm 2005).
 +</​p><​p>​ Dân số chủ yếu là người Nga và Buryats, cùng với một số người Ukraina và một vài người dân tộc thiểu số. Có 1.000 người Do Thái, chủ yếu nói tiếng Yiddish ở thủ đô của vùng. Theo điều tra dân số năm 2002, người Nga chiếm 89,8% dân số trong khi Buryats là 6,1%. Các nhóm đáng chú ý khác là Tatars (0,71%), Armenia (0,31%), Belarus (0,26%), Azeri (0,18%), Evenks (0,13%), Nemts (0,11%), Chuvash (0,11%), Bashkirs (0,11%) ), Moldvins (0,07%), Mordvins (0,06%), Uzbeks (0,06%) và Dargwa (0,05%).
 +</​p><​p>​ Năm 2007, Chita Oblast ghi nhận một sự gia tăng dân số tự nhiên nhỏ (+ 0,03% mà không tính đến bất kỳ di cư nào), trở thành một trong hai đối tượng liên bang duy nhất của Nga đảo ngược suy giảm dân số năm 2007. Chủ đề liên bang khác là Kamchatka Oblast , với NGPR là + 0,005%. Chita Oblast là một trong hai mươi chủ đề liên bang của Nga có sự tăng trưởng tự nhiên tích cực về dân số. [2] [3]  Nhưng dân số Chita thực sự giảm trong năm 2007 do di cư rất nặng.
 +</​p><​p>​ <b> Thống kê quan trọng cho năm 2007 </b>: Nguồn
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Tỷ lệ sinh: 14,63 trên 1000 </li>
 +<li> Tỷ lệ tử vong: 14,33 / 1000 </li>
 +<li> Nhập cư thuần: -3,2 trên 1000 </li>
 +<li> NGR: + 0,03% mỗi năm </li>
 +<li> PGR: -0,29% mỗi năm [19659023] Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-PopCensus-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFRussian_Federal_State_Statistics_Service2004"​ class="​citation web">​ Dịch vụ Thống kê Bang Liên bang Nga (ngày 21 tháng 5 năm 2004). &​quot;​Численность населения России,​ субъектов Российской Федерации в составе федеральных округов,​ районов,​ городских поселений,​ сельских населённых пунктов - районных центров и сельских населённых пунктов с населением 3 тысячи и более человек&​quot;​ [19659027] (XLS) </​span>​. <i> Всероссийская перепись населения 2002 года [All-Russia Population Census of 2002]</​i> ​ (bằng tiếng Nga) <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+2002+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%5BAll-Russia+Population+Census+of+2002%5D&​rft.atitle=%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C+%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%2C+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D1%81+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+3+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8+%D0%B8+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA&​rft.date=2004-05-21&​rft.au=Russian+Federal+State+Statistics+Service&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.perepis2002.ru%2Fct%2Fdoc%2F1_TOM_01_04.xls&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChita+Oblast"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Census1989-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite id="​CITEREFDemoscope_Weekly1989"​ class="​citation web">​ Demoscope Weekly (1989). &​quot;​Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность наличного населения союзных и автономных республик,​ автономных областей и округов,​ краёв, областей,​ районов,​ городских поселений и сёл-райцентров&​quot;​ [All Union Population Census of 1989: Present Population of Union and Autonomous Republics, Autonomous Oblasts and Okrugs, Krais, Oblasts, Districts, Urban Settlements,​ and Villages Serving as District Administrative Centers]. <i> Всесоюзная перепись населения 1989 года [All-Union Population Census of 1989]</​i> ​ (bằng tiếng Nga). Ví dụ: Kinh tế Truy xuất <span class="​nowrap">​ Ngày 9 tháng 8, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1989+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%5BAll-Union+Population+Census+of+1989%5D&​rft.atitle=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1989+%D0%B3.+%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B8+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%2C+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%B2%2C+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%2C+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B8+%D1%81%D1%91%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2&​rft.date=1989&​rft.au=Demoscope+Weekly&​rft_id=http%3A%2F%2Fdemoscope.ru%2Fweekly%2Fssp%2Frus89_reg.php&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChita+Oblast"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 52 ° 2′N </​span>​ <span class="​longitude">​ 113 ° 30′E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 52.033 ° N 113.500 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 52.033; 113.500 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181111192000
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.360 seconds
 +Real time usage: 0.488 seconds
 +Preprocessor visited node count: 429/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 29494/​2097152 bytes
 +Template argument size: 557/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 9677/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.273/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 12.29 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 449.265 ​     1 -total
 + ​42.58% ​ 191.319 ​     1 Template:​Lang-rus
 + ​40.29% ​ 181.012 ​     1 Template:​Language_with_name
 + ​39.81% ​ 178.873 ​     2 Template:​Lang
 + ​29.24% ​ 131.362 ​     1 Template:​Reflist
 + ​25.32% ​ 113.746 ​     2 Template:​Ru-pop-ref
 + ​24.36% ​ 109.446 ​     2 Template:​Cite_web
 +  9.70%   ​43.572 ​     1 Template:​Coord
 +  7.00%   ​31.458 ​     1 Template:​Convert
 +  6.95%   ​31.227 ​     1 Template:​Other_uses
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​87638-0!canonical and timestamp 20181111192000 and revision id 859837682
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
t-nh-chita-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)