User Tools

Site Tools


taranis-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

taranis-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/17 09:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg/​220px-Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg"​ width="​220"​ height="​344"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg/​330px-Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​da/​Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg/​440px-Taranis_Jupiter_with_wheel_and_thunderbolt_Le_Chatelet_Gourzon_Haute_Marne.jpg 2x" data-file-width="​953"​ data-file-height="​1488"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Trong thần thoại Celtic <b> Taranis </b> là thần sấm sét được thờ phượng chủ yếu ở Gaul, Gallaecia, Anh, Ireland nhưng cũng ở vùng Rhineland và Danube, trong số những người khác. Taranis, cùng với Esus và Toutatis như là một phần của một bộ ba thiêng liêng, được nhà thơ La Mã Lucan nhắc đến trong bài thơ sử thi của ông <i> Pharsalia </i> như một vị thần Celtic mà cúng dường con người đã được tạo ra <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ , cũng như các cyclops Brontes (&​quot;​sấm sét&​quot;​) trong thần thoại Hy Lạp, với bánh xe.
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Gundestrup_C.jpg/​220px-Gundestrup_C.jpg"​ width="​220"​ height="​120"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Gundestrup_C.jpg/​330px-Gundestrup_C.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​30/​Gundestrup_C.jpg/​440px-Gundestrup_C.jpg 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​328"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Vạc Gundestrup, được tạo ra giữa 200 TCN và 300 CE, được cho là có mô tả Taranis trên bức tường vạc bên trong trên ngói C </​div></​div></​div>​
 +<p> Nhiều đại diện của một vị thần có râu với một tiếng sét trong một tay và một bánh xe người khác đã được phục hồi từ Gaul, nơi mà vị thần này dường như được đồng bộ hóa với Sao Mộc <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p><​p>​ Cái tên được ghi lại bởi Lucan là không được vẽ theo kiểu epigraphically,​ nhưng các biến thể của tên bao gồm các hình thức <i> Tanarus </​i><​i>​ Taranucno- </​i><​i>​ Taranuo- </​i>​và <i> Taraino- </i>. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Tên được tiếp tục bằng tiếng Ailen là <i> Tuireann </​i><​sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (September 2014)">​ cần dẫn nguồn [19659009]] </​sup>​và có khả năng kết nối với những người Đức (Norse Thor, Anglo-Saxon Þunor, Đức Donar), Latvian (Pērkons), Litva (Perkūnas),​ Slavic (Perun) và Sami (Horagalles) vị thần sấm sét . Taranis có khả năng liên kết với Gallic Ambisagrus (có khả năng từ Proto-Celtic * ambi-sagros = &​quot;​về sức mạnh&​quot;​),​ và trong <i> romatio giải thích </i> với Sao Mộc.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Etymology">​ Từ nguyên </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Mẫu Proto-Celtic được xây dựng lại có tên là * <i> Toranos </i> &​quot;​sấm sét. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ Trong tiếng xứ Wales ngày nay <i> taranu </i> và <i> taran </i> có nghĩa là &#​39;​sấm&#​39;​ và &#​39;​sấm&#​39;​ (<i> taraniñ </i> và <i> taran </i> ở Breton và &​quot;​Taran&​quot;​ ở Cornish).
