User Tools

Site Tools


tara-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

tara-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​bodyContent">​
 + <​p>​ Từ Wikipedia, bách khoa toàn thư miễn phí </p>
 +Chuyển đến điều hướng
 +Chuyển đến tìm kiếm
 +<div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"​ class="​mw-content-ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ Tara </​b></​i>​ hoặc <​i><​b>​ tara </​b></​i>​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Tara </b> có thể ám chỉ:
 +</p>
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Arts_and_entertainment">​ Nghệ thuật và giải trí </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Film_and_television">​ Phim và truyền hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Music">​ Âm nhạc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Fictional_settings">​ Thiết lập hư cấu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Companies_and_media">​ Công ty và phương tiện </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​People_and_fictional_characters">​ Con người và nhân vật hư cấu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Natural_features">​ Tính năng tự nhiên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Tara (sông), ở Montenegro và Bosnia và Herzegovina </li>
 +<li> Tara (sông ở Hy Lạp), ở Arcadia, Hy Lạp </li>
 +<li> Sông Tara (Nga), ở Siberia, Nga </li>
 +<li> Salar de Tara, một cái chảo muối ở Chile </li>
 +<li> Đồi Tara, Quận Meath, Ireland, một địa điểm nghi lễ của các vị vua cao cấp cổ xưa của Ireland </li>
 +<li> Tara Hill, Quận Wexford, Ireland, một ngọn đồi và một ngôi làng </li>
 +<li> Đảo Tara, Quần đảo Sulu, Philippines </li>
 +<li> Núi Tara và Công viên Quốc gia Tara ở Serbia </li>
 +<li> Tara, Saga, thị trấn, núi và núi ở Saga Prefectu re, Japan </li>
 +<li> 5863 Tara, một tiểu hành tinh </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Populated_places">​ Những nơi đông dân </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Africa">​ Châu Phi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​ Tara, Cairo , một biệt thự ở đảo Gezira, Cairo, Ai Cập, nổi tiếng bởi cư dân của nó trong Thế chiến II </li>
 +<li> Tara, Ethiopia, một ngôi làng ở vùng Oromia của Ethiopia </li>
 +<li> Tara, Zambia, một ngôi làng ở tỉnh phía Nam của Zambia </li>
 +<li> Tara Subcounty, một vùng ở quận Maracha, Uganda </​li></​ul><​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Asia">​ Châu Á </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​ul><​li>​ Tara, Afghanistan,​ ở tỉnh Maidan Wardak </li>
 +<li> Tara, Iran, một ngôi làng ở Tỉnh Mazandaran </li>
 +<li> Tara, Saga, một thị trấn, núi và dãy núi ở tỉnh Saga, Nhật Bản </li>
 +<li> Tara, Nepal, một ngôi làng ở quận Baglung thuộc vùng Dhawalagiri của miền trung Nepal </li>
 +<li> Tara, Nga, một số nơi sinh sống [196590047] Úc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​Europe">​ Châu Âu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h4><​span class="​mw-headline"​ id="​North_America">​ Bắc Mỹ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h4>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Religion">​ Tôn giáo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Schools">​ Trường học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Phương tiện giao thông </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Biology">​ Sinh học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Các công dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Trận Tara (định hướng), một số các trận đánh </li>
 +<li> Bão Tara (định hướng), ba cơn bão nhiệt đới ở Đông Thái Bình Dương </li>
 +<li> Tara (Bắc Ireland), một tổ chức trung thành </li>
 +<li> Tara Foundation, một tổ chức từ thiện cho người chuyển giới </li>
 +<li> tārā, Tahitian slang Tara Cind, một sản phẩm từ Ireland </li>
 +<li> Tara, Chertsey, một ngôi nhà ở Surrey, Anh, trước đây là nhà của tay trống Keith Moon </li>
 +<li> Tara Mine, một mỏ kẽm và chì gần Navan, County Meath , Ireland </li>
 +<li> Nhà hát Tara, một rạp chiếu phim nghệ thuật ở Atlanta được đặt tên theo đồn điền ở <i> Cuốn theo chiều gió </i> </li>
 +<li> Đurđevića Cầu Tara, một cây cầu er sông Tara ở miền bắc Montenegro </li>
 +<li> Tàu ngầm Nam Tư <i> Nebojša </​i>​hoặc <i> Tara </​i>​một tàu ngầm của Hải quân Nam Tư </li>
 +<li> Đoàn thám hiểm Tara, một chuyến đi Bắc Cực 2006-08 </li>
 +<li> Tara Hurdle, một cuộc đua ngựa ở Ireland </li>
 +<li> Tara (mèo), một con mèo gia đình đã cứu một cậu bé bốn tuổi khỏi một cuộc tấn công chó </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181116072006
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.128 seconds
 +Real time usage: 0.172 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1283/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 6188/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1236/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.022/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 942 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 113.647 ​     1 -total
 + ​75.21% ​  ​85.476 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​50.27% ​  ​57.135 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​23.03% ​  ​26.176 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​22.54% ​  ​25.619 ​     1 Template:​Wiktionary
 + ​20.27% ​  ​23.037 ​     1 Template:​Sister_project
 + ​17.65% ​  ​20.064 ​     1 Template:​Main_other
 + ​17.51% ​  ​19.894 ​     1 Template:​Side_box
 + ​14.00% ​  ​15.912 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​11.40% ​  ​12.950 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​96540-0!canonical and timestamp 20181116072006 and revision id 865669045
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 + </​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML> ​
tara-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)