 +</​p><​p>​ Taranis, như một hiện thân của sấm sét, thường được xác định với các vị thần tương tự được tìm thấy trong các đền thờ Ấn-Âu khác. Trong số này, Old Norse <i> [órr</​i>​Anglo-Saxon <i> Þunor </​i>​Old High German <i> Donar </i> —tất cả từ Proto-Germanic <i> * þunraz </i> (trước đó <i> * þunaraz </i>) - và tên Hittite <i> Tarhun </i> (xem Teshub) chứa phần tử <i> * <span title="​Proto-Indo-European language"​ class="​Unicode"​ lang="​ine"​ style="​white-space:​nowrap;">​ torun- </​span></​i>​ có thể so sánh. Tên vị thần Thracian <i> Zbel-thurdos </​i><​i>​ Zbel-Thiurdos </i> cũng chứa thành phần này (Thracian <i> thurd (a) </​i>&​quot;​đẩy,​ va chạm xuống&​quot;​). Tên của thần sấm Sami Horagalles xuất phát từ của Thor <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup><​sup id="​cite_ref-Akadeemia)Arhiiv2004_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Association_with_the_wheel">​ Hiệp hội với bánh xe </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Rouelle_votive_wheels.jpg/​220px-Rouelle_votive_wheels.jpg"​ width="​220"​ height="​129"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Rouelle_votive_wheels.jpg/​330px-Rouelle_votive_wheels.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​37/​Rouelle_votive_wheels.jpg/​440px-Rouelle_votive_wheels.jpg 2x" data-file-width="​1073"​ data-file-height="​628"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Bánh xe được gọi là <i> Rouelles </​i>​được cho là tương ứng với sùng bái Taranis. Hàng ngàn bánh xe như vậy đã được tìm thấy trong các khu bảo tồn ở Belgic Gaul, có niên đại từ 50 TCN đến 50 CE. </​div></​div></​div>​
 +<p> Bánh xe, cụ thể hơn là bánh xe với sáu hoặc tám nan hoa, là một biểu tượng quan trọng trong đa nguyên Celtic lịch sử, dường như liên kết với một vị thần cụ thể, được gọi là <b> bánh xe thần </​b>​được xác định là thần mặt trời hay sấm sét, có tên là Taranis bởi Lucan <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Nhiều đồng tiền Celtic cũng mô tả một bánh xe như vậy. Nó được cho là tương ứng với một cuộc sùng bái tôn giáo được thực hiện trong thời đại đồ đồng châu Âu, bánh xe đại diện cho mặt trời <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The material near this tag possibly uses too-vague attribution or weasel words. (July 2009)">?​ </​span></​i>​] </​sup><​br/>​ Nửa bánh xe được hiển thị trong bánh xe bị vỡ &​quot;​Gundestrup&​quot;​ bảng điều khiển cũng có tám nan hoa có thể nhìn thấy.
 +</​p><​p>​ Bánh xe mã não mang tính biểu tượng đã được cung cấp tại các đền thờ (chẳng hạn như ở Alesia), được đúc trong các con sông (như sông Seine), được chôn trong các ngôi mộ hoặc đeo như bùa hộ mệnh kể từ thời kỳ đồ đồng. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup> ​ Bronze Age thường có bốn nan hoa, và thường được xác định là biểu tượng mặt trời hoặc &​quot;​mặt trời lặn&​quot;​. Các đồ tạo tác song song với bánh xe mã não Celtic hoặc bánh xe mặt dây chuyền được gọi là <i> Zierscheiben </i> trong bối cảnh Đức. Việc xác định Mặt Trời bằng một bánh xe, hoặc một chiếc xe ngựa, có song song trong thần thoại Đức, Hy Lạp và Vệ Đà (xem xe chống nắng).
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Later_cultural_references">​ Tài liệu tham khảo văn hóa sau này </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Năm 2013, hệ thống bay không người lái chiến đấu của Anh được phát triển bởi nhà thầu quốc phòng BAE Systems được đặt tên là Taranis liên quan đến thần Celtic.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ M. Annaeus Lucanus. <i> Pharsalia, </i> Sách tôi đã lưu trữ 2006-05-02 tại máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Paul-Marie Duval. 2002. <i> Les Dieux de la Gaule. </i> Paris, Éditions Payot </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Nicole Jufer &amp; Thierry Luginbühl. 2001. <i> Các tiết mục des dieux gaulois. </i> Paris, Éditions Errance </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Jacob Grimm, <i> Thần thoại Teutonic </​i>​ch. 8: &​quot;​Bây giờ với điều này <i> Donar </i> của Germani phù hợp trong đáng kể Gallic <i> Taranis </i> có tên được trao cho chúng tôi trong Lucan 1, 440; tất cả các ngôn ngữ Celtic giữ lại từ <i> taran </i> cho sấm sét, Ailen <i> toran </​i>​mà người ta có thể kết nối trực tiếp dạng ON. <i> Thôrr </​i>​nếu người ta cho rằng sự đồng hóa từ <i> rn </i> càng nhiều Tuy nhiên, một dòng chữ cũ cho chúng ta cũng <i> Tanarus </i> (Forcellini sub v.) = <i> Taranis </i> Tên Ailen thứ năm, <i> dia Tordain </i> (<i> dia , </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Không thể tìm thấy trang bạn yêu cầu - Đại học Wales&​quot;​ <span class="​cs1-format">​ (PDF) </​span>​. <i> www.wales.ac.uk </​i><​span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 10 tháng 4 </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&​rft.genre=unknown&​rft.jtitle=www.wales.ac.uk&​rft.atitle=The+page+you+requested+cannot+be+found+-+University+of+Wales&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.wales.ac.uk%2Fdocuments%2Fexternal%2Fcawcs%2Fpcl-moe.pdf&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ATaranis"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Scheffer, Johannes (1674). Lịch sử của Lapland. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Akadeemia)Arhiiv2004-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation book">​ Eesti Keele Instituut (Eesti Teaduste Akadeemia); Eesti Rahvaluule Arhiiv (1 tháng 1 năm 2004). <i> Văn hóa dân gian: tạp chí điện tử văn hóa dân gian </i>. Viện <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ 19 tháng 8 </​span>​ 2012 </​span>​ </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=Folklore%3A+electronic+journal+of+folklore&​rft.pub=The+Institute&​rft.date=2004-01-01&​rft.au=Eesti+Keele+Instituut+%28Eesti+Teaduste+Akadeemia%29&​rft.au=Eesti+Rahvaluule+Arhiiv&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DIqUSAQAAIAAJ%26q%3DHoragallis&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ATaranis"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Biểu tượng và hình ảnh trong Nghệ thuật tôn giáo Celtic&​quot;​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Symbol+and+Image+in+Celtic+Religious+Art&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3Dkm66Nu4d-34C%26pg%3DRA1-PA117%26dq%3DCeltic%2Bwheels&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ATaranis"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Thần thoại Celtic&​quot;​. [19659050] ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Bản sao lưu trữ&​quot;​. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-04-22 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2012-04-22 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Archived+copy&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.aguarda.com%2Fmuseo%2Findex.htm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ATaranis"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<ul> <li> Ellis, Peter Berresford, <i> Từ điển Thần thoại Celtic </i> (Oxford Paperback Reference), Nhà xuất bản Đại học Oxford, (1994): <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-19-508961-8 </li>
 +<li> MacKillop , James. <i> Từ điển Thần thoại Celtic </i>. Oxford: Nhà xuất bản Đại học Oxford, 1998. <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-19-280120-1. </li>
 +<li> Wood, Juliette, <i> The Celts: Cuộc sống, Huyền thoại và Nghệ thuật </​i>​Nhà xuất bản Thorsons (2002): <link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/>​ ISBN 0-00-764059-5 </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </h2>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000">​ <​tbody>​ <tr> <td class="​mbox-image">​ <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/>​ </td>
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ Taranis </​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Wikimedia Commons có phương tiện truyền thông liên quan đến <​i><​b>​ Taranis </​b></​i>​. </​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1327
 +Cached time: 20181115155300
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.388 seconds
 +Real time usage: 0.551 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1493/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 38848/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2109/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 23296/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.190/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 4.75 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 459.871 ​     1 -total
 + ​30.80% ​ 141.655 ​     1 Template:​Reflist
 + ​23.13% ​ 106.350 ​     5 Template:​Cite_web
 + ​19.08% ​  ​87.764 ​     1 Template:​Commonscat
 + ​18.96% ​  ​87.188 ​     2 Template:​Sister_project
 + ​17.95% ​  ​82.557 ​     2 Template:​Side_box
 + ​16.61% ​  ​76.397 ​     1 Template:​Commons
 + ​15.41% ​  ​70.861 ​     2 Template:​If_then_show
 + ​14.94% ​  ​68.688 ​     2 Template:​Fix
 + ​13.73% ​  ​63.161 ​     1 Template:​Citation_needed
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​86848-0!canonical and timestamp 20181115155300 and revision id 868573229
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML> ​
taranis-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/17 09:54 (external edit